Home / Gardene / 114 Grøftremmen

114 Grøftremmen


Hemnes Gård og Slekt, side 718 - 721

 

114. Grøftremmen

Redigert 12. september 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart. Det anvendte kartet stemmer ikke med terrenget p.g.a. oppdemming av Stormyrbassenget. Grensene er justert.

 

Navn:

Grøftremmen 1756 ved matrikkeltaksten, men ellers Groftremmen t.o.m. 1891. Navnet kommer av "grofte", navn på store bregner, (o‑lyden er for øvrig en mellomlyd mellom o og ø, i Vefsn‑dialekt nærmere ø). Her refererer navnet seg til skogburkne, Athyrium filix femina, som har vært brukt som tilleggsfôr og nødfôr p.g.a. den stivelsesrike jordstengelen. Den ble gravd opp, derav navnet. Kalles også "moldfôr". Da navnets betydning ikke lenger ble forstått, ble skrivemåten forandret til Grøftremmen. Daglignavnet er Aven. Navnet Aven fins flere steder i sammensetninger, og er knyttet til gruntvannsområder hvor det vokser starrgras, siv og elvesnelle m.v.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1864, da rydningsplassen Flatmoen ble fraskilt, samtidig som grensene mot Langmoen og Forsmoen ble oppgått. To bruk 1864-1932. Fra 1933 fem bruksnr.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern 1774, med 4 skill kvernskatt.

 

Kirkebu på Hemnes og halvparten i et naust i Korgen nevnt i skifter 1808 og ‑16.

Garden har et av landets eldste skogsreservater.

 

 

MATRIKKELGARDEN GRØFTREMMA, GNR. 114.

Opptatt som uteng under Krokselvmoen omkring 1750, bebodd fra ‑54, skyldsatt ‑58 med landskyld 9 mark fisk og matr.nr. 276. Skattepliktig fra 1760.

1756   Fra matrikkeltaksten: ... Jordsmonnet for det meste kvit sand, grunt på berget og svært bakket. Åkerlandet er myraktig, men englandet er til dels godt og gir bra med gras. Det trengs mange folk til gards­arbeidet. Ond og lang sjøveg, henimot 3 norske mil. Med tilleggs­fôr fra skogen, såsom lauvkvister og skav, kan garden fø 1 hest, 6‑7 storfe og 10‑12 småfe. Med tiden kan det såes 2 ½ tønne bygg og 1 våg rug...

1838   Nytt matr.nr. 55, lnr. 176, landskyld 2 ort 23 skill.

1865   15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 120 lass høy årlig. Meget frostlendt. Tilstrekkelig og god havning. Skog til husbehov, og 14 tylvter tømmer for salg årlig. Garden har 2 ½ mil sjøveg, hvorav 1½ mil er meget tung og besværlig.

1891   Gnr. 114, skyld 2,07 skyldmark.

 

 

 

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg    Havre    Poteter

1808     1)                     1                      4                                  3                                  2

1835                            1                      10                                16                                0                                  2                      0                                  1 1/4

1865

176a                            1                      11                                12                                0                                  2                      0                                  1

176b                            0                      4                                  5                                  0                                  1                      0                                  1

1875

176a                            1                      10                                13                                0                                  1                      1/2                   1

176b                            1                      6                                  8                                  0                                  1/2       1/5                        2

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk  Tjenere Husmanns- Inderster

folk                                                                                                       folk      

1801     3                                             3                                  1                                  3*                                            0

1865     10                                            2                                  3                                  0                                             0

1875     14                                            1                                  1                                  0                                             0

1891     14                                            0                                  3                                  0                                             2

* derav 1 uten jord

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, s.d.  Brukerne ble eiere av fraskilte bruk 1933.

 

 

 

BRUKERE

 

BRUK I.

1) Johannes Christophersøn (ca 1695‑1773‑) fra Tverrå ?, opph. Trettbakken da han giftet seg, hadde som bruker på Krokselvmoen tatt opp Grøftremma som uteng, og hadde bygd hus her og flyttet hit ca 1752. G. 1727 m. Johanna Christophersd. (1704‑90) fra Trettbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Marite, f. 1728,

2.      Anna, f.‑30, d. 23.3.‑77 ug,

3.      Lisbet, f.‑31,

4.      Elen, f.‑33 (Korgen bnr. 1),

5.      Nils, f.‑36 (her),

6.      Kiersten, f.‑41,

7.      Hans, f.‑45, d. 2.12.‑65 (druknet i Røssåga).

Johannes levde ennå 1773.

