Home / Gardene / 116 Bygdåsen

116 Bygdåsen


Hemnes Gård og Slekt, side 724 - 730

116. Bygdåsen

Redigert 26. februar 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Bygdaasen alle noteringer. "Navnet maa betyde den beboede, bebyggede Aas" (Rygh XVl). Bygdåsen var den øverste garden i sognet på vestsia av Røssåga. Tverberget tilhørte dengang Vefsn.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har hatt to bruk siden rydningsmennenes tid til 1928. Seks bruksnr. 1934. Det markeskjellet som Petter Dass's ombudsmann Raanes før 1756 satte mellom Tverberget og Bygdåsen, utgjorde i sin tid en del av herredsgrensen.

Kvern og sagbruk:
Bekkekvern nevnt i et skifte 1819. Erik Nilssen på bnr. 2 fikk sagbevilling 1843 for "kun 1 ‑een‑ tylvt Tømmer".

Skjerping:
Anmeldt et ertsfunn på Vesterfjellet 1916.

MATRIKKELGARDEN BYGDÅSEN, GNR. 116.
Nøyaktig når garden ble ryddet vet man ikke. Rydningsseddelen var utstedt av foged Peter Broch Angell, funksjonstid 1722‑51. Garden var skyldsatt 1758 med matr.nr. 242 og landskyld 18 mark fisk.

1756 Fra matrikkeltaksten: Jordsmonnet er ganske rødt og myraktig. Åkerlandet og heime‑engene bakkete og steinete, utengene deimot bedre med god grasvekst. Til gardsarbeidet behøves mye folk. Gar­den anses å kunne bli temmelig fruktbar i tørre år. Fra stedet er en meget besværlig sjøveg, over tre mil lang. Oppsitterne oppga at man til sammen på begge bruk med tilleggsfôr fra skogen kunne fø to hester, 13‑14 storfe og 30 småfe. Likeså anga de å kunne så tilsammen 4 tønner bygg, men ingen rug. Kalde og våte år vil gi mis­vekst.

1838 Nytt matrnr. 57, lnr. 178 a og b, landskyld 1 daler 20 skill.

1865 Lnr.178a: 12 mål åkerland. Eng, vannsyk moldjord, som antas å gi 180 lass høy årlig. Korn modnes sjelden. God og tilstrekkelig hav­ning. Skog til husbehov. Omtrent 3 ¼ mil fra sjøen, derav 2 mil meget tung og besværlig veg, som om sommeren til dels er ufram­kommelig med kjøreredskaper.

Lnr.178b: som lnr. 178a.

1891 Gnr. 116, skyld 4,60 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Reiner  Bygg  Havre  Poteter

1777

 178b1) 1 15 11 2 0

1803

 178a2) 1 10 9 4 0

1835 3 18 32 0 0  2 0 2

1865

 178a 2 17 20 0 0  1 1/2 2

 178b 2 14 12 0 7  1 1/2 1/2 3

 Pl.3) 1 3 2 0 0  1/2 0 0

1875

 178a 2 14 29 0 0  1 1/4 3

 178b 2 14 16 0 11  1 1/4 3 1/2

 Pl.3) 0 4 7 0 3  0 0 0

1) fra et skifte  2) fra et skifte  3) Bygdåsmoen under a og b

FOLKETELLINGER

Husbonds- Kårfolk  Tjenere  Husmanns-  Inderster Fattiglem

folk  folk

1801 16 0 0 0 0 0

1865 10 2 1 5* 5 0

1875 12* 1 3 6 1  0

1891 9 2 6 4 4 1

*1 fosterbarn

EIERE.

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Selveiere på fraskilte bruk fra 1928.

BRUKERE.
Bnr.1 (lnr.178a) NERGARDEN, landskyld 9 mark, 1838: landskyld 2 ort 22 skill., 1891: M. 2,30.
1) Peder Paulsøn (ca 1693‑1749) fra Høglia i Vefsn var rydningsmann. G.I. 1730 m. Siri Hansd. Ingen barn kjent. G.II. m. Karen Jacobsd., d. 1751.

Barn kjent fra skiftet etter henne:

1. Ola, f. ca. 1741

2. Jacob, f. ca ‑42,

3. Paal, f. ca ‑44.

Da Peder var død, flyttet Karen til Smedseng i Vefsn.

2) Anders Jacobsøn (1710‑86) fra Forsmoen i Drevja, kjøpte rydningsretten av enka Karen. G. 1744 m. Agataha Clausd. f. 1712 Brattbakken i Vefsn. Anders oppholdt seg i Hellfjellet ved skiftet etter mora i 1743.

