Home / Gardene / 100 Røssåauren

100 Røssåauren


Hemnes Gård og Slekt, side 624 - 628

 

100. Røssåauren

Oppdatert 14.april 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Røsaae-øren 1701, Rydsaaøren 1838, Røssaaauren 1891. Daglignavn Auren, dat. "i Aura" (sml. Elsfjordstrand "" Aura"). Navnet kommer fra den øyra som Røssåga har lagt opp ved utløpet.

 

Brukstall:

Garden hadde inntil 1894 bare ett bruk.

 

Bergverk:

På garden er forekomster av marmor og kalkstein, hvor prøvedrift har vært foretatt.

 

Kirkestue på Hemnes nevnt i et skifte 1801.

 

 

MATRIKKELGARDEN RØSSÅAUREN, GNR. 100.

Kjent som husmannsplass under Røsså ved M 1701. Fra 1735 var garden byksel­bruk på Røsså, og hadde følgelig samme nr. i den gamle matrikkelen, nemlig 55. Landskylda for bruket var 12 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 41, lnr. 161, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 130 lass høy årlig. Tilstrekkelig og god havning. Skogen tilstrekkelig til husbe­hov. Avvirkning omtrent 4 tylvter sagtømmer årlig for salg. Garden ligger bekvemt ved sjøen og er lettbrukt.

1891 Gnr. 100, skyld 6,07 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

17721) 1 10 10

1835 2 11 15 0 1/2 2  1 1/2 2

1865 2 10 12 1 1/2 3  1 10

1875 1 14 12 0 0 2 1 10

1) fra et skifte

 

MANNTALL

1701  1 husmann

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster Strand­-

 folk sittere

1801 5 0 1 0 0

1865 13 0 2* 0 0

1875 11 2 1 8 0

1891 12 1 0 10 5

* ug tjener med datter

 

Eiere:

Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol, overført til Nesna prestebol ca 1744. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Brukeren kjøpte garden 1862. Seinere selveiere.

 

BRUKERE.

 

Som husmannsplass og bykselbruk på Røsså.

1) Michel Nilssøn var her ved M 1701, 66 år og ingen (heimeværende) sønner. G. (II?) 1713 m. Ingeborg Fordelsd. (ca 1674‑1729) fra Mellingsjorda Bruk I. Ingen barn. Ved skiftet etter Ingeborg 1729 var boets brutto 27‑1‑10, avg. 7‑1‑10. Husdyr: 8 sauer, 1 jømmer, 4 værer, 4 lam.

 

2) Elias Jeremiæsøn var her fra 1725. G. 1725 m. Berte Nilsd.

Barn:

      1. Anne, f. 1725 (Forsmoen Elsfj.),

 2. Nils, f. ‑28 (Brattland bnr. 1),

 3. Michel, f. ‑32,

 4. Anders, f. ‑36, d.s.å.,

 5. Marta, f. ‑39.

 

3) Gabriel Jonsøn (1704‑59) fra Trones var her 1732-36, og bykslet så Ytterlia. Det ser ut for at Gabriel Jonsøn tok opp en ny husmannsplass på Røsså ca 1732, da det er opplyst at han bodde i egne hus 1732, og der måtte jo være hus på den plassen som allerede eksisterte, og der fortsatte Elias Jeremiæsøn.

 

4) Aron Augustinussøn, f. ca 1696, fra Holmsletta var husmann her fra før 1737. G. 1733 m. Anne Jonsd.

Barn:

 1. Anne Johanna, f. 1737 på Skresletta,

 2. Randi, f. ‑37 her,

 3. Rasmus, f. ‑39 her.

 

Som bykselbruk.

5) Jens Davidsøn (ca 1683‑26.9.1771), trolig fra Bjurselvmoen, fikk bbr. på 12 mark, dat. 21.4.1735, tl. 9.7.36. Hvilken status husmennene da fikk, framgår ikke av kildene. G. 1735 m. Elen Iversd. (1707‑20.10.‑82) fra Røsså bnr. 1.

