Home / Gardene / 131 Reinåmoen

131 Reinåmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 804 - 811

 

131. Reinåmoen
Redigert 12. september 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Reinaamoe 1723, Reinaamoen 1767, 1838, 1891. Uttalen er Reinamoen. Garden har navnet fra Reinåga, sideelv til Røssåga.

Brukstall og utskiftinger:
Ett bruk 1687-1809, to bruk 1810-84, fire bruk 1907. Markeskjellsforretning 1726 mellom Reinåmoen og 130 Bollermoen. Utskiftning 1825 av innmark og skog mellom de to bruka.

Kvern og sagbruk:
Garden hadde bekkekvern 1774 med kvernskatt 6 skill. Renaamoen Saug fra 1728 tilhørte Lars Pedersøn 142 Øverleir. Saga var ennå i bruk 1748, med Nils Arntsøn 142 Øverleir som eier.

Fallrettigheter i Røssåga utskilt som egne bruksnr. i nyere tid.

Brygge på Hemnes nevnt i et skifte 1826.

MATRIKKELGARDEN REINÅMOEN, GNR. 131.
Garden var oppført som nyoppryddet 1687, med landskyld 12 mark fisk, men rydningsarbeidet måtte ha vært påbegynt før 1666, ettersom Reinåmoen kom til å tilhøre Irgens-godset.
1723 "Tømmer og Brendefang. Een Marchegaard som er frostkiendt". Gl. matr.nr. 77, landskyld 12 mark fisk.
1838 Nytt matr.nr. 72, lnr. 192 a,b, landskyld 3 daler 16 skill.
1865 Lnr. 192a: 21 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 148 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbruk og 6 tylvter sagtømmer for salg årlig. 1 ½ mil fra sjøen, med alminnelig god veg. Garden har et meget godt vannfall.
 Lnr. 192b: 18 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 124 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 7 tylvter sagtømmer for salg årlig.
1891 Gnr. 131. skyld, 9,48 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)


Hester

Storfe

Småfe

Bygg

Bl.k.

Havre

 

 

 

 

1723

1

7

12

13/4

1

1/4

 

 

 

 


Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rein

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

2

22

24

0

0

0

1

6

¼

2

1865

192a

2

13

8

0

0

0

0

2 ¼

¼

5

192b

1

11

130

0

0

0

0

3

½

4

Pl. 1)

0

4

0

0

0

0

0

½

0

1 ½

Sum 1865

3

28

21

0

0

0

0

5 ¾

¾

10 ½

1875

192a

2

13

22

1

1

35

1/5

4

2

12

192b

1

10

10

0

1

7

1/5

2

½

7

Pl.1)

0

3

1

0

0

0

0

½

½

1

Pl.2)

0

0

6

2

0

2

0

0

0

½

Sum 1875

3

26

39

3

2

44

2/5

6 ½

3

20 ½

1) Brennhaugen (Kattuglhullet) 2) Klubben, begge under 192a


MANNTALL
1701     1 bruker, 1 sønn

FOLKETELLINGER

 

Husb. folk

Kårfolk

Tjenere m/ jord

Tjenere u/ jord

Husm. folk

Inderster

Fattige

1801

10

0

1

0

4

0

0

1865

14 *

0

2

4

0

6

0

1875

8

3

9

6 **

0

2

0

1891

15

4

6

4

0

1

1

* 2 fosterbarn  **1 fosterbarn

EIERE

Krongods, så Irgens - Walnum-gods, se 12 Fuglstrand. 1690-1714 er Hemnes kirke oppført som eier (unntatt 1693). Det er ikke funnet noen forklaring på dette. Selveiere fra 1885.

BRUKERE.

REINÅMOEN, landskyld 12 mark.
1) Nils Olsøn var antakelig rydningsmann på garden, som var nyopptatt 1687. I skattelistene er han notert som bruker 1690-1704.

2) Lars Monssøn (ca 1661-1718) fra 138 Finnbakken var bruker fra 1705 i følge skattelistene, men er nevnt her i M 1701, 40 år, med en sønn Anders, 1 år. G.m. Marit Olsd. (1670/80-1716) fra 145 Olderneset bnr. 1. Den første kirkelige handlingen som er registrert etter at kirkebokføringa ble tatt i bruk 1704, er at ”Lars Reinamoens Qvinde ble indledet” (27.1).
Barn:
    
1. Anders, f. ca 1700 (her),
    
2. Nils, f. ca -01 (39 Seljeli Bruk II),
    
3. Mogens, f. -04 (bodde i Lofoten -46), Mogens er det første barnet som ble døpt (27.1) etter at kirkbokføringa ble tatt i bruk 1704,
    
4. Maritte, f. -05, d. før -16,
    
5. Ingeborg, f. -08 (Rødøy),
    
6. Karen, f. -10 (Sjonauren i Nesna),
    
7. Beritte, f. -12,
    
8. Ane, f. -15.
Skifte etter Marit Olsd. 1716. Ved skiftet etter Lars 1718 var boets brutto 60-3-14, gjeld og avg. 18-4-3. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 3 markkviger, 3 dalkviger, 10 sauer, 3 jømmer, 6 geiter, 1 bukk.

