Home / Gardene / 135 Tveråen

135 Tveråen


Hemnes Gård og Slekt side 831 - 835

 

135. Tveråen

Endret 18. januar 2009.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Fieldsende 1666, Tueraaen 1767, (med samme bruker som ‑66), Tveraaen 1723, 1838, 1893. Garden ligger ved ei tverrelv til Leiråga.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruksnummer. Rydningsplassen Krokan fikk ikke nummer. Markeskjellsforretning 1754 mellom 136 Fjelldals tre oppsittere og oppsitteren på Tverå, som skulle ha krenket merkene. Ved utskiftning 1908 på 136 Fjelldal innmark, ble også grensen mot Tverå berørt. Ved utskiftning 1919 av en del utslåtter på 136 Fjelldal, ble også grensen mot Tverå bestemt.

 

Kvern:

Bekkekvern 1774, med kvernskatt 4 skill.

 

Kirkebu ved Hemnessjøen nevnt i et skifte 1792.

 

 

MATRIKKELGARDEN TVERÅ, GNR. 135.

Garden var ryddet i allmenningen før 1666, men etter ‑61. I skattelista for 1667 var landskylda 12 mark fisk.

1723     "Ligger i Baglie. Waad og ringe til Sæd". Gl. matr.nr. 56, landskyld

              12 mark.

1838     Nytt matr.nr. 76, lnr. 196, landskyld 2 ort 23 skill.

1865     8 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 134 lass høy

              årlig. Tilstrekkelig havning. Vedskog av bjørk, men i minste laget.

              2 mil fra sjøen, en mil alminnelig god veg, en mil seilbar elv. Korn

              modnes sjelden.

1891     Gnr. 135, skyld 1,90 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

            Hester  Storfe   Småfe   Bl.k.     Havre

1723     1          8          6          1         

 

Hester Storfe Sauer       Reiner   Rug      Bygg    Bl.k.     Havre    Poteter

1835     1          10        10        0          1/3       2          ½         0         

1865     1          9          10        8          1/5       1          0          ½         6

1875     1          10        9          9          0          1 2/5     0          1 1/3     10

 

 

MANNTALL

1666   1 bruker

1701   2 brukere, 4 sønner

 

FOLKETELLINGER

            Husb.‑  Kårfolk              Tjenere             Inderster           Fattige              Rydn.‑

            folk                                                                                                     folk

1801     4          0                      3                      0                      0                      0

1865     8          0                      0                      2                      0                      0

1875     3          2                      5 *                    0                      0                      0

1891     7          0                      1                      0                      1                      3

* 1 barn av tjener

 

EIERE

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 012 Fuglstrand. Selveiere fra 1886.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 196) TVERÅ, landskyld 12 mark, 1838: 2 ort 23 skill., 1891: M. 1,90.

1) Søren Gabrielsøn, f. ca 1631, var den første kjente brukeren, nevnt ved M 1666, 35 år, med en sønn

1.      Frans, 3½ år.

Ved M 1701 var han 70 år, med en sønn

2.      Nils, 12 år.

Før 1701 overlot han en del av bruket til følgende bruker og fortsatte med resten til 1704.

 

2) Christopher Nilssøn var bruker av en del av garden fra før 1701 til ‑04, og av hele garden 1705‑09. Ved M 1701 var han 35 år, med sønnene

1.      Nils, 6 år,

2.      Anders, 3 år,

3.      Johan, 2 år,

4.      Peder f. 1704.

Hvor fam. var bosatt 1710‑19 er ukjent. Fra 1720 var Christopher på 106 Valåmoen Bruk II.

 

3) Erik Pedersøn (ca 1666‑1743) var bruker fra 1710. G. 1710 m. Kirsti Simonsd. (ca 1685‑1751) fra 136 Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1.      Nils, f. 1713 (40 Myrbekken bnr. 2),

2.      Simen, f.‑14, d.‑44,

3.      Beritte, f.‑17 (142 Øverleiren bnr. 2),

4.      Arn, f.‑20,

5.      Ane, f.‑22 (40 Myrbekken bnr. 2),

6.      Maren, f.‑24 (Enge i Nesna),

7.      Ole, f.‑24 (104 Solhaug bnr. 4),

8.      Kirsten, f.‑30 (Hauknes Bruk II NR).

Ved skiftet etter Erik 1744 var boets brutto 161‑3‑0, avg. 21‑1‑12. Bøker: Povel Andersens postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 1 kvige, 1 markkvige, 1 okse, I markokse, 10 sauer, 5 jømmer, 4 værer, 6 geiter, 3 bukker. Enka var bruker i tre år.