Barn:

 1. Iver, f. 1736, d. 1804 ug,

 2. David, f. ‑39 (her),

 3. Veronicha Catrina, f. ‑41 (Solhaug bnr. 1).

Ved skiftet etter Jens 1772 var boets brutto 123‑0‑14, gjeld og avg. 35‑0‑0. Bøker: Müllers postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 10 sauer. Elen bodde som enke i Mosjøen 1782.

 

6) David Jenssøn (1739‑1801), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.4.1774, tl. 9.5.‑75. G. 1774 m. Maren Hemmingsd. (1753‑17.7.1839) fra N.Bjerkadal.

Barn:

 1. Elen Maria, f. 19.8.1775, d. 1801,

 2. Jens, f. 31.12.‑78, d. 13.6.‑79,

 3. Hemming, f. 19.9.‑80 (her),

 4. Jens, f. 15.1.‑83 (Nerdal bnr. 3 NR),

 5. Jon, f. 10.11.‑86.

Ved skiftet etter David 1801 var boets brutto 369‑3‑2, gjeld og avg. 32‑0‑8. Penger: 80 dlr., derav i Banco sedler 50 dlr. Sølv for 11‑3‑4 + 28 sølvknapper i gangtøy. Kornvarer for 47 dlr. Bu på Hemnes. Treroms båt, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 kalv, 7 jømmer, 2 værer, 2 lam. Enka Maren G. 1802 på Meland bnr. 2.

 

7) Hemming Davidsøn (1780‑23.12.1862), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1803. G. 1802 m. Ane Marie Olsd. (1780‑22.2.1862) fra Meland bnr. 3.

Barn:

 1. David, f. 1804, d.s.å.,

 2. Elen Maria, f. ‑05 (Jerpbakken bnr. 2),

 3. David Johannes, f. ‑07,

 4. tv: Maren Malene, f. -09 (Lillebjerka bnr. 2), og

 5. tv: Olava Johanna, f. ‑09, d. ‑12,

 6. Ole Andreas, f. ‑17 (Mula pl. Selhornvika),

 7. Jonella Dorthea, f. 29.9.‑19,

 8. Pernilla Gurina, f. ‑20 (her),

 9. Nils Henrik, f. 21.3.‑23 (Mula bnr. 2).

 

Bnr. 1 (lnr. 161) RØSSÅAUREN, RØSSÅKLEIV (HAGAENGET), matrikulert 1838 med landskyld 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 6,07.

8) Johan Udnæs (1815‑19.1.‑97) fra 5 Brennesvika fikk kongeskjøte for 1230 Spd., dat. 21.5.1862, tl. 24.10.64. G. 1742 m. Pernilla Hemmingsd. (1820-13.5.1878), datter av f.br.

Barn:

 1. Kirstine Olava, f. 23.10.1841 (Hagaenget her),

 2. David Johan, f. 5.7.‑43 (her),

 3. Ole Udnæs, f. 22.2.‑45, d. 18.2.1919,

 4. Johan, f. 21.7.‑46, d. 14.6.‑79,

 5. Anna Margrethe, f. 8.8.‑49 (USA‑81),

 6. Jakob Samuel, f. 6.7.‑51,

 7. Julianna Pernille, f. 6.6.‑53 (bnr. 2 her),

 8. Maren Brose Hind, f. 19.5.‑55,

 9. tv: Iver, f. 25.5.‑57, d.s.å.

 10. tv: Olaus, f. 25.5.-57, d. 5.11.1923 ug,

 11. Sachrine Randine Iverine, f. 16.7.‑58,

 12. Pedernille Gurine, f. 22.5.‑60, d.s.å.,

 13. Hyberte Jensine, f. 22.7.‑61.

 

9) Johan Udnæs Benjaminsen (1871‑27.7.1956), dattersønn av f.br., (sønn av Kierstine), fikk skj. fra morfaren for kr. 320, tl. 1.12.1897. Bnr. 1 var nå redusert til M. 0,40. G. 1901 m. Nikoline Bergitte Johannesd. (1873‑2.3.1918) fra Hattfjelldal.