 

2) Nils Johansøn (1736‑1815), sønn av f.br., var bruker fra ca 1756. G. 1760 m. Apolone Haagensd. (1728‑1808) fra Samuelmoen.

Barn:

1.      Haagen, f. 1761,

2.      Johanna, f.‑64 (Svartvatnet),

3.      Johannes, f,.18.1.‑67 (her),

4.      Elisabeth, f.‑69 (Jerpbakken bnr. 2).

Ved skiftet etter Apolone 1808 var boets brutto 112‑38, gjeld og avg. 31‑4‑2. 3‑roms båt, halvparten i et naust i Korgen, halvparten i bu på Hemnes. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 2 sauer, 1 vær, 1 geit, 1 risbit bukk.

 

3) Johannes Nilssen (1767‑før 1856), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.9.1791. G. 1797 m. Marith Christensd. (1772‑2.4.1856).

Barn:

1.      Nils Christian, f. 1798, d. 1819,

2.      Hans Andreas, f. 1801 (her),

3.      Benjamin, f.‑05 (Tverrberget i Hattfjelldal).

 

4) Hans Johansen (1801‑21.3.‑87), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.5.1825. G. 1823 m. Kirsten Bentsd. (1799-4.1.1870) fra Varnträsk i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Maren Johanna, f. 3.4.1827,

2.      Johannes, f. 7.3.‑29 (her),

3.      Kirstina Dorthea, f. 10.5.‑39.

 

5) Johannes Hanssen (1829‑19.12.1915), sønn av f.br., var bruker sammen med faren fra 1861, og fikk bbr. dat. 5.10.1978. G. 1860 m. Dorthea Andersd. (1833-17.4.1920), fra Bjerknesli.

Barn:

1.      Anders Nicolai, f. 23.2.1860 (her),

2.      Hans Andreas, f. 9.1.‑61, d. 5.10.‑64,

3.      Kjersten Bergitte, f. 24.5.‑63 (Kjukkelmoen bnr. 2),

4.      Hans Andreas, f. 13.4.‑65 (L.Bryggfjell bnr. 4 og 6),

5.      Johan Marthin, f. 5.8.‑67,

6.      Jacobea Kjerstine, f. 6.1.‑69 (Fagervolli),

7.      Davine Johanna, f. 24.7.‑71 (bnr. 3 her),

8.      Johannes Heitmann, f. 14.1.‑74 (Kjukkelmoen bnr. 1).

 

6) Anders Johansen (1860‑25.6.1921), sønn av f.br. Det er mulig at han ikke hadde bykselbrev og at faren fortsatte som formell bruker. Forpaktningskontrakt ikke kjent. G. 1885 m. Pernille Iversd. (1862-17.9.1910) fra Skjeftmoen.

Barn:

1.      Dorthea Annette, 24.3.1885 (Bygdåsen bnr. 4).

 

Bnr. 3 AVEN, direkte fortsettelse av. gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1933 fra bnr. 1 og 2 med skyld M. 0,60.

7) Ivar Echof Jul Andersen (1875‑22.4.1960) fra Kjukkelmoen bnr. 1 fikk kongeskjøte for kr. 3000 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 15.4., tl. 27.7.1933. G. 1900 m. Davine Johannesd. f. 1871 her, artikkel i Rana Blad 13.1.2004.

Barn:

1.      Jørgine Anker, f. 1.6.1904, artikkel i Rana Blad 14.1.2004.

 

8) Jørgine Anker Andersen (1904‑25.11.‑72), datter av f.br. G. 1940 m. Petter Arne Lund Bygdås (1912-8.11.‑64) fra Bygdåsen bnr. 4. De fikk skj. dat. 17.7., tl. 29.7.1958.

Barn:

1.      Gerd Pauline, f. 26.1.1941 (Bjerknesli),

2.      Turid Dalilla, f. 2.8.‑42,

3.      Inger Beate, f. 10.3.‑46,

4.      Sissel, f. 7.5.‑50.

Fam. til Mosjøen nov. 1956.