3) Anders Larssøn (ca 1700-43), sønn av f.br., var bruker fra 1718. Anders var med på turen til København 1731 for å klage til kongen over proprietærene, omtalt i Rana bygdebok, fellesbindet. G. 1718 m. Marit Pedersd., fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1. Marit, f. 1720 (104 Solhaug bnr. 3),
    
2. Lars, f. -22 (her),
    
3. Peder, f. -24, d. -43,
    
4. Elen, f. -27 (129 L.Bryggfjell bnr. 2).
Enka Marit drev garden 1743-46. Ved skiftet etter Anders 1743 var boets brutto 145-3-8, gjeld og avg. 27-2-8. Bøker: Gerners postill, halvparten i Den Norske Lov Bog, og 14 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 kviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 8 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.
Ei Marit Pedersdatter Solhaug døde 23.4.-67, 84 år gammel. Marit hadde ei datter på Solhaug. Kan dette være Marit som bodde hos dattera? Det er ellers ikke ført opp noen Marit Pedersdatter på Solhaug i dette tidsrommet. I så fall var hun født ca 1683.

4) Lars Anderssøn (1722-22.3.-82), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 25.4.1747. Han hadde f.e. en sønn
    
1. Erik, Mor: ikke oppgitt.
G.I. 1745 m. Malene Nilsd., f. ca 1728, fra Stene i Sømna (hennes far Nils Nilssøn f. ca 1691 var fra 59 Sæteren). Malene oppholdt seg hos onkel Adrian Jacobsen på 136 Fjelldal, d. 1776.
Barn:
    
2. Anders, f. 1747, d. -57 barnekopper,
    
3. Rachel Chierstina, f.-49 (Rødøy),
    
4. Nils Jacob, f. -51, d. -63,
    
5. Peder, f. -53,
    
6. Ole, f. -55,
    
7. Adrian, f. -57, død samme år,
    
8. Elen Dorthea, f. -59,
    
9. Andrene Maria, f. -63,
    
10. Berte Anna, f. 19.11.-66,
    
11. Nils, f. 8.10.-68, d.-72 (bortkommet i elva).
G.II. 1777 m. Johanna Samuelsd. (1753-7.11.1825) fra 108 Villmoen.
Barn:
    
12. Samuel, f. 13.10.1777,
    
13. Malene Kjerstina, f. 16.2.-79 (105 Samuelmoen),
    
14. Marith, f. 2.5.-81, d. 4.3.-82.
Ved skiftet etter Lars 1782 var boets brutto 160-1-4, gjeld og avg. 98-5-10. Sølv for 1-4-6. Bøker: bibel, Müllers postill, salmebok. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 4 kviger, 1 toårs okse, 2 ettårs okser, 1 kalv, 6 sauer, 1 jømmer, 1 vær, 2 geiter.

5) Gabriel Larssøn (1755-12.4.1829) fra 145 Olderneset, f. 66 Geitvika, fikk bbr. tl. 12.5.1783. Gabriel var en driftig bonde, som ryddet så mye land at han kunne overlate det opprinnelige bruket til sin svigersønn Jon Pedersøn og selv beholde et like stort bruk. For sin innsats ble han hedret med en premie på 10 Spd. fra Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Innsatsen kan også illustreres ved landskylda: Reinåmoen hadde landskyld 12 mark i den gamle matrikkelen, og var i matrikkelen 1838 vurdert til 3 daler 16 skill., mens mange andre garder og bruk med landskyld 12 mark ble vurdert fra litt over 1 daler til henimot 1 daler 2 ort. G.I. 1783 m. enka Johanna.
Barn:
    
1. Marit, f. 1.9.1783 (bnr 2 her),
    
2. Davina, f. 13.6.-85 (147 Nerleiren bnr. 1),
    
3. Pernelle, f. -87 (141 Meland bnr. 1),
    
4. Lars, f. -90 (bnr 1 her),
    
5. Karen, f. -92 (102 Mellingsjorda bnr. 5),
    
6. Johanna, f. 4.4.-95 (141 Meland bnr. 2
    
7. Elisabeth, f. -96 (129 L.Bryggfjell bnr. 2).
G.II. 1827. m. Elisabeth Christophersd. (1770-4.10.1838) fra 107 Korgen bnr. 1. Ingen barn.

Bnr. 1 (lnr. 192a) REINÅMOEN, landskyld 6 mark, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 5,23.
6) Lars Gabrielsen (1790-20.11.1872), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 8.10.1821. G.I. 1821 m. Zachrine Samuelsd. (1798-30.9.1836) fra Bjerkmoen 147 Nerleiren bnr. 5.
Barn:
    
1. Gurina Zakrina, f. 5.4.1822, d. 24.10.-32,
    
2. Jacob Andreas, f. 8.5.-23 (En sønn u.e. Kristian Marthinus, f. 6.3.-47. Mor: pike Dorthea Eriksd., fra 127 Brygfjelddal. Kristian til USA-82 med mor og stefar, d. 1935 i Wisconsin),
    
3. Samuel, f. 5.6.-24 (bnr. 3 her),
    
4. Johanna Zakrina, f. 29.7.-26 (129 L.Bryggfjell bnr. 2),
    
5. Edvard Christian, f. 11.4.-28 (Minnesota USA-65),
    
6. Gabriel, f. 14.5.-30 (USA-81),
    
7. Gulle Zakarias, f. 30.10.-33,
    
8. Lovise Zakrine, f. 7.6.-35 (G. -67 m Johan Petter Mattiasen Bjurselmo. Dakota > Washington USA-69),
G.II. 1837 m. Kirsten Samuelsd. (1814-ca 1895) fra Bjerkmoen 147 Nerleiren bnr. 5.
Barn:
    