 

4) Hans Gullesøn (1710‑92) fra 141 Meland bnr. 1 fikk bbr. tl. 13.10.1746. G.I. 1745 m. enka Kirsti. Ingen barn. G.II. 1751 m. Gisken Nilsd. (1724‑92) fra 142 Øverleiren Bruk II.

Barn:

1.      Kirsten, f. 1752, d. 5.11.‑72 BK.

2.      Nils, f.‑54, d. 16.6.‑85,

3.      Otte, f.‑57 (her),

4.      Caren, f.‑61 (136 Fjelldal bnr. 3),

5.      Hans, f. 23.5.‑67, d. 7.5.‑70 BK,

6.      Jeschen, f. 23.10.‑68 (136 Fjelldal bnr. 1).

Ved skiftet etter Hans 1792 var boets brutto 207‑3‑0, gjeld og avg. 88‑3‑7, medregnet to heimegaver à 30 dlr. Penger: 16‑2‑10, derav Banco sedler 5 dlr. Sølv for 19‑5‑8. Bøker: bibel, 2 postiller og 7 andre. Halvparten i et naust ved Olderneset, kirkebu på Hemnes. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 kvige, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 årsokse, 5 kalver, 7 sauer, 1 jømmer, 6 værer, 3 geiter, 5 hanegeiter.

 

5) Otte Hanssøn (1757‑97), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.10.1797. Otte fikk utbetalt skuddpremie for en bjørn 1777. G. 1793 m. Andrine Andersd. (1763-9.4.1834) fra 138 Finnbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Giedschen, f. 23.10.1794 (En sønn ue Otten Larsen f. 1826 til 21 Luktvassli pl. Luktvassliremma).

 

6) Iver Iversøn (1767‑26.1.1845) fra Stor‑Alteren bnr. 3 i Nord-Rana fikk bbr. tl. 25.4.1800. G. 1798 m. enka Andrine.

Barn:

1.      Johanna Zachrina, f. 23.12.1799,

2.      Iver, f.‑02 (her),

3.      Johannes, f.‑07.

 

7) Iver Iversen (1802‑4.1.‑81), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 29.9.1828. G.m. Olava Jacobsd. (1805‑6.11.‑96) fra 136 Fjelldal bnr. 1.

Barn:

1.      Gidsken Helena, f. 17.2.1831 (131 Reinåmoen bnr 1),

2.      Anne Johanna, f. 3.5.‑32, d. 24.6.‑37,

3.      Iver, f. 11.11.‑33 (her),

4.      Jacobia, f. 22.12.‑35, d. 15.1.‑87 ug,

5.      Jacob Olaus, f. 26.5.‑37 (USA‑66 og -92) d. aug 1924 på 131 Reinåmoen bnr 2,

6.      Anne, f. 15.2.‑39 (131 Reinåmoen bnr. 2),

7.      Ellen Kierstina, f. 14.2.‑41 (45 St. Målvatnet),

8.      Nils Johan, f. 3.3.‑43 (144 Jerpbakken bnr. 2),

9.      Olava, f. 20.3.‑45, d. 21.2.‑57,

10.    Gulle Heitmand, f. 22.4.47 (USA, soldat ved Fort Abercrombie Nord-Dakota),

11.    Johan Andreas, f. 24.7.‑49 (51 Storbjerka bnr. 6).

 

8) Iver Iversen (1833‑5.2.‑87), sønn av f.br., fikk skj. fta Pauline Walnum for kr. 720, dat. 13.6.1886, tl. 1.8.98. G. 1874 m. Pedernille Haagensd. f. 1837, fra 142 Øverleiren bnr. 1.

Barn:

1.      Iver Olaus, f. 29.11.1875 (USA-92, Cottonwood Minnesota)

2.      Anna Christina, f. 7.12.‑77 (Min.USA‑98),

3.      Johanna Helene Jacobia, f. 25.7‑80.

Enka Pedernille og dattera Johanna til Min.USA‑99.

 

9) Andreas Andreassen (1856‑7.11.‑98) fra 48 Forsbakken fikk skj. fra Pernille Haagensd. for kr. 600 og kår, dat. 15.11.1891, tl. 1.11.‑97. G. 1889 m. Maren Davidsd. (1859‑21.11.1933) fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 1.