 

9) Gerd Pauline Bygdås, f. 1940, datter av f.br. er nå eier av bruket ved skj. dat. 5.7., tl. 11.7.1966. G. Bjerknesli og bosatt der.

 

Bnr. 2 (lnr 176b) FLATMOEN, tatt opp som rydningsplass ca 1854. Fraskilt 1864 fra bnr. 1 og skyldsatt 1866 for 9 skill.

1) Samuel Christophersen (1824‑30.11.1907) fra Kjukkelmoen var rydningsmann. G. 1854 m. Maren Hansd. (1828‑5.5.1908) fra bnr. 1 her.

Barn:

1.      Christense Hansine, f. 9.1.1854 (Fagervolli),

2.      Kjerstine Zachrine, f. 21.4.‑56 (Bygdåsen bnr. 2),

3.      Jacob Christian, f. 13.4.‑64 (her),

4.      Hans Johan, f. 21.7.‑66.

 

2) Jacob Samuelsen (1864‑9.7.1914), sønn av f.br., var bruker fra ca 1885, bykselbrev ikke kjent. G. 1885 m. Hanna Eliasd. (1862‑15.3.1934) fra Krokselvmoen.

Barn:

1.      Saras Martin, f. 2.11.1885 (her),

2.      Anton Elias, f. 10.3.‑87,

3.      Hans Johan, f. 24.4.‑89,

4.      Jakob Hetman, f. 9.5.‑91,

5.      Kristofer Vinter, f. 14.1.‑93,

6.      Kristense Hansine, f. 25.3.‑95,

7.      Eline Valborg, f. 23.12.‑97 (her),

8.      Marie Johanna, f. 12.11.‑99,

9.      Emilie Anette, f. 30.7.1906 (Bleikvassli bnr. 4).

 

3a) Saras Martin Flatmo (1885‑28.6.1969), sønn av f.br., kjøpte bruket ved kjøpekontrakt dat. 1.10.1942 og skj. tl. 6.3.‑43.

 

3b) Eline Valborg Flatmo (1897‑3.11.1981), datter av f.br. G.m. Gunnerius Gullesen (1899‑28.6.1983) fra Smalsundmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Haldis, f. 30.3.1930,

2.      Hanna, f. 4.3.‑37 (her).

 

4) Hanna Flatmo, f. 1937, datter av bruker 3b. G.m. Gunnvald Forsmo (27.7.1931‑20.1.‑80) fra Forsmoen i Drevja. De fikk skj. dat. 28.1., tl. 4.2.1960. Foster

Barn:

1.      Knut Vidar, f. 14.2.1960 (her),

2.      Edvin, f. 26.6.‑71.

 

5) Knut Vidar Forsmo, f. 1960, fostersønn av f.br., fikk skj. dat. 1. 1. 1983. G. 1983 m. Nina Grimmestad, f. 11.4.1964, fra Voss.

Barn:

1.      Jan Erik, f. 18.7.1984,

2.      Tom Vidar, f. 28.2.‑87,

3.      Trond Gunnvald, f. 9.11.‑90.

Fam. til Voss 1985.

 

6) Paul Erik Herstad, f. 28.4.1958, fra Harstad ? var bruker 1.11.1985‑1.5.‑88, med skj. fra 1986. G.m. Edna Heggedal, f. 1962, fra Kongsdalen bnr. 14.

Barn:

1.      Kjell Arild, f. 21.1.1983,

2.      Ellen Kristine, f. 30.1.‑85.

(Separert 1986).

 

7) Steinar Isaksen var bruker uten skjøte sommeren 1988.

 

8) Arvid Følling, f. 29.5.1960, fra Finneidfjord, kjøpte bruket ved kjøpe­kontrakt av 31.12.1988, tl. 30.10.1989. G. 1988 m. Liv Ånonli, f. 1963, fra Øninglia bnr. 2.

Barn:

1.      Aminda, f. 27.6.1988,

2.      tv. Tea, f. 26.3.-91, og

3.      tv. Tom, f.26.3.‑91.

 

Bnr. 4 FLATMO SØNDRE, fraskilt 1933 fra bnr. 1 og 2 med skyld M. 0,25.

 

Bnr. 5 FLATMO NORDRE, fraskilt 1933 fra bnr. 1 og 2 med skyld M. 0,20. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.