9. Ane Marie Juul, f. 25.12.36 (USA-83), d. 1914.
    
10. Christoffer Zakarias, f. 18.5.1838 (her),
    
11. Ludvig, f. 13.3.-48 (Dakota > Washington USA-66),
    
12. Maren Jacobea, f. 20.12.-50, d. 1937 (Vefsn > Minnesota > Oregon USA-79), artikkel i Rana Blad 9.2.2004.
1862 overlot Lars halvparten av bruket til sønnen Christoffer og fortsatte selv med den andre halvparten, det seinere bnr. 3. Enka Kirsten til USA 1879 sammen med Maren og hennes familie.

7) Christoffer Larssen, (1838-3.4.1903), sønn av f.br. fikk bbr. på halvparten av bruk Inr. 192a mot kår til foreldrene, tl. 15.8.1862. G. 1864 m. Anna Jacobsd. f. 1839, fra plass under 144 Jerpbakken.
Barn (f. her):
    
1. Lars Kristian, f. 24.3.1865.
Fam. til USA-66 over Bodø med skipet Norden.

8) Peder Pedersen (1819-24.1.1881) fra 143 Ytterleiren bnr. 2. Bykselbrev ikke kjent. G. 1878 m. Gisken Iversd. (1831-7.7.-95) fra 135 Tveråen. Ingen barn.

9) Johannes Iversen (1850-29.11.1927) fra 130 Bollermoen fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1513,33 og kår til Gisken Iversd., dat. 30.6.1885, tl. 30.9.1909. G. 1880 m. Kristense Elisabeth Kristensd. (1849-9.7.1926) fra Tortenli i Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Christine Helene, f. 8.11.1881 (146 Troneset),
    
2. Hans Johan, f. 5.10.-83, d. 1917 etter en våpenulykke (Nord-Dakota USA-04),
    
3. Nils Christian, f. 3.12.-85 (her),
    
4. Johan Christian, f. 22.3.-89 (USA-10).

10) Nils Johannessen (1885-19.11.1953), sønn av f.br., fikk skj. fra foreldrene for kr. 1500 og kår, tl. 31.7.1922. G. 1909 m. Matilde Antonsen (1888-27.12.1980) fra 111 Tømmermoen.
Barn:
    
1. Agnes Petrine, f. 15.5.1908,
    
2. Johan Kristian, f. 15.4.-10 (her),
    
3. Nils Martin, f. 19.1.-13 (pl. Brennhaugen her),
    
4. Hans Johan, f. 30.11.-23 (bnr. 9 her).

11) Johan Kristian Reinåmo, (1910-26.7.2000), sønn av f.br., var bruker fra 1952. G. 1942 m. Maren Kathrine Bech, f. 19.7.1913, fra 146 Troneset.
Barn:
    
1. John Magne, f. 15.5.1943 (her),
    
2. Anvor Kristine, f. 7.7.-44 (Snåsa),
    
3. Agnes Petrine, f. 11.5.-47 (Bleikvasslia, gift med Ronald Lenningsvik).

12) John Magne Reinåmo, f. 1943, sønn av f.br., overtok bruket 1977. G. 1976 m. Bjørghild Olava Innerdal, f. 1956, fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 1.
Barn:
    
1. Jorun Beate, f. 24.10.1976,
    
2. Renate, f. 17.1.-79,
    
3. Nils, f. 27.6.-87.

Bnr 1 og bnr 3 i samdrift (jordbruksdelen) fra 2001. Begge brukene i Reinåga samdrift fra mars 2007.

Barn:
    
1. Jonas f. 1995
    2. Aksel f. 1999

13) Jorunn Reinåmo, f. 1976, datter av f. br., overtok bruket 2004. Gift 7.8.2004 med Kjell Rune Roghell, f. 1967 , fra Korgen.

Bnr. 9 STORMOEN, utgått fra bnr. 1 i 1949.
1) Hans Johan Reinåmo, f.30.11.1923. sønn av Nils Johannesen og Matilde. G.m Thora Kristine Jonella Trones (30.9.-16-21.11.-85), fra bnr 3.
Barn:
    
1. Torfinn Hallgeir, f.30.4.-46 (her).
    
2. Kjellaug, f.26.11.-51 (136 Fjelldal, bnr 5).

2) Torfinn Reinåmo, f. 1946, sønn av forrige bruker.

Bnr. 4 GRANENGMOEN, fraskilt 1902 fra bnr. 3 med skyld M. 0,17.
1) Peder Mathias Pedersen (14.7.1869-28.6.1958) fra Susendalen fikk skj. fra Samuel Larsen for kr. 500, tl. 27.5.1904. Han var vegvokter. G.m. Oline Marie (24.4.1864-28.10.1941), også hun fra Susendalen.

