Home / Meny / Utvandring fra Hemnes / Emigranter 1870

Emigranter 1870


Til oversikten | Til menyen
27.04.1870  Pige Ane Abelone Nilsdatter, Jordbro af Mo, f.T. paa Trætbakken, f. 29.5.-42, døbt 3.7.-42, K. 24.6.-60, til Amerika over Namsos
23.04.1870  Pige Marit Andrine Nilsdtr, Solhaug - Myrvig, f. 22.6.-39, døbt 28.6.-39, til Amerika over Namsos
28.04.1870  Grmd. Nils Karsten Andreas Larsen, Solhaug, alder 54, til Amerika over Namsos (gm Elen Ingebrigtsdatter)
28.04.1870  Hustru Elen Dorthea Ingebrigtsdatter, Solhaug, alder 53, til Amerika over Namsos (gm Nils Larsen)
28.04.1870  .. og deres Datter Bergitte Eline Nilsdatter, Solhaug, f. 3.8.-44, døbt 18.8.-44, K. 24.6.-60, til Amerika over Namsos (datter til Nils og Elen)
29.04.1870  Grbr Claus Christian Gregussen, Fagervoldli, alder 60, til Amerika over Namsos (gm Christine Nilsdatter)
29.04.1870  .. og Hustru Christine Cathrine Nilsdatter, Fagervolli, alder 57, til Amerika over Namsos (gm Claus Gregussen)  ... og deres Børn:
29.04.1870  Johan Christian Kalussen, Fagervolli, alder 17, til Amerika over Namsos (Sønn til Claus og Christine)
29.04.1870  Lornts Nikolai Klaussen, Fagervolli, alder 15, til Amerika over Namsos (Sønn til Claus og Christine)
29.04.1870  Husmand Hans Eriksen, Solbak, f. Bjørnådal i Nord-Rana, alder 59, til Amerika over Namsos (gm Anne Paulsdtr)
29.04.1870  Hustru Anne Elisabeth Paulsdr, Solbak, f. Almli i Vefsn, alder 55, til Amerika over Namsos (gm Hans Eriksen)
29.04.1870  .. og deres Datter Pernille Dorthea Hansdtr, Solbak, alder 16, til Amerika over Namsos (datter til Hans og Anne)
29.04.1870  Kone Johanne Andersdtr, Bratland, alder 49, til Amerika over Namsos
29.04.1870  B. Jonelle Olava Johansdtr, Bratland, alder 21, til Amerika over Namsos (Datter til Johanne)
29.04.1870  B. Johannes Elias Johansen, Bratland, alder 18, til Amerika over Namsos (Sønn til Johanne)
29.04.1870  B. Anton Johan Johansen, Bratland, alder 4, til Amerika over Namsos (Sønn til Johanne)
29.04.1870  Grbr Ole Nilsen, Solhaug, alder 60, til Amerika over Namsos (gm Dorthea Andersdtr)
29.04.1870  Kone Dorthea Andersdtr, Solhaug, alder 51, til Amerika over Namsos (gm Ole Nilsen)
29.04.1870  B. Grethe Kristine Olsdatter, Solhaug, alder 17, til Amerika over Namsos (Datter til Ole og Dorthea)
29.04.1870  B. Barbro Heitmann Olsdatter, Solhaug, alder 13, til Amerika over Namsos (Datter til Ole og Dorthea)
30.06.1870  Anders Dass Sørensen, Skogsmo - Luktvashoved, f. -31, til Amerika over Throndhjem (Efter Skr. af Lensmand Wang af 22.4.70) (gm Dorthea Nilsdtr)
30.06.1870  Kone Dorthea Kristine Nilsdatter, Luktvashoved, f. 5.2.-25, døbt 5.3.-25, K. 27.6.-41, Viet 6.1.-68, til Amerika (gm Anders Sørensen), reist fra Trondheim 15.7.-70, reisemål Chicago.
30.06.1870  Levi Angel Benjaminsen, Luktvashoved, f. 18.10.-53, døbt 6.11.-53, K. 26.6.-70, til Amerika (Sønn til Dorthea Nilsdatter og Benjamind Ingebrigtsen Sæteren), reist fra 15.7.-70, reisemål Chicago (anført som Lavaniel Luvashoved)
01.07.1870  Gaardm. Nils Gregussen, Sæteren, f. 1815, til Amerika (kona Maren ble igjen i Norge), reist fra Trondheim 15.7.-70, reisemål Chicago.
02.07.1870  Inderst arbm. Johan Olsen, Myrbæk, f. 6.6.-46, K. 21.6.-63, til Amerika (gm Marie Johansdtr), reist fra Trondheim 15.7.-70, reisemål Chicago (anført som Ole Ols. Myrvik)
02.07.1870  Kone Marie Kristine Johansdtr, Myrbæk, f. 30.7.-48, K. 24.6.-60(?), til Amerika (gm Johan Olsen), reist fra Trondheim 15.7-70, reisemål Chicago (anført som Marie Myrvik 28 år)
00.00.1870  Kone Marit Olsdatter, Buvik, alder 55, reist fra Trondheim 29.7.-70, reisemål St Paul.
00.00.1870  B. Olava Olsdtr, Buvik, f. 18.10.-44, reist fra Trondheim 29.7.-70, reisemål St Paul.
00.00.1870  B. Edvard Olsen, Buvik, f. 28.2.-39, reist fra Trondheim 29.7.-70, reisemål St Paul (anført med alder 0,25. Er dette en annen Edvard? Lite sannsynlig)
00.00.1870  B. Ole Olsen, Buvik, alder 2, reist fra Trondheim 29.7.-70, reisemål St Paul (ikke oppført i bygdeboka, men mora ville ha vært 53 år ved fødselen).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.