Home / Gardene / 122 Rabliåsen

122 Rabliåsen


Hemnes Gård og Slekt, side 753 - 755

 

122. Rapliåsen

Oppdatert 26. desember 2004.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Rapliaasen 1801, Rabliaas 1838, Rapliaasen 1891. "Rap" har flere betydninger, både naturlig utrasing av stein og jord, og dessuten steder hvor man lemper tømmer og ved utfor brattheng.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk. Markeskjellsforretning mot Bleikvass­forsen og Bleikvasslia 1825.

 

 

MATRIKKELGARDEN RAPLIÅSEN, GNR. 122.

Garden var ryddet i allmenningen omkring år 1800 og hadde verken nummer eller landskyld i den gamle matrikkelen.

1838 Matr.nr. 63, lnr. 488, landskyld 12 skill.

1865 4 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 62 lass høy årlig. Korn modnes ikke. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Tilstrekkelig bjørkeskog til brensel. Omtrent tre mil fra sjøen, hvorav en mil meget tung og besværlig veg. Tungbrukt.

1891 Gnr. 122, skyld 0,34 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

 Hester Storfe Sauer Reiner Bygg Poteter

1835 1 10 12 0 1/2  1

1865 1 6 5 14 1/2  3 1/2

1875 1 8 9 2 1/2  4

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster

folk

1801 4 0 0 0

1865 4 0 1 0

1875 3 0 0 3

1891 9 1 0 0

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Gardsbruket kjøpt av brukeren 1947.

 

 

BRUKERE.

 

1) Per Arntsøn (1767‑1813) fra 123 Smalsundmoen var bruker av nyopptatt rydnings­plass ved F 1801. G.I. 1795 m. Dorthea Olsd. (1764‑1804) fra Stabbforsen.

Barn:

1. Arnt, f. 1796 (39 Seljeli bnr. 2),

2. Ole Daniel, f.‑97,

3. Dorthea, f 1801,

4. Peder, f.‑02, d.‑04.

G.II. 1804 m. Kjerstina Michelsd. (1773‑31.1.1850) f. Bleikvasslia (søster av Anders Michelsøn Lillebjerka).

Barn:

5. Michel, f. 1806 (Fjelldal pl. Yttermarka),

6. Pernilla Johanna, f.‑09 (146 Troneset pl. Langforsen),

7. Syneve, f.‑11.

Enka drev garden til 1817.

 

2) Ole Jonsøn (27.12.1769‑6.2.1843) fra Røssvassbukta fikk bbr. dat. 16.11.1817. Han hadde vært rydningsmann på Bessedør fra før 1800 til 1812, deretter bruker på Røssvassbukta. G.m. Marit Pedersd. (1775-16.10.1838) fra Sandbukt (Inner-Almlia) bnr 1 i Vefsn, foreldre Peder Olsen og Ellen Kristensd..

Barn:

1. Jon, f. ca 1797 (Knutli pl. Andbakken),

2. Elen. f. ca ‑99 (g.m. Elias Hanssøn fra Brennåsen NR),

3. Karen Marie, f. ca 1801, d.‑66/75,

4. Peder, f. 1803 (Klippen, Tärnaby Sv.),

5. Christian, f.‑05 (121 Lenningsvik),

6. Marith, f.‑07,

7. Ole, f.‑10 (her),

8. Abraham, f.‑12 (120 Oksfjellelva).

 

3) Ole Olsen (1810‑14.6.‑94), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 6.10.1842. G. 1839 m. Anne Jacobsd. (1810‑24.9.86).

Barn:

1. Olaus Martinus, f. 9.10.1840 (USA‑82),

2. Anne. f. 14.4.‑43 (119 Bleikvassforsen),

3. Jakob Peder, f. 18.5.‑46 (her),

4. Edvard Johan, f. 10.8.‑51 (112 Fagervolli),

5. Anthon Bang, f. 25.9.‑54 (109 Bjurselvmoen pl. Leiravneset).

 

4) Jakob Olsen (1846‑11.2.1940), sønn av f.br., var bruker fra før 1891. Han var også rokkedreier. G.m. Beret Mikkelsd. (1842‑9.11.1931) f. Hattfjelldal.

Barn:

1. Anna, f. 1872, d. 25.6.‑74,

2. Ole Jakob, f. 28.6.‑74 (124 Bleikvasslia bnr. 2),

3. Anna, f. 11. 11.‑76,

4. Gunhild, f. 27.2.‑78 (118 Kongsdalen bnr. 1),

5. Mikal Kristian, f. 29.2.‑80 (124 Bleikvasslia bnr. 6),

6. Anna Johanna, f. 14.7.‑82,

7. Jakob Bang, f. 24.2.‑84 (her),

8. Olianna Martine, f. 17.9.‑85,

9. Lydia, f. 26.3.‑88 (her).

 

5) Jakob Bang Rabliås (1884‑8.7.1974), sønn av f.br. Jakob var først forpakter hos Nord‑Helgeland skogforvaltning, og kjøpte 1947 bruket av staten. Ved siden av gardsdrifta var han landpostbud og organist i Korgen kirke. Jakob var ug. Som medbruker hadde han sin søster Lydia og hennes mann Klaus Bessedør. De hadde ikke barn. Jakob overtok etter hvert hele gardsdrifta før han kjøpte bruket.

 

6) Arne Rabilås (1900‑6.8.1964) fra Kongsdalen bnr. 1, oppvokst her og søstersønn av f.br. Han kjøpte bruket 1956. Han drev med forskjellig slags husflidsarbeid, var rokkedreier som sin morfar og landpostbud som sin morbror. G.m. Anne Oline (11.8.1896-14.4,1975), fra Kvalbukt i Hattfjelldal.

Barn:

1. Anna, f. 15.4.1930,

2. Andor Gunleiv, f. 6.9.‑32 (her),

3. Annfrid, f. 27.5.‑34,

4. Aslaug, f. 19.7.‑37,

5. Jakob, f. 3.9.‑40.

Reguleringa av Bleikvatnet førte til at den flate og lettdrevne delen av innmarka ble satt under vann. Nye hus ble oppført på den gamle plassen høyere opp. Aslaug og Jakob ble boende på plassen nede ved vatnet.

 

7) Andor Rabliås, (1932-20.9.2003), sønn av f.br., overtok bruket 1964. Han hadde også arbeid ved Bleikvassli Gruber. G.m. Valborg Kristiansen, f. 5.7.1935, fra 121 Lenningsvik bnr. 1. (Finnes).

Barn:

1. Torgunn, f. 29.3.1955,

2. Ivar, f. 21.8.‑57, d. 9.3.‑78,

3. tv. Aud, f. 29.6.-58, og

4. tv. Ingrid, f.29.6.‑58,

5. Marianne, f. 20.8.‑59 (131 Reinåmoen bnr 3),

6. Karen, f. 17.1.‑61 (46 Målvatnet lille).

 

8) Aud Rabliås, f. 1958, datter av f.br. G.m. Brynjar Oksfjellelv, f. 1953, fra 105 Samuelmoen, f. 120 Oksfjellelv.

Barn:

1. Daniel, f. 9.11.1979,

2. David, f. 28.4.‑82.

Aud og Brynjar ble skilt.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.