2) Paul Oddgeir Boldermo, (1917-), fra 130 Bollermoen pl. Køtamoen, var bruker fra 1955. G. 1942 m. Gudrun Hansine Jakobsen, f. 1923, fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 3.
Barn:
    1. Rolf, f. 14.6.1943 (Mo),
    
2. Reidar, f. 19.8.-45 (her),
    
3. Turid, f. 26.10.-47 (Høylandet),
    
4. Åse Beate, f. 9.4.-50 (Frosta),
    
5. Inger Marie, f. 28.3.-53 (Trondheim),
    
6. Per Oddvar, f. 26.7.-55 (Mosjøen),
    
7. Ann Mari, f. 22.7.-57 (Gudbrandsdal).

3) Reidar Boldermo, f.1945, overtok bruket etter sin far, skjøte tl. 9.1.1991. Samboer med Elin Ytterli, f.30.9.1954, fra 128 Ytterli.
Barn:
    
1. Mona, f. 28.6.1980,
    
2. Hilde, f.13.12.-90.

Bnr. 5 REINÅMOFALLENE, fraskilt 1909 med skyld M. 0,25. Skj. fra eierne av bnr. 1 og 3 Johannes Iversen og Anna Andersd. til Staten for kr. 1200.

Bnr. 2 (Inr. 192b) REINÅMOEN, oppstått ved deling av garden ca 1810 (dokument og tinglysning fra 1825) med landskyld 6 mark, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 4,25. Skylddeling 1898 mellom bnr. 1 og 2.
1) John Pedersøn (1784-8.8.1852) fra Nilsmoen i Vefsn fikk bbr. tl. 8.10.1810. G. 1809. m. Marit Gabrielsd. (1783-1.4.1853), datter av bruker nr. 5.
Barn:
    
1. Maren, f. 1810, (147 Nerleiren bnr. 2),
    
2. Johanna, f. -11 (109 Bjurselvmoen),
    
3. Peder, f. -15 (her),
    
4. Gabriel, f. -18 (145 Olderneset bnr. 2),
    
5. Ane Maria, f. 10.5.-20 (49 Ø.Bjerkadal bnr. 1),
    
6. Ole Andreas, f. 29.12.-24 (15 Flotmoen),
    
7. Johan, f. 27.9.-26 (53 Finneid bnr. 3).

2) Peder Johnsen (1815-31.3.-91), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.6.1846. G. 1846 m. Karen Arntsd. (1815-6.8.-98) fra 137 Trettbakken bnr. 1.
Barn:
    
1. Arnt, f. 22.2.1846 (USA-82), d. 23.11.1924 i Fargo, Nord-Dakota, artikkel i Rana Blad 8.1.2003,
    
2. Johan Peter, f. 16.10.-47 (her),
    
3. Maren Gurine, f. 2.1.-52, d. 29.1.-52.

3a) Johan Pedersen (1847-21.12.1924), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2573 og kår til foreldrene, dat. 30.6.1885, tl. 29.9.-90. G. 1877 m. Anne Iversd. (1839-4.3.1916) fra 135 Tverrå.
Barn:
    
1. Petra Christine, f. 13.3.1881 (her).

3b) Arnt Pedersen, (1846-23.11.1924), var bruker sammen med broren Johan, til han reiste til USA 1882. En datter u.e.
    
1. Karen Jakobea, f. 27.3.1881 (142 Leiren øvre bnr. 3), Mor: pike Olava Jakobsd. fra 137 Trettbakken (seinere G.m. Mathias Anderssen 110 Kjukkelmoen).
Arnt er begravet på Hemnes cemetery, Hickson, Nord-Dakota.

4) Gulle Hansen (1865-14.12.1946) fra 140 Leirskaret bnr. 3. G. 1901 m. Petra Johansd. (1881-15.4.1935), datter av f.br.
Barn:
    
1. Johan Peter Anker, f. 2.8.1902, d. 6.6.-18,
    
2. Hanna Marie, f. 7.1.-05, d. 1.2.-92 (bodde her),
    
3. Georg Johan, f. 28.7.-07, d. 30.5.-21,
    
4. Bergljot Melita, f. 8.7.-11, d. 29.3.2003 (bodde her),
    
5. Ane Johanna, f. 16.11.-16, d. 29.10.-37,
    
6. Johan Peter Anker, f. 27.5.-19 (her).
    
7. Georg Johan, f. 9.4.-22, d. 14.9.-91 (her)

5a) Johan G. Reinåmo (1919-28.10.-86), sønn av f.br., var bruker fra 1944, etterat Gulle Hansen hadde skjøtet bruket over til de gjenlevende barna: Johan, Hanna, Bergljot og Georg. Johan G. 1951 m. Dagmar Katinka Nyvoll, f. 1920, fra Nyvoll 95 Jamtjord bnr. 6.
Barn:
    
1. Ståle, f. 6.8.1952 (lærer Mosjøen),
    
2. Kari, f. 15.8.-54 (her).

5b) Georg Johan Reinåmo (1922-14.9.-91) var bruker av en del av bruket og skogen fra 1953. Bnr. 2 ble 1953-1993 drevet som to selvstendige bruksenheter, med egne våningshus og driftsbygninger. Bnr 2 drives nå igjen som én enhet.


6) Kari Reinåmo, f. 1954, datter av bruker nr 5a, var bruker fra 1993. Gift 1980 med Carl Anders Olsson, f. 22.11.1946, fra Nyköping i Sverige.

