Home / Kirkebokavskrift

Kirkebokavskrift


Tilbake til menyen

Avskrift av kirkeboka for Hemnes og Mo prestegjeld
Kirkebok er ført for disse to prestegjeldene fra 1704, i den første tida var det ett felles prestegjeld, etter hvert ble bøkene ført hver for seg. Johan Solbakk i Dalselv har gjort en kjempejobb med å skrive av bøkene for perioden 1704 - 1819, for begge områdene.

Du kan laste ned hans avskrift som zip-fil (ca 2,8 MB) ved å klikke her på denne linja.
14.4.2011:
Lagt ut oppdatert versjon av Johan sin avskrift. Fila er på ca 2,9 Mb.

I et arbeid av denne størrelsen er det selvfølgelig umulig å unngå at det sniker seg inn noen feil. Det er Johan som sitter på de filene som skal redigeres, og det er han som bør få opplysning om ting man ikke er enig i. (En helt annen ting er at kirkebøkene inneholder feil. Johan var ikke med på den tiden, og kan ikke ta ansvar for det). Du kan nå Johan på denne email-adressen:

josolb(AT)yahoo.no    der (AT) står for alfakrøll.

Alternativt - som en mulighet nr 2 / Plan B - kan du skrive en kommentar nederst på denne siden her, så skal jeg videresende den.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.