Home / Gardene / 111 Tømmermoen

111 Tømmermoen


Hemnes Gård og Slekt, side 708 - 711

 

111. Tømmermoen

Redigert 28. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Timmermoen 1723, Tømmermoen 1838, 1891. Daglignavnet er Yttermoen, som ble navnet på bnr. 2 ved salget 1925.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk 1721‑1924. Markeskjellsforretning 1725 mot 110 Kjukkelmoen og 1850 mot 109 Bjurselvmoen.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1813.

 

 

MATRIKKELGARDEN TØMMERMOEN, GNR. 111.

Ryddet på Kjukkelmoens grunn ca 1700 og oppført sammen med Kjukkelmoen t.o.m. 1720.

1723   "Tømmer og Brendefang. Marchegaard, sneefast Land og frostki­endt, søger sit Foder i Fieldet". Gl. matr.nr. 200, landskyld 9 mark fisk.

1838   Nytt matr.nr. 52, lnr. 173, landskyld 2 ort 23 skill.

1865   21 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 88 lass høy årlig. Meget frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 4 tylvter sagtømmer for salg årlig. Langt å kjøre til elva. 1 ¾ mil fra sjøen.

1891   Gnr. 111, skyld 2,36 skyldmark.

 

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe               Småfe   Bl.k.

1723                 1                                  3                                             6                                  1 1/2

                                   Hester Storfe               Sauer               Rug                 Bygg   Havre    Poteter

1835                 1                                  8                                             9                                  1/4                   1 1/2                 1/2                   1

1865                 1                                  7                                             7                                  1/4                   2                                  1/2                   6

1875                 2                                  9                                             6                                  0                                  1 1/2                        1                                  4

 

FOLKETELLINGER

                        Husbonds-        Kårfolk  Tjenere Inderster

folk

1801     6                                             0                                  0                                  0

1865     11                                            0                                  0                                  0

1875     8                                             1                                  0                                  2

1891     3                                             1                                  3                                  1

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Brukeren ble selveier 1925.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr.1 (lnr 173) TØMMERMOEN, landskyld 9 mark, 1838: landskyld 2 ort 23 skill., 1891: skyld M. 2,36.

1) Ole Pedersøn, 25 år 1701, da Tømmermoen var notert under 110 Kjukkelmoen. Etter tingvitne avgitt på tinget 1716, hadde Ole Pedersøn ryddet plassen for ca 14 år siden. Ole druknet i Røssåga ca 1706. G.I. m. (N) Pedersd. fra 1 Sandnes.

Barn:

1.      Ole (Valla‑auren),

2.      Peder (113 Langmoen),

3.      Maren, f. 1705, ug.‑44.

G.II. 1705 m. Kirsti Jensd. Ingen barn.

 

2) Jacob Olsøn (ca 1668‑1731) var bruker 1707‑24, bortsett fra 1715‑18, da han var på 132 Holmsletta. Dette byttet er nevnt i fogdens "antegnelser" 1719. G. 1707 m. enka Kirsti.

Barn:

1.      Salome, f. 1708 (her).

 

3) Augustinus Aronsøn (ca 1661‑1739) fra 132 Holmsletta var bruker her 1715‑18 og flyttet så tilbake til Holmsletta. Om fam. se der.

 

4) Hans Christophersøn (1702/03‑1740) fra 134 Skresletta fikk bbr. dat. 20.12.1725. G. 1725 m. Salome Jacobsd. (1708‑1801), datter av bruker nr. 2.

Barn:

1.      Nils, f. 1726, d.‑28,

2.      Kiersten, f.‑29 (113 Langmoen),

3.      Marite, f.‑32,

4.      Jacob, f.‑34,

5.      Christopher, f.‑37.

Ved skiftet etter Hans 1740 var boets brutto 40‑0‑0. Bøker: Povel Andersens postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 2 dalkviger, 1 markokse, 5 sauer, 2jømmer, 1 vær. Enka satt med bykselen til 1744, giftet seg så med Jens Olsøn 113 Langmoen.

 

5) Jens Jørgensøn (1721‑87) fikk bbr. tl. 14.10.1744. Jens var sønn av Jørgen Jenssøn og hustru Karen Larsd. som hadde bodd i Heringen i Vefsn, der Jens var født. 1720‑29 bodde fam. på Kjukkelmoen/Tømmermoen uten å være notert som brukere. Jens G. 1738 m. Marit Jonsd. opphold 130 Bollermoen.

Barn:

1.      Karen, f. 1739 (Jomfruremma i Vefsn),

2.      Jon, f.‑42,

3.      Sigri, f.‑45, d.‑57 BK,

4.      Jørgen (121 Lenningsvik),

5.      Anders. f.‑50 (her),

6.      Nils, f.‑52.

 

6) Anders Jenssøn (1750‑1813), sønn av f.br., var bruker fra 1785. G. 1779 m. Anna Olsd. (1753‑13.5.1828) opphold 23 Luktvatn, f. Blåfjell i Vefsn.

Barn:

1.      Jens, f. 22.5.1780, d. før 1813,

2.      Siri, f. 9.4.‑82 (129 L.Bryggfjell bnr. 1),

3.      Anders, f. 5.7.84,

4.      Rasmus, f. 17.1.‑86 (120 Oksfjellelva),

5.      Ole, f.‑88.

Ved skiftet etter Anders 1813 var boets brutto 91‑1‑12, gjeld og avg. 45‑5‑14. Bøker: Povel Andersens postill og salmebok. Husdyr: 1 tolv‑års hoppe, 3 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 sauer, 2 jømmer, 1 vær.