Barn:
    
1. Maja, f. 18.2.1980 (Trondheim),
    
2. Gustav, f. 19.8.-82 (bor her),
    
3. Johan, f. 6.7.-87.
Bruket i Reinåga samdrift fra mars 2007.


Bnr. 3 REINÅMOEN, skyld M. 2,44, fraskilt 1862 fra Inr. 192a uten skylddeling, som først ble foretatt 1902. Lars Gabrielsen på bnr. 1 fortsatte her.
1) Samuel Larssen (1824-31.10.1903), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1513,33, dat. 30.6.1885, tl. 30.9.1909. G. 1873 m. Anna Andersd. (1836-4.6.1921) fra 64 Prestenget Inr. 244b.
Barn:
    
1. Hans, f. 3.9.1868, d. 31.1.1951 (Washington USA -00)
    
2. Zakrine Lovise, f. 10.6.-73, d. ca 1923 (Washington USA -01),
    
3. Ingeborg Elisabeth, f. 19.9.-75 (her),
    
4. Anna Susanna, f. 17.9.-77,
    
5. Lydia Albertine, f. 3.11.-85, d. 26.9.1903.

2) Anton Ivarsen (1884-17.8.1921) fra Rundmoen 129 L.Bryggfjell fikk skj. fra sin svigermor Anna Andersd. og sin hustrus medarvinger for kr. 1500 og kår, tl. 24.4.1922. G. 1910 m. Ingeborg Samuelsen (1875-27.3.1942), datter av f. br.
Barn:
    
1. Karl Sigvard Lund, f. 10.6.1908, d. 14.2.-42,
    
2. Ivar Anker, f. 19.1.-12,
    
3. Ingrid Antonette, f. 16.4.-14 (Bjuråmoen 130 Bollermoen bnr 9).
Karl omkom ved brann i bolighuset, og mora Ingeborg døde av brannskader hun hadde fått i samme brann.

3) Petter Cornelius (Andersen) Trones (1887-5.10.1977) fra 146 Trones, fikk skj. fra Anton Iversen og hustru for kr. 5000, tl. 24.4.1922. G. 1913 m. Anna Iverine Iversen, (1891-19.12.1971), fra Rundmoen 129 Lillebryggfjell, søster av bruker nr 2 her.
Barn:
    
1. Agnes Dorthea, f. 25.5.1912 (134 Skreslett bnr. 1),
    
2. Marie Katrine, f. 1.11.-14 (bnr 14 her. Gift med Per Skreslett, f. 1922),
    
3. Tora Kristine, f. 30.9.-16 (bnr. 9 her),
    
4. Reidun, f. 28.2.-20 (140 Leirskar bnr. 2),
    
5. Anna Iverta, f. 15.9.-23 (her),
    
6. Anny Petrine, f. 16.8.-29, d.22.3.-96 (110Kjukkelmoen, G.m. Johan Kyllingmo, f. 1930).

4) Nikolai Pareli Johansen, f. 3.9.1922, fra Tenna i Herøy, var bruker fra 1959. G. 1950 m. Anna Iverta Trones, (1923-3.7.1991), datter av f.br.
Barn:
    
1. Elsa, f. 16.10.1950 (137 Trettbakken bnr. 2),
    
2. Asbjørn, f. 6.7.-55 (her).

5) Asbjørn Johansen, f. 1955, sønn av f.br., var bruker fra 1982. G.I. 1984 m. Marianne Rabliås, f. 20.8.1959, fra 122 Rabliåsen. Asbjørn og Marianne ble skilt.
Barn:
    
1. Inge, f. 9.7.1983,
    
2. Monica, f. 6.7.-87.
G.II m. Solbjørg Valla, f. 1950 , fra Korgen. Ingen felles barn.
Bnr 1 og bnr 3 i samdrift (jordbruksdelen) fra 2001. Begge brukene i Reinåga samdrift fra mars 2007.

Bnr. 7 GRANENGMO, fraskilt 1934 fra bnr. 3 med skyld M. 0,32.

HUSMENN.
Ikke navngitt plass.
Gabriel Larsen, f. 1831, fra bnr. 1 her, var husmann fra seinest 1865, ugift. (USA-82).

Ikke navngitt plass.
Jens Christensen (1860-8.12.1929) var husmann her fra 1921, tidligere 29 Kjerringhalsmoen. Om fam. se der.

Konrad Reinåmo (1900-1932), sønn av Jens Christensen, gm Petra Antonsen (1891-) fra 111 Tømmermoen bodde i ei stue under bnr 1.

Barn:

 1.   Jenny, f. 2.2.1929 (115 Forsmoen > 60 Grønvikmoen)

      2.   Kåre, f.  (bodde her)

BRENNHAUGEN (KATTUGLHØLET) under bnr. 1.
1) Hans Nilsen (1794-27.8.1853) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 3 var husmann etter 1837. G. 1830 m. Ane Nilsd. (ca 1798-etter 1875) opphold 62 Oterbrand.
Barn:
    1. Gulle, f. 27.9.1829 (her),
    
2. Niels Lornts, f. 21.7.-32, d. 25.6.-34,
    
3. Johanna, f. 26.9.-34 (127 Bryggfjelldalen bnr. 3),
    
4. Nils Andreas, f. 31.8.-37 (130 Boldermo bnr. 1),
    
5. Lars, f. 15.7.-40 (130 Boldermoen, pl. Køtamoen > Wisconsin USA -66).
Enka Ane hadde plassen 1875.

2) Gulle Hansen (1829-30.10.1919), sønn av f.husmann. G. 1864 m. Marit Eriksd. (1817-3.10.-88) fra 116 Bygdåsen bnr. 2. Ingen barn.