Barn (alle døpt i Vefsn):

            1. Elisabeth, f. 1744 (109 Bjurselvmoen),

            2. Claus, f. ‑47 (her),

            3. Jacob, f. -51.

3) Claus Anderssøn (1747‑1803), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 22.1.1776, tl. 5.5.‑88. G.m. Ane Andersd. (1753‑19.10.1852) fra Tustervatnet i Hattfjelldal.

Barn:

            1. Elisabeth, f. 21.3.1776, d.str.,

            2. Elisabeth, f. 6.11.‑77 (her),

            3. Johanna, f. 5.12.‑81 (118 Kongsdalen bnr. 2),

            4. Anders, f. 14.9.‑83,

            5. Agatha, f. 25.4.‑86 (113 Langmoen),

            6. Jacob, f.‑90 (Sørdalen i Hattfjelldal),

            7. Nils, f.‑92, d.‑93,

            8. heimedøpt uten navn, f.‑94, død straks,

            9. Karen Johanna, f.‑95, d. 1.2.1822 ug,

            10. Anna, f.‑98.

Ved skiftet etter Claus 1803 var boets brutto 132‑2‑8, gjeld og avg. 117‑3‑14. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 2 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk.

4) Ole Johannessøn (1770‑13.8.1839) fra Tustervatnet fik bbr. fl. 29.4. 1806. G. 1805 m. Elisabeth Clausd. (1777‑1.5.1819), datter av f.br.

Barn:

            1. Magnhild, f. 1805 (her),

            2. Anna, f.‑08 (Tverberg i Hattfjelldal),

            3. Johanna, f.‑12,

            4. Kiersten, f.‑15 (Straumsnes i Vefsn).

5) Jacob Nilssøn (1793‑9.11.1868) fra 106 Valåmoen bnr. 3 fikk bbr. tl. 26.6.1839. G.I.1820 m. Elisabeth Jacobsd., enke fra 144 Jerpbakken bnr. 1. Ingen barn. Jacob og Elisabeth flyttet 1832 til Nesna pg. Elisabeth døde trolig der. G.II. m. Magnhild Olsd. (1805‑20.5.88), datter av f.br.

Barn:

            1. Ole Johan, f. 17.4.1838, d. 9.7.‑39,

            2. Lisbeth Bergitha, f. 10.6.‑39 (125 Krokselvmoen pl. Fjellavlia),

            3. Ole Nicolai, f. 29.5.‑40, d. 8.2.‑61 (blev i Lofoten),

            4. Karolus Johan, f. 28.5.‑42 (her),

            5. Jacob Andreas, f. 14.11.‑44 (her),

            6. Anne Kleodinie, f. 25.6.‑46, d.str.

 6) Karolus Jacobsen (1842‑10.6.‑88), sønn av f.br., var bruker sammen med mora og broren. G. 1876 m. Agatha Cleofa Jacobsd. (12.9.1847‑26.11.1944) fra Straumsnes i Vefsn.
Barn: 
            
1. Jakobea Hansine, f. 12.7.1877, d. 12.10.1957,
            
2. Anna Marie, f. 27.9.‑84 (142 Øverleiren bnr. 2).

7) Jacob Jacobsen (1844‑11.7.1905), bror av f.br., fikk bbr. dat. 10.10.1889. G. 1876 m. Jensine Jensd. (1850‑20.9.1940) fra 118 Kongsdalen bnr. 5.

Barn:

            1. Anna Otelie, f. 8.6.1877,

            2. Jakob Norman, f. 5.8.‑81, d. 17.8.1932,

            3. Anton Otelius, f. 26.8.‑83 (bnr. 3 her),

            4. Carolia Anna Bek, f. 6.10.‑89,

            5. Jakobea Ovidia, f. 27.6.‑92

 Bnr. 3 BYGDÅSEN NEDRE, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1928 med skyld M. 0,60. 8) Anton Jakobsen (1883‑24.2.1975), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 2000 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 28.10., tl. 17.11.1928.

9) Leif Oksfjellelv, f. 1913, fra 120 Oksfjellelv bnr. 4, kjøpte bruket fra Anton Jakobsen ved kontrakt dat. 10.10., tl. 11.11.‑1961. Han sluttet med gardsdrifta og flyttet til Bleikvasslia. Kontrakten slettet 11.4.1970. Om fam. se 120 Oksfjellelv.

10) Kjell Arnulf Finnes, f. 10.8.1944, kjøpte bruket ved skj. dat. 18.3., tl. 1.4.1970. Han har bygd nye hus på garden.

Bnr. 2 (lnr. 178b) ØVERGARDEN, landskyld 9 mark fisk, 1838: 2 ort 22 skill., 1891: M. 2,30.

1) Anders Hovardsøn (1709‑64) var rydningsmann. G.I. m. Kjersti Andersd., d. 1744.

