Home / Meny / Utvandring fra Hemnes / Emigranter 1865

Emigranter 1865


Til oversikten | Til menyen
10.04.1865  Holdsmand Anders Pedersen, øvre Bjerkedal, alder 65, til Amerika
10.04.1865  Edvard Kristian Larssen, Reinaamo, alder 37, til Amerika.

10.04.1865  Kristian Heitmann Anderssen, Solhaug, alder 23, til Amerika
10.04.1865  Enkemand Benjamin Jenssen, Stormo, alder 33, til Amerika
10.04.1865  Nils Jørgen Hanssen, Sund, alder 27, til Amerika
10.04.1865  Eilert Johan Hanssen, Solbakken, alder 25, til Amerika
10.04.1865  Olai Olsen, Melingsjord, alder 38, til Amerika
31.05.1865  Peder Johan Pedersen, Rydsaa, alder 27½, Nordefter og saa til Amerika, afreist først i 1866
01.06.1865  Simon Peder Hemmingsen, Storbjerka, alder 31, Nordefter og saa til Amerika, afreist først i 1866
03.06.1865  Ole Andr. Olsen, Hemnes, alder 31, Nordefter og saa til Amerika, afreiste først i 1866
10.06.1865  Gaardmand Gabriel Olsen, Valla, alder 35, til Amerika (gm Sara Israelsdatter)
10.06.1865  Qv. Sara S. Israelsdatter, Valla, alder 30, til Amerika (gm Gabriel Olsen)


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.