3) Gabriel Gabrielsen (1852-28-2.1944) fra bnr. 2 var husmann fra før 1891. G. 1889 m. Pauline Christophersd. (1860-23.3.1921) fra Tortenli i Hattfjelldalen.
Barn:
    
1. Georg Johan, f. 3.12.1891 (her), artikkel i Rana Blad 22.5.2004.

4) Georg Johan Gabrielsen (1891-16.6.1976), sønn av f.br., var bruker til ca 1936, da han flyttet til 124 Bleikvasslia bnr. 13. G. 1921 m. Anna Martinsen (1896-15.11.1980) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 2.
Barn:
    
1.      Kåre Martin Jul, f. 24.12.1921 (124 Bleikvasslien bnr 21/47),
    
2.      Pauline, f. 78.-23 (124 Bleikvasslien bnr 6),
   
3.      Agnar Georg, f. 14.6.-29 (124 Bleikvasslien bnr 35),
    
4. John Norvald, f. 18.9.-32,
    
5. Gudrun Anette, f. 28.4.-36 (110 Kjukkelmoen bnr 3).

5) Nils Martin Reinåmo (1913-10.2.-89) fra bnr. 1 her, var bruker fra 1938. G. 1938 m. Margit Otelia Krokmo, (1921-27.4.-98) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 6.
Barn:
    
1. Knut, f. 6.8.1943 (her).
    
2. Bjørg, f. 15.3.-44 (Bleikvasslia, gm Olav Smalsundmo),
    
3. Otto, f. 22.1.-46, d. 22.12.-71.

6) Knut Reinåmo, f. 1943, sønn av f.br., var bruker fra 1980. G.I. 1966 m. Rutt Irene Thoresen, f. 19.4.1948.
Barn:
    
1. Anita Kristin, f. 6.3.1968,
    
2. Heidi Synøve, f. 19.4.-70.
G.II. 1985 m. Berit Oliva Myrdal, f. 24.8.1942. Ingen felles barn.

KLUBBEN under bnr. 1.
1) Anna Jonsd. (ca 1804-etter 1875), same fra Sorsele i Sverige, enke etter same Anders Paulson Sorsele. Kom hit fra Sverige ca 1860, husmann uten jord og lappskomaker F1865, husmann med jord F1875.
Barn:
    
1. Maria Sofie, f. ca 1845, d. 1.11.1916 ugift,
    
2. Sara Kristine, f. ca -45.

2) Anders Mathias Abrahamsen (1850-20.4.1921), same fra Hattfjelldal. G. 1885 m. Sara Andersd. (ca 1845-12.11.1919), datter av f. husmann.
Barn:
    1. Nils Martin, f. 14.10.1886, d. 23.1.-89.
Anders Abrahamsen omkom da stua brant ned. Sara og Anders drev kafeen "Sarakampen" i Korgsjyen.

SAGEN.
1) Nils Nilsen, f.1872. fra husmannsplassen Kanten 108 Villmoen, var den første som slo seg ned her.

2) Konrad Villmo. f.29.3. 1879, d. 27.9.-39 fra 108 Villmoen.

3) Johan Johansen.

4) Anna Eriksdtr. Vefsn (11.8.1886-14.6.1965), fosterdatter på bnr 2. G.m. Levi Otelius Sal Jensen (29.4.1896-28.4.1980). f. Kjerringhalsen. Foreldrene hans var husmannsfolk under bnr. 1. Ingen barn.

FOLKETELLINGER

"Rejnaaemoen" i folketellinga 1801:

Førenamn

Etternamn

Hushaldstatus

Alder

Sivilstand

Yrke

Kjønn

Gabriel

Larsen

Huusbonde

47

Gift 1ste gang

Jordbrugende bonde

M

Johanna

Samuelsdtr

Hans kone

49

Gift 2. gang

 

K

Malena

Larsdtr

Hendes barn

22

Ugift

 

K

Lars

Gabrielsen

Deres børn

11

 

 

M

Marith

Gabrielsdtr

Deres børn

18

Ugift

 

K

Davina

Gabrielsdtr

Deres børn

16

Ugift

 

K

Karen

Gabrielsdtr

Deres børn

8

 

 

K

Johanna

Gabrielsdtr

Deres børn

6

 

 

K

Lisabeth

Gabrielsdtr

Deres børn

5

 

 

K

Pernilla

Gabrielsdtr

Deres børn

12

 

 

K

Simeon

Christophersen

Tjener

22

Ugift

 

M

Johannes

Nielsen

Mand

53

Gift 1ste gang

Jordløs huusmand lever af dagleje

M

Anna

Pedersdtr

Hans kone

49

Gift 2. gang

 

K

Niels

Johansen

Deres børn

5

 

 

M

Juditha

Johansdtr

Deres børn

1

 

 

K

Lasse

Madssen

Mand

60

Gift 2den gang

Lever af skind berederi

M

Pernilla

Pedersdtr

Hans kone

45

Gift 2den gang

 

K

"Reinaamoen" 192a (= bnr 1) i folketellinga 1865:

Nytt hush

Fornavn

Etternavn

Familie-status

Yrke

Sivil-stand

Alder

Kjønn

Fødested

1

Kristoffer

Larsen

hf

Gaardbr. & Leilænding

g

28

m

Heimnæs

  

Anne

Jacobs-datter

Hans Kone

 

g

27

k

Heimnæs

 