Barn:

            1. Ola,

            2. Nils, f. 1733 (her),

            3. Agatha, f.‑35,

            4. Mikkel, f.‑37,

            5. Synneve, f.‑40,

            6. Maren, f.‑43.

G.II. m. ukjent.

Barn:

            7. Elisabeth, f.‑45 (109 Bjurselvmoen).

Anders var kårmann 1764.

2) Nils Anderssøn (1732‑7.5.1822), sønn av f.br., var bruker fra seinest 1764, bbr. dat. 17.5.1787, tl. 5.5.‑88, så hans stemor levde nok som enke til ca ‑87. G.I. m. Anna Olsd. (1738‑9.8.‑77).

Barn:

            1. Marit, f. 1762, d.‑80,

            2. Anders, f.‑63 (125 Krokselvmoen),

            3. Ole, f.‑67 (57 Holmholmen),

            4. Jacob, f.‑69 (35 Forsmoen Elsfj.),

            5. Lars, f. 16.3.‑72,

            6. Østen, f. 11.4.‑75, død straks.

G.II.1778 m. Anna Arntsd. (1750‑20.7.1818) fra 127 Bryggfjelldalen Bruk II.

Barn:

            7. Anna, f. 21.7.1779,

            8. Arnt, f. 3.7.‑81 (57 Holmholmen),     

            9. Erich, f. 1.11.‑84 (her),

            10. Kjersten, f.‑89 (Tustervatnet i Hattfjelldal),

            11. Nils, f.‑93 (35 Forsmoen Elsfj.).

3) Erich Nilssen (1784‑22.1.‑66), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 25.4.1814. G.m. Ingeborg Johnsd. (17873.6.1889) f. Hattfjelldal.

Barn:

            1. Nils, f. 1811 (her),

            2. John, f.‑13, d. 2.11.‑33,

            3. Anna, f.‑14, d. 3.11.‑48 ug,

            4. Maren, f.‑16 (37 Kobhaugen pl. Høgmoen),

            5. Marit, f. 13.5.‑17 (131 Reinåmoen pl. Brennhaugen),

            6. Ole, f. 28.6.‑18 (118 Kongsdalen bnr. 7),

            7. Ingeborg, f. 17.5.‑20,

            8. Inger Kierstina, f. 8.2.‑21 (Røssvassbukt i Hattfjelldal),

            9. Arnt, f. 13.3.‑24, d. 12.6.‑28,

            10. Lorntz Andreas, f. 17.2.‑26 (102 Mellingsjorda bnr. 2),

            11. Elen Dorthea. f. 15.4.‑27 (30 Svartvatnet),

            12. Elisabeth, f. 15.5.‑29 (pl. Bygdåsmoen her),

            13. Anders, f. 25.6.‑32.

4) Nils Eriksen (1811‑18.3.1902), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.6.1849. G.m. Beret Andersd. (1821‑14.5.94) f. Hattfjelldal.

Barn:

            1. Anne Jørgine Lund, f. 11.12.1847 (120 Oksfjellelva),

            2. Edvard Andreas, f. 28.12.‑49 (her),

            3. Anthon Iver, f. 25.7.‑52, d. 2.9.‑64,

            4. Marthinus Christian, f. 4.8.‑54 (134 Skresletta bnr. 2),

            5. Elen Anna, f. 5.12.‑56 (118 Kongsdalen bnr. 7),

            6. Nils Benjamin, f. 11.8.‑62,

            7. Anthon Iverth, f. 30.6.‑67, d.s.å.

 5) Edvard Nilssen (1849‑2.6.1944), sønn av f.br., var bruker fra før 1891. G. 1878 m. Kristine Samuelsd. (1856‑10.6.1937) fra 114 Grøftremma bnr. 2.
Barn: 
            
1. Nils Brose, f. 7.12.1880 (bnr. 4 her), 
            
2. Christence Hansine, f. 1.9.‑85 (115 Forsmoen Sørfj.), 
            
3. Samuel Martin, f. 15.8.‑93.

 Bnr. 4 BYGDÅS ØVRE (OLDERSKOG), direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 2, fraskilt 1928 med skyld M. 1,70.

6) Nils Brose Edvardsen (1880‑6.7.1965), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 2000 og kår, og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 9.11., tl. 1.12.1928. G.1908 m. Dorthea Andersd. (1885-8.9.1945) fra 114 Grøftremma bnr. 1.

Barn:

            1. Edvard Kristian, f. 12.6.1909,

            2. Petter Arne Lund, f. 11.4.‑12,

            3. Bergljot Dorthea, f. 17.7.‑15,

            4. Aashild Elise, f. 8,10.‑19,

            5. Arvid Kolbein, f. 27.6.‑28.

7) Kåre Bech Finnes (1915‑27.10.1989) fra 121 Lenningsvik kjøpte bruket med skj. tl. 30.4.1960. G.m. Gunvor Sneli, f. 1921, fra 124 Bleikvassli bnr. 5.

