Home / Gardene / 106 Valåmoen

106 Valåmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 671 - 679

 

106. Valåmoen

Oppdatert 19. juli 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Wallemoen 1682, Wallaaemoen 1723, Walaamoen 1772, Valaamoen 1838 og 1891. Garden har navn etter Valåga, tverrelv til Røssåga.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden er ikke nevnt i skattemanntallet 1671, men må ha vært opptatt før 1666, ettersom den ble Irgens‑gods. Den hadde ett bruk inntil 1718 og to bruk 1718‑94, da det minste bruket ble delt. Så tre bruk inntil 1882. 1907 var her 5 bruk og 1931 8 bruk. Utskiftning 1834 av innmarka, med overenskomst om gjerdehold. Fullstendig utskiftning 1875 av utenger, skog og fjellområde.

 

Kverner:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 betalte de to brukerne 6 skill. kvernskatt hver.

 

Setrer:

Garden hadde setrer i nyere tid, opptil fire: Oppigarden "Bjørn", Midtigarden "Tildrum", navnene etter de to kjente markedsplassene, fordi det ofte samlet seg mye folk der. Nergarden hadde "Krokan" og Nyrud hadde "Nyrudsetra".

 

Fiskebruk:

Laksefisket i Røssåga har hatt en viss betydning, både for eget bruk og for utleie. Fredlysning av fisket ved Valåmoens grunn ble kunngjort på vårtinget 1853.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1781.

 

MATRIKKELGARDEN VALÅMOEN, GNR. 106.

Garden er første gang nevnt i matrikkel over odelsgodset 1682 med landskyld 6 mark fisk. 1718 ble landskylda opptaksert med 18 mark.

1723   "Tømmer og Skouw til Fornødenhed. Temmelig Jord til Sæd. Tungwunden, beskadiges af Leerfald". Gl matr.nr. 192, landskyld 1 pund.

1838   Nytt matr.nr. 47, lnr. 168 a‑c, landskyld 2 daler 3 ort 6 skill.

1865   Lnr. 168a: 36 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 130 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 2 tylvter sag­tømmer for salg årlig. Frostlendt.

Lnr. 168b: 22 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 60 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, men intet for salg. Frostlendt.

Lnr. 168c: 15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 20 lass høy årlig. Tilstrekkelg havning. Tilstrekkelig vedskog, og noe til bygningsfang. Frostlendt.

1891   Gnr. 106, skyld 9,11 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester     Storfe   Småfe   Rug      Bygg                Bl.k.                 Havre

1723                 2                      12                                9                                  1/8       2          5/8                               1                                   1 1/8

Hester     Storfe   Sauer   Rug      Bygg                Bl.k.                 Havre                Poteter

1838                 3                      15                                12                                3/4       3          3/4                               0                                   1 1/2                            4

1865

168a                 2                      11                                12                                1/2       3          1                                  1                                   6

168b                 1                      5                                  4                                  0                      2                                  0                                   1 1/2                            6

168c                 1                      5                                  2                                  3/4                   2                                  0                                   1                                             5

Pl. 1)                 0                      2                                  0                                  0                      1/2                               1/4                                   1/4                                           2

Sum‑65 4                      23                                18                                1 1/4     7 1/2                1 1/4                3 3/4                             19

18752)

168a                 2                      13                                12                                1/2       3          0                                  1/2                                   8

168b                 1                      6                                  9                                  0                      1 1/2                0                                  1                                             3

Pl. 1)                 0                      2                                  4                                  0                      1/2                               0                                   1/2                                           2

Sum‑75 3                      21                                25                                1/2       5          0                                  2                                  13

1) Moen under lnr. 168a              2) Lnr. 168c mangler i arkivutskriften

 

 

MANNTALL

1701  1 bruker,         4 sønner.

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk Tjenere             Husmanns-       Inderster           Legdslem

folk                                                                                                       folk

1801                 14                                            0                                  1                                  0                                              0                                             1

1865                 20                                            3                                  0                                  5                                              5                                             0

1875*               13**                             3                                  4                                  4                                             4                                               0

1891                 22**                             2                                  5                                  4                                             8                                               0

* Lnr. 166c mangler i arkivutskriften        ** 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Lærer Thore Sande kjøpte bnr. 3 allerede 1873, mens bnr. 1 og 2 ble kjøpt av brukerne ved det alminnelige salget av Walnum‑godset. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

VALÅMOEN, landskyld 6 mark.

1) Ingebrigt Jonsøn (ca 1658‑1716) var bruker av 6 mark fra seinest 1682. Ved M 1701 var han 43 år. G.m. Mille Samuelsd. fra Nerleiren, d. 1720.

Barn:

1.      Jon, 20 år 1701 (her),

2.      Nils, 16 år 1701, d. før ‑16,

3.      Samuel, 7 år 1701 (i kongens tjeneste 1716 og ‑20),

4.      Ole, 5 år 1701 (her).

Dessuten kjennes fra skifter, ekteskaper etc.:

5.      Dordi, f. ca 1673 (Brattland Bruk II),

6.      Ane,

7.      Siri, f. ca ‑82, d. 1739,

8.      Mille, f. ca ‑88 (Valla bnr. 4),

9.      Lisbeth, f. ca ‑88 (Sætra bnr. 1),

10.    Susana, f. ca 94, d. 1739 ug.

Ved skiftet etter Ingebrigt 1716 var boets brutto 108‑34. Penger: 9 dlr. Bøker: Povel Andersens postill og en salmebok. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 14 sauer, 10 lam, 4 geiter, 2 hanegeiter, 2 bukker, 2 kje.

 

2) Jon Ingebrigtsøn (ca 1681‑1716), sønn av f. br., var bruker sammen med faren fra ca 1705. Det framgår av skattelistene at garden var forbedret ved opprydding, og ble 1718 oppvurdert med 18 mark. Denne forhøyelsen kunne ikke effektueres før det kom ny bykselmann. G. 1704 m. Karen Iversd. fra Nerleiren.

Barn:

1.      Ingebrigt, f. 1705,