Barn:

 1. Christine Olava, f. 17.6.1903,

 2. Johannes Kristian, f. 7.4.‑05 (her),

 3. Nanna Johanne, f. 11.2.‑11,

 4. Bernt Kristoffer, f. 16.7.‑13,

 5. Eilif Gulleik, f. 22.6.17.

 

10) Johannes Benjaminsen, f. 1905, sønn av f.br., overtok bruket 1935 og fikk skj. tl. 7.5.‑56. G.m. Bjørnhild Karoliussen, f. 1911, fra bnr. 2 her.

Barn:

 1. Jarle, f. 26.8.1936 (her),

 2. Nils, f. 3.6.‑41

 3. Laila, f. 20.3.‑46.

 

11) Jarle Johansen, f. 1936, sønn av f.br., overtok bruket 1. 1. 1974 og fikk tl. skj. 10.4.‑74. G.m. Torunn Sagnes, f. 31.10.1947.

Barn:

 1. Vidar Andre, f. 25.11.1972,

 2. Hallvard, f. 27.11.‑79.

 

Bnr. 2 RØSSÅAUREN INDRE, fraskilt 1894 fra bnr. 1 med skyld M. 2,81.

1) Jørgen Nilsen (1843‑5.11.1929) f. Drevvatn, var eier av dette bruket allerede ved skylddelinga, da han hadde hatt det udelte bnr. 1 i felleseie med Johan Udnæs. G. 1872 m. Julianna Johansd. (1853-10. 12.1919) fra bnr. 1 her.

Barn:

 1. Lorentse Berthine, f. 2.6.1872, d. 12.5.‑77,

 2. Nanna Marie, f. 24.6.‑74 (Myrvik bnr. 2),

 3. Peter Gunerius, f. 6.12.‑80,

 4. Johan Ingevart Utnes, f. 27.3.‑82,

 5. Lorentse Berntine, f. 22.7.‑85,

 6. Maren Brose, f. 6.10.‑90 (her),

      7. Eline Johanna, f. 27.10.‑92,

 8. Dagny Amanda, f. 25.4.‑94,

 9. Jørgen Johan, f. 3.6.‑95, d. 18.7.1961.

 

2) Nils Karoliussen (1883‑29.7.1976) fra Kobhaug fikk skj. fra Jørgen Nilsen for kr. 2000 og kår, tl. 23.6.1917. G. 1911 m. Maren Brose Jørgensd. (1890-6.7.1935), datter av f.br.

Barn:

 1. Leif Petter Udnæs, f. 18.9.1908,

 2. Bjørnhild Camilla, f. 23.6.‑11,

 3. Jørgen Julian, f. 3.8.‑20,

 4. Magnus Norman, f. 28.11.‑25 (her).

 

3) Magnus Karoliussen, f. 1925, sønn av f.br., overtok bruket 1.1.1961 og fikk skj. tl. 11.1.‑61. Ug.

 

Bnr. 3 RØSSÅAUREN YTRE, fraskilt 1894 fra bnr. 1 med skyld M. 2,81.

1) David Udnæs Johansen (1843‑29.1.1924) fra bnr. 1 skulle angivelig være eier av denne parten allerede ved skylddelinga 1894. G. 1867 m. Andrine Jensine Jacobsd. (1838‑16.3.1917) f. Trondheim.

Barn:

 1. Iverta Pedernille, f. 30.3.1865,

 2. Jacobea Gundhild Cecilia, f. 22.1.‑68,

 3. Julianne Petrine, f. 5.10.‑71,

 4. Anna Lausine, f. 8.6.‑74,

 5. Johan Gunnerius, f. 15.8.‑80 (her).

 

2) Johan Davidsen (1880‑6.6.1963), sønn av f.br., var eier av bruket fra 1917 og fikk skj. tl. 29.7.‑55. G. 1901 m. Ellen Dørthea Larsd. (1877‑4.2.1967) fra Knutlia pl. Håkamoen.

