Home / Første deling 1825

Første deling 1825


Til menyen

Avskrift av dokument fra delingsforretning.

Reinåmoen 21. juli 1825.

(Originalen finnes hos Dagmar Reinåmo på gård 131 bnr 2,
kopi og innscanna bmp-bilder hos Carl-Anders Olsson).

 

Originalen i gotisk håndskrift, linjeskift er beholdt:

 

[Side 1]

Da vor Fader og Formand Gabriel Larsen, önsker,

i Medhold af Loven angaaende Jord og Skovs Udskift –

ning, at see hans forhen fellets brugte Jorder

nordre og söndre Renaamoen kaldet skjildt

fra hinanden efter indbÿrdes Forening med faste

Mærker.

Thi bleve vi underskrevne nærværende Opsiddere paa

ovennente Renaamoens Gaarde, der er Her

J. G. Walnum tilhörende, Aar 1825, den

21de Julij, indbÿrdes enige om at afholde

en Jord og Markeskjels Forretning med

tiltagne 4 vederheftige Skjönsmænd, imellem

vor paaboende Gaarde, hvilke blev fastsat som

fölger.

Jord og Skovmærket imellem nordre og söndre

Renaamoen tager sin Begÿndelse fra Storelven ap.

ved Reenaaens Udlöb i samme, gaar siden omtrent

i södost efter bemeldte Renaaen elv i forskjellig Krumning

-er like op til Bugtenget hvor Jordskjillet

gaar tvers over et höit Næs - Kalvhusnæset

kaldet, hvor 3 Stene i nogen Afstand fra hinand

i ret Linie blev nedsat som faste Mærker. Fra

den överste nedsat Steen, gaar Mærket atter efter

förmeldte Renaaelv og til Stuedalsnæset hvor

Mærket igjen forlader Elven, og gaar over et

lavt Næs, efter en derover ligende almindelig Feevei

til noknemte Elv igjen, som siden bliver


[side 2]

Skovmærket imellom vor Gaarde lige op til Renaaetuven

hvor samme Endes.

Da det ansees, at den söndre Renaamoe Gaard efter

det fastsate og beskrevne Mærke, ei har den tilbörlig

Halvedeel af Skoven, blev en Skovteig i den nordre

Renaamoes Mark afgaaet, og lagt til den söndre

Part hvor Mærker er fastsat og bestemt som fölger.

Bemeldte Skovteigs Bredde begÿnder fra Oldernæsets

Markskjel, og stræker sig over for Alfarveien sÿd

til Skræliebækken som bliver et fastsat Mærke paa

söndre Side benente Teig. Ligesaa er i dette Mærke

nogle Grantræer betegnet med X.

Denne Skovteig og Ald den Skov Eng og Mark som ligge

paa söndre Side af det först beskrevne Hovedmærke, til

hörer den söndre Jord, ligesom alt det Övrige

tilhörer den nordre, hvorefter enhver af os for

Fremtiden boer holde sig efterretelig.

 

 Lars Gabrielsen

 Jon Pedersen Renaamoe

 med paaholdt Pen

 

Det vi undertegnede som tilkaldte Skjönsmænd har været

nærværende ved beskrevne Jord og Skov Udbÿtes Forretning

kan bekræfte, at Forretningen fremedes med Enighed

og Tilfredshed af begge Parter, samt at Udskiftningen

efter vores Skjönne saaledes som fastsat og beskrevet

er burde bestemes.

 

Gabriel Larsen  Renaamoe 

Chrestoffer Samuelsen Kÿllingmoe

Anders Matiasen Kÿllingmo

Hans Chrestoffersen Boldrimoe


Påtegning ved tinglesingen:

Læst og protokolleret inden Retten ved det alminde-
lige Høstething for Ranens Thinglaug holden paa
Gjestgiverstedet Strømmen den 7de October 1825
hvorfor betales (64) skriver Fire og Sextie Skilling
Bevidner
Hans Holst


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.