 

7) Ole Anderssen (1788‑16.9.1844), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.12.1818, tl. 1.5.‑20. G. 1820 m. Anne Ingebrigtsd. (1799‑6.3.1880) fra 106 Valåmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Ane Maria, f. 5.12.1820 (husmannskone 110 Kjukkelmoen),

2.      Kierstina, f. 1.4.‑22,

3.      Elen Anna, f. 8.3.‑25,

4.      Anthon, f. 11.7.‑30 (109 Bjurselvmoen),

5.      Randine, f. 7.1.‑34,

6.      Ole Andreas, f. 5.7.‑43.

 

8) Jacob Anderssen (1814‑3.7.‑65) fra 103 Solbakken var bruker fra ca 1843. G. 1843 m. Bereth Ingebrigsd. (1821‑5.11.‑92) fra 106 Valåmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Hans Heitmann, f. 17.5.1842, d. før ‑59,

2.      Jens Brose, f. 11.3.‑44 (skomaker her),

3.      Anthon Johan. f,. 19.2.‑46 (her),

4.      Julius Heitmand, f. 25.12.‑48,

5.      Lossius Bek, f. 12.9.‑51, d. 10.10.‑71,

6.      Pernilla Bergitte, f. 26.6.53, d. 26.5.1938,

7.      Jacob Andreas, f. 30.7.‑55 (127 Bryggfjelldalen bnr. 3),

8.      Johan Hendrik, f. 28.8.‑57 (USA‑82),

9.      Hans Heitmann, f. 17.12.58,

10.    Bernthard Christian, f. 27.10.60,

11.    Bergitte Helene, f. 18.8.‑63, d. 11.4.‑67,

12.    Jacobea Annette, f. 31.12.‑65 (64 Presteng pl. Sørmoen).

Enka fortsatte gardsdrifta med barnas hjelp til etter 1875.

 

9) Anton Jacobsen (1846‑19.11.1931), sønn av f.br., var bruker fra før 1885. G. 1885 m. Pernille Marie Johansd. (1858‑30.5.1940) fra Skogsøya i Nesna.

Barn:

1.      Johan Marstrander, f. 18.5.1886, d.s.å.,

2.      Mathilde Johanna, f. 13.4.‑88 (131 Reinåmoen bnr. 1),

3.       tv. Jakob Bek, f. 16.8.-91, d. 11.1.‑92, og

4.       tv. Petra Anette, f. 16.8.‑91 (131 Reinåmoen),

5.      Jakob Bertin, f. 15.9.‑94 (her),

6.      Birger Johan, f. 20.4.1901 (bnr. 3 her).

 

Bnr. 2 YTTERMOEN, fortsettelse av det gamle gardsbruket, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 1, 10.

10) Jakob (Antonsen) Tømmermo (1894‑9.10.1983), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 1760 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 20.2., tl. 27.3.1926. G. 1929 m. Aslaug Olivia Larsd. (13.10.1900‑17.5‑89) fra 126 Stabbforsen bnr. 3, (oppr. Susendalen), artikkel i Rana Blad 9.8.2004, søster av Petter Larsen i Heggedalen.

Barn:

1.      Arnt Parelius, f. 19.3.1930 (her),

2.      Leif Kristoffer, f. 18.8.‑31, d. 19.3.‑83,

3.      Johan Andreas, f. 27.9.‑35.

 

11) Arnt Tømmermo, f. 1930, sønn av f.br,. overtok gardsdrifta ca 1961 og fikk skj. fra foreldra, tl. 23.8.71. G. 1957 m. Mildfrid Kristine Sørensen, f. 27.9.1935, fra Øvre Trallerud i Hattfjelldal.

Barn:

1.      Steinar, f. 30.4.1957,

2.      Rønnaug, f. 10.3.‑58,

3.      Halvar, f. 6.12.‑59,

4.      Marianne, f. 10.1.‑62 (130 Bjuråneset, gm Kjell Ervik)

5.      Solvor, f. 23.9.‑65 (125 Krokselvmoen bnr. 3),

6.      Jan Ove, f. 11.10.‑71.

 

12) Halvar Tømmermo, f. 1959, sønn av f.br, overtok gardsdrifta  #,  i Reinåga samdrift fra mars 2007. G m Kitty Fjeldavli fra Bleikvassli.

Barn:

      1.  Kai Joar

      2.  Henning

      3.  Marita

      4.  Elisabeth

 

Bnr. 3 TØMMERRUD, fraskilt 1925 fra bnr 1 med skyld M. 0,40.

1) Birger Jakobsen (1901‑21.3.‑74) fra bnr. 1 fikk kongeskjøte for kr. 640 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 20.2., tl. 27.3.1926. Dessuten kjøpte han bnr. 4 Timstadneset fra bnr. 1 (Statens Skoger) som tilleggsjord ved skj. tl. 26.5.1964. G. 1934 m. Jenny Eline Kyllingmo, f.25.4.1915.

Barn:

1.      John Norvald, f. 6.3.1938 (her),

2.      Alf Peder, f. 26.9.‑40 (her).

 

2) John Tømmermo, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. fra faren på bnr. 3 og 4, tl. 10.5.1974. John Tømmermo er ugift. Les om John og Alf i Årbok for Hemnes 2007, side 56-60. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.