Lars

Kristoffersen

Deres Søn

 

ug

1

m

Heimnæs

 

Johanna

Johannes-datter

 

Tjeneste-pige

ug

26

k

Heimnæs

1

Samul

Larsen

Inderst Logerende

Baad-byggeri

ug

41

m

Heimnæs

Dessuten:

1

Gabriel

Larsen

Husmand med Jord

ug

36

m

Heimnæs

"Reinaamoen" 192b (= bnr 2) i folketellinga 1865:

Nytt hush

Fornavn

Etternavn

Familie-status

Yrke

Sivil-stand

Alder

Kjønn

Fødested

1

Peder

Johnsen

hf

Gaardbr. Leilænding

g

52

m

Heimnæs

 

Karen

Arntsdatter

Hans Kone

 

g

49

k

Heimnæs

 

Arnt

Pedersen

Deres Søn

Hjælper Faderen med Gaardsbruget

ug

20

m

Heimnæs

 

Johan

Pedersen

Deres Søn

Hjælper Faderen med Gaardsbruget

ug

19

m

Heimnæs

 

Gabriel

Gabrielsen

Pleiesøn

 

ug

14

m

Heimnæs

 

Johanna

Benonisdatter

 

Tjenestepige

ug

27

k

Heimnæs

1

Anders

Jacobsen

Inderst Logerende

Fædrift Forskjellige Haandarbeider

g

33

m

Heimnæs

 

Elen

Andreasdatter

Hans Kone

 

g

36

k

Heimnæs

  

Jacob

Andersen

Deres Søn

 

ug

4

m

Heimnæs

 

Anders

Andersen

Deres Søn

 

ug

2

m

Heimnæs

"Reinaamoen" 192aa (= bnr 3) i folketellinga 1865:

Nytt hush

Fornavn

Etternavn

Familie-status

Yrke

Sivil-stand

Alder

Kjønn

Fødested

1

Lars

Gabrielsen

hf

Gaardbr. Leilænd.

g

76

m

Heimnæs

 

Kristence

Samuelsdatter

Hans Kone

 

g

53

k

Heimnæs

  

Ludvig

Larsen

Deres Søn

Hjælper Faderen

ug

18

m

Heimnæs

 

Anne

Larsdatter

Deres Datter

Hjælper Faderen

ug

30

k

Heimnæs

 

Maren

Larsdatter

Deres Datter

Hjælper Faderen

ug

15

k

Heimnæs

 

Charlotte

Antonsdatter

Deres Pleiedatter (Annes datter)

 

ug

5

k

Heimnæs

"Brendhougen" i folketellinga 1865:

Nytt hush

Fornavn

Etternavn

Familie-status

Yrke

Sivil-stand

Alder

Kjønn

Fødested

1

Anne

Nilsdatter

hm

Husmand med Jord

e

65

k

Heimnæs

 

Gulle

Hansen

Hændes Søn

Hjælper Moderen med Pladsen

g

35

m

Heimnæs

 

Marit

Eriksdatter

Hans Kone

 

g

47

k

Heimnæs

"Klubbplassen" i folketellinga 1865:

Nytt hush

Fornavn

Etternavn

Familie-

status

Yrke

Sivil-stand

Alder

Kjønn

Fødested

1

Anne

Johnsdatter

hm

Husm. uden Jord Lapskomager??

e

61

k

Sverige

 

Maria

Pedersdatter

Hendes Datter

Gjeter

ug

26

k

Sverige

 

Sara

Pedersdatter

Hendes Datter

Gjeter

ug

21

k

Sverige

 

Pernilla

Andersdatter

Anders Jakobsen og Kones Datter

 

ug

6

k

Heimnæs

Renaamo (Katuglehulen) i 1875:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familiestatus

Sivilstand

Yrke

Født

Fødested

Gulle

Hansen

m

hf

g

Husmand med Jord

1829

Korgen Hemnes

Marit

Eriksdatter

k

Kone

g

 

1819

Korgen Hemnes

Elen

Gabrielsdatter

k

Pleiebarn

ug

 

1868

Korgen Hemnes

Anne

Nilsdatter

k

G. Hansens Moder

e

Føderaadsenke

1798

Korgen Hemnes

Renaamo (bnr 1) i 1875:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familie-status

Sivilstand

Yrke

Født

Fødested

 

Peder

Pedersen

m

hf

ug

Gaard-bruger Selveier

1819

Korgen Hemnæs

Giskern

Iversdatter

k

Tyende

ug

forestaar Huset

1830

Korgen Hemnæs

 

Elisabet

Kristoffers-datter

k

Tyende

ug

Tjeneste-pige

1854

Hatfjelddal Sogn og Prgld.

 

Lars

Johansen

m

Tyende

ug

Tjeneste-dreng

1846

Korgen H.