Barn:

            1. Kristian Gunnbjørn, f.1.1.1943 (her),

            2. Kjell Arnulf, f. 10.8.‑44 (bnr 1 her),

            3. Ingunn Marianne, f. 19.2.‑46,

            4. Kolbjørn, f. 10.7.‑47,

            5. Tor, f. 6.4.‑49,

            6. Arnleif Ivar, f. 18.1.‑51 (Coop-bestyrer bor her, gm Marit Abrahamsen lærer ved Bleikvassli skole),

7. Gunn, f. 14.8.‑53, d. 13.6.‑73,

8. Roy, f. 31.8.‑55,

9. Solfrid, f. 2.4.‑57,

10. Roar Arne, f. 4.11.‑58,

11. Rune, f. 24.6.‑60,

12. Kristin, f. 10.9.‑62,

13. Anne Berit, f. 21.2.‑64,

14. Kenneth, f. 9.6.‑66,     

15. Geir, f. 30.3.‑68.

8) Kristian G. Finnes, f. 1943, sønn av f.br., overtok bruket ved skj. tl. 4.11.1970.

Bnr. 5 LYNGEN I, fraskilt 1934 fra bnr. 4 m. skyld M. 0,20.

Bnr. 6 LYNGEN II, fraskilt 1934 fra bnr. 4 med skyld M. 0,10.

HUSMENN.

BYGDÅSMOEN, plass under begge bruk.

1) Gabriel Pedersen (1825‑18.7.1910) fra 17 Vesterbekkmoen pl. Remma, var inderst her fra 1865 og husmann fra ca 1863. G. 1855 m. Elisabeth Eriksd. (1829‑24.12.1904) fra bnr. 2 her.

Barn:

            1. Ingeborg Anne Johanne, f. 7.5.1855, d. 13.2.‑64,

            2. Julianne Lovise, f. 18.9.‑56, d. 8.2.‑64,

            3. Elen Nicoline, f. 12.8.‑58, d. 2.2.‑64,

            4. Ole Johan, f. 8.3.‑61, d. 2.2.‑64,

            5. Peder Johan, f. 11.9.‑63 (Solhaug bnr. 10),

            6. Ingeborg Anne Johanne Juel, f. 12.11.‑65 (55 Urland pl. Grindvik),

            7. Elen Nikoline, f. 12.9.‑68

            8. Julianne Lovise, f. 24.4.‑70 (her),

            9. Ole Johan, f. 15.11.‑73, d. 6.3.1904.

 2) Lornts Ivarsen (1869-5.5.1964) fra 123 Smalsundmoen. Hans husmannsseddel er ikke bevart i Coldevinske godsarkiv. Etterat Staten hadde kjøpt Rydningsgodset, betalte Lornts en årlig avgift på kr. 5 til Statens Skoger. G. 1893 m. Julianne Gabrielsd. (1870‑5.1.1946), datter av f.husm.
Barn: 
            
1. Lorentse Julie, f. 9.4.1894, d.s.å., 
            
2. Laurits Johan, f. 20.8.‑95 (her), 
            
3. Gunhilda, f. 27.1.‑99, 
            
4. Gunvald Ingemand, f. 16.6.1910, d. 13.9.‑79,
            
5. Jenny Johanna, f. 3.12.‑11 (124 Bleikvassli bnr. 21).

3) Laurits Johan Bygdåsmo (1895‑19.9.1987), sønn av f.br., fortsatte som bykselmann. G.m. Johanna Kvernmo (1893‑28.3.1937) fra 104 Solhaug bnr. 11.

Barn:

            1. Lorentse, f. 27.3.1932,

            2. Sverre, f. 1. 12.‑34 (her),

            3. Jon, f. 28.3.‑37 (= Jon Bakken).

Bnr. 7 BYGDÅSMO, fraskilt 1968 fra bnr. 1 og 2.

4) Sverre Bygdåsmo, (1934–4.8.‑92), sønn av f.br., kjøpte bruket ved kjøpekontrakt dat. 1.7.1968 og skj. tl. 23.12. samme år. G.m. Astri Elida Bonsaksen, f. 19.4.1949. (Skilt 1981).

Barn:

            1. Liv Johanne, f. 17.12.1967,

            2. Roy Ove, f. 13.6.‑71,

            3. Stig Arne, f. 24.7.‑72,

            4. Venke Margrete, f. 21.9.‑75,

            5. Guttorm Arvid, f. 16.6.‑77.

 5) Roy Ove Bygdåsmo, f. 1971, sønn av f. br. overtok 1992. Gm Tone Pedersen, f 2.2.1970.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.