Barn:

 1. Emma Johanna, f. 22.9.1901, d. 9.3.‑84,

 2. Andrine Jensine (Sine), f. 1.4.‑05, d. 1.4.‑71,

 3. David Johan Udnæs, f. 12.10.07, d. 7.7.‑34,

 4. Anna Laurine, f. 11.5.‑10, d. 28.11.‑83,

 5. Harald Arntleif, f. 20.10.‑12, d. 8.10.‑86,

 6. Olaus Martin, f. 14.9.‑15. d.5.10.‑77.

 7. Alf Magne, f. 11.7.‑18 (her),

 8. Ludvik, f. 23.10.‑21, d. 20.6.‑34.

 

3) Alf Magne Davidsen (1918‑25.9.‑88), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far, tl. 29.7.1955. G.m. Ruth Elinor Trongmo, f. 7.7.1919 fra Mellingsjord bnr. 5.

 

4) Viggo Davidsen, f. 15.8.1949, sønn av f. brukers bror Olaus og hustru Borghild Steikvasselv, f. 16.12.1921, fikk skj. fra f.br., tl. 24.8.1981. Viggo g.m. Kari Skogen, f. 12.7.1950, fra Tønsberg.

Barn:

 1. Stina, f. 13.4.1974.

 2. Lise Lotta, f.5.2.‑78.

 3. Ole Reidar, f.25.9.‑86 (Mula).

 4. Elin, f. 24.10.‑87.

 

Bnr. 11 HESTHAGEN, fraskilt 1917 fra bnr. 3, skj. tl. 19.8.1959.

1) Aubert Laurin Pedersen (1.11.1889‑12.12.1931), sønn av pike Iverta Davidsen, f. 1865 på bnr. 1 her og ungkar Peder Andreas Ivarsen fra Hemnesberget, f. Furuhatten 4.1.1849. Aubert g. 1917 m. Lorense Monsen (1886‑10.7.1952) fra Kobhaugen bnr. 3. De fikk bnr. 11 som bryllupsgave av Iverta Davidsen.

Barn:

 1. Olava Petrine, f. 27.4.1918 (Hb),

 2. Ingvald Petter, f. 28.12.‑19 (her).

 

2) Ingvald Petter Pedersen, f. 1919, sønn av f.br. G.m. Else Marie Jørgine Langvik (27.10.1932‑16.7.72) fra Langvik i Rødøy.

Barn:

 1. Eivind Petter, f. 29.11.‑1971 (her).

 

HUSMENN I NYERE TID.

 

HAGAENGET under bnr. 1 (mangelfulle oppl. om status)

1) Benjamin Olsen (1839‑8.5.1919) f. Brennesvik, F: uk. Ole Christensen, Leines i Lurøy, M: p. Anne Olsd. G.I. 1871 m. Kjerstine Johansd. (1841-27.9.‑93) fra bnr. 1 her.

Barn:

 1. Johan Udnæs, f. 2.12.1871 (bnr. 1 her),

 2. Pedernille Gurine, f. 8.5.‑74.

 3. Anna Othelia, f. 4.8.‑75,

      4. Lornts Bernhard, f. 28.2.‑77.

G.II. m. Karen Jakobsd. (1868‑6.12.1963) fra Røsså pl. Prestmoen.

Barn:

      5. Birger Cornelius, f. 6.8.1901, d. 30.6.‑74,

      6. Antonette Olie, f. 3.5.‑04.

 

AURTANGEN under bnr. 2.

1) Kristen Jakobsen (1859‑23.5.1943) fra Storholmen bnr. 1 var husmann her fra før 1900, men etter 1898. G. 1888 m. Ellen Jensd. (1867‑7.3.1930), f. Lillebjerka, F: uk. tele‑arb. Jens Haagensen Semb, M: pike Ragnhild Pedersd.

Barn:

 1. Randine Kristine, f. 5.7.1891 (Myrvik bnr. 7),

 2. Jakob Nikolai, f. 7.2.‑96, d. 8.3.1967,

 3. Peder Gunnerius Hind, f. 30.7.‑98, d. 7.8.1903,

 4. Kristine, f. 1.9.1901,

 5. Petra Gunelia Hind, f. 8.6.‑04,

 6. Johannes Kornelius, f. 18.9.‑08, d.s.å.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.