 

Renaamo (Klubben) i 1875:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familiestatus

Sivilstand

Yrke

Født

Fødested

Anne

Jonasdatter

k

hm

e

Husmandskone

1804

Sorsele Sogn i Sverige

Marie

Andersdatter

k

d

ug

hjælper dels Moderen jæter hos Folk

1840

Sorsele Sogn i Sverige

Sara

Andersdatter

k

d

ug

hjælper dels Moderen Jæter hos Folk syr Komager

1845

Sorsele Sogn i Sverige

Renaamo (bnr 2) i 1875:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familiestatus

Sivilstand

Yrke

Født

Fødested

Peder

Jonsen

m

hf

g

Føderaadsmand

1814

Korgen Hemnæs

Karen

Arntsdatter

k

Kone

g

 

1815

Korgen Hemnæs

Arnt

Pedersen

m

s

ug

Gaardbruger Selveier

1846

Korgen Hemnæs

Johan

Pedersen

m

s

ug

Gaardbruger Selveier

1848

Korgen Hemnæs

Gabriel

Gabrielsen

m

Tyende

ug

Tjenestedreng

1852

Korgen Hemnæs

Anders

Nilsen

m

Tyende

ug

Jæter

1864

Korgen Hemnæs

Anne

Johansdatter

k

Tyende

ug

Tjenestepige

1851

Sorsele Sogn i Sverige

Nils

Mattiassen

m

Logerende

g

Lever af Jæterløn

1800

Korgen H.

Kirsten

Jonasdatter

k

Kone

g

Ogsaa Jæter

1810

Hemnes

Renaamo (bnr 3) i 1875:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Familiestatus

Sivilstand

Yrke

Født

Fødested

Samuel

Larsen

m

hf

g

Gaardbruger Selveier

1824

Korgen Hemnæs

Anne

Andersdatter

k

Kone

g

 

1836

Hemnes

Hans

Samuelsen

m

s

ug

 

1868

Korgen H.

Sakrine

Samuelsdatter

k

d

ug

 

1873

Korgen H.

Ingeborg

Samuelsdatter

k

d

ug

 

1875

Korgen H.

Ole

Eriksen

m

Tyende

ug

Tjenestedreng

1828

Korgen H.

Pernille

Andersdatter

k

A. Andersdatters Søster

ug

Tjenestepige

1826

Hemnes

Serine

Hansdatter

k

Tyende

ug

Tjenestepige

1859

Korgen H.

"Reinaamo", i folketellingen 1891 (avskrift av E. Nordlis notater): 

Hus nr 45 (Brennhaugen) under 192a, 1891

Navn

Familiestatus,
Sivilstand

Født
Fødested

Merknader

Gabriel Johan Gabrielsen

hp, g

1852

Husmann med jord

Pauline Kristoffersdatter

hans kone

1860, Hattfjelldal

 

Andrine Kristine Jeremiasdatter

tj.p, ug

1827

 

Gulle Hansen

enkemann

1828

Kårmann

Hus nr  46 (nåværende bnr 3) til 192a, 1891

Navn

Familiestatus
Sivilstand

Født
Fødested

Merknader

Samuel Larsen

hp, g

1824

Gbr. selveier

Anne Elisabeth Andersdatter

hans kone

1836

 

Sakrine Lovise Samuelsdatter

datter

1868

Feilført, født 1873

Ingeborg Elisabeth Samuelsdatter

datter

1875

 

Anna Susanna Samuelsdatter

datter

1877

 

Pernille Olava Andersdatter

husmorens søster, ug

1826


Jørgen Gullesen

tj.dr. ug

1873

 

Anna Maria Eriksdatter

fosterdatter

1886

Bidrag fra faren.
Feilført, hører til hus nr 50

Olava Jakobsdatter

"husmorens mor"

1805

Feilført, hører til hus nr 50

Hus nr 47 (nåværende bnr 1) 192 a, 1891

Navn

Familiestatus
Sivilstand

Født
Fødested

Merknader

Johannes Edvard Iversen

hp, g

1850

Gbr. selveier

Kristense Elisabeth Kristoffersdtr

hans kone

1849 Hattfjelldal

 

Kristine Helena Johannesdatter

datter

1881

 

Hans Johan Johannessen

sønn

1883

 

Nils Kristian Johannessen

sønn

1885

 

Johan Kristian Johannessen

sønn

1889 i mars

 

Maren Kristine Kristoffersdatter

tj.p, ug

1852 Hattfjelldal

 

Anna Karoline Klemetsdatter

tj.p, ug

1877 Tärnaby

 

Giesken Helene Iversdatter

hp, enke

1831

Kårenke

Hus nr 48 (Klubbplassen, nedlagt nå) under 192a, 1891

Navn

Familiestatus
Sivilstand

Født
Fødested

Merknader

Anders Mathias Abrahamsen

hp, g

1850 Hattfjelldal

same

Sara Kristine Andersdatter

hans kone

1845 Sorsele

same

Marie Sofie Andersdatter

hp, ug

1814 Sorsele

same

Hus nr 49 (nåværende bnr 2), 1891

Navn

Familiestatus
Sivilstand

Født
Fødested

Merknader

Peder Johnsen

hp, g

1814

Kårmann

Karen Arntsdatter

hans kone

1815

 

Hus nr 50 (nåværende bnr 2), 1891

Navn

Familiestatus
Sivilstand

Født
Fødested

Merkander

Johan Peder Pedersen

hp, g

1847

Gbr. selveier

Anne Johanna Iversdatter

hans kone

1839

 

Petra Kristine Johansdatter

datter

1881

 

Johan Peter Gullesen

tj.dr, ug

1869

 

Karl August Karlson

tj.dr, ug

1874 Tärnaby

 

Gjertrud Elisabeth Jensdatter

tj.p, ug

1867

 

Berit Maria Benonisdatter

tj.p, ug

1834

 

Ole Andreas Eriksen

ug

1823

Fattiglem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.