Barn:

1.      Anna Dorthea, f. 29.9.1889 (51 Storbjerka bnr. 10),

2.      tv. Anders Laurits Bek f. 25.7.‑92: (49 Ø.Bjerkadal bnr. 7),

3.      tv. David Gunerius, f. 25.7.‑92, d.str.,

4.      David Hilmar Johan, f. 21.6.‑94 (49 Ø.Bjerkadal bnr. 1),

5.      Elen Marie Anker, f. 14.5.‑98, d. 19.2.1934.

Enka Maren flyttet tilbake til 49 Ø.Bjerkadal.

 

10) Ole Nilsen (1861‑24.5.1948) fra 41 Furuhatten pl. Sulen fikk skj. fra Maren Davidsd. for kr. 950, tl. 7.12.1918. G.I. 1886 i Sv. m. Augusta Charlotte Magnusd. (1.4.1865‑25.1.1906) fra Tärna Sv.

Barn:

1.      Johan Wilhelm, f. 25.6.1886 (143 Ytterleiren bnr. 3),

2.      Jonas Edvard, f. 17.1.‑88 (her),

3.      Nanna Gjertine, f. 7.4.‑91, d. 1.6.1973,

4.      Konrad Martin, f. 14.8.‑93 (144 Jerpbakken bnr. 1),

5.      Olaf Andreas, f. 23.6.‑96, d. 4.8.1976,

6.      Ingernand Anker, f. 19.7.‑98, d. 4.8.1972 (7 Leirvika),

7.      Hilmar Nikolai, f. 19.7.1900 (143 Ytterleiren bnr. 1),

8.      Elen Kristine, f. 1.5.‑05, d. 22.7.‑05,

G.II. 1908 m. Gjertrud Elisabeth Jensd. (1867-15.10.1944) fra 118 Kongsdalen bnr. 1. Ingen barn.

 

11) Jonas Olsen (1888‑26.3.1945), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 6000, tl. 22.3.1919. G. 1911 m. Alvie Martine Larsen (1883‑21.12.1933) fra 136 Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1.      Aslaug Marie, f. 2.8.1907, d. 14.3.‑78 (Almlia bnr. 3 NR),

2.      Ole Anker, f. 18.5.‑12 (136 Fjelldal bnr. 5),

3.      Ane Lovise, f. 3.6.‑15. d.s.å.,

4.      Anne Lovise, f. 1.9.‑16, d.‑89 (Almlia NR),

5.      Anna Lydia, f. 9.9.‑20, d. 11.9.‑78,

6.      Ivar Olai, f. 27.8.‑23 (her),

7.      Nils Norman, f. 26.10.‑25, d. 7.4.2001

 

12) Ivar Olai Tverå (1923‑8.12.‑81), sønn av f.br., var bruker fra 1945. G.m. Judith Andrea Leine, f. 10.11.1926.

Barn:

1.      Jan Arvid, f. 11.2.1947,

2.      Ingvar Oskar, f. 17.8.‑48 (begge her).

 

13) Jan Arvid Tverå, sønn av f.br., f. 1947, var bruker fra 1982.

 

14) Ingvar Oskar Tverå, f. 1948, bror av f.br., overtok bruket i november 1990. G.m. Ragnhild Margrethe Waaler, f. 12.6.1951, fra Enebakk.

Barn:

1.      Tor Ivar, f. 26.6.1971.

2.      Mellet Andre, f. 19.3.‑75.

 

 

RYDNINGSMANN.

 

KROKAN, rydningsplass fra før 1891, men etter ‑83.

1) Clement Person (31.10.1833‑20.12.1915). Foreldrene Peder Henriksøn og Kirsten Mathiasd. var inderstfolk i Nordbugt da Clement ble døpt. Faddere var, foruten samer fra Nordbugt og Rostafjellet, også et ektepar fra 78 Brattland. Clement flyttet til Tängvattnet i Tärna, Sv. ‑ kanskje med foreldra ‑ og kom til 108 Villmoen som inderst før 1882 og til Tverrå som rydningsmann før ‑91. Han lagde ski og komager og var fjellfører, bl.a. ved førstebestigningen av Oksskolten 6.7.1900. G.m. Anne Marie Monsd. (1840‑19.5.1923) fra Tärna Sv.

Barn:

1.      Pehr Johan, f. 1865,

2.      Olof Andreas, f. ‑67,

3.      Cristoffer Mathias, f. ‑71,

4.      Christina, f. -74,

5.      Anna Carolina, f. ‑77 (140 Leirskar bnr. 3),

6.      Johannes, f. 28.1‑82 (USA‑00, tilbake før 1914 til 140 Leirskaret bnr. 3).

Bare Johannes er født i Norge, de øvrige i Sverige. Clement og Anne bodde sine siste år hos sin datter på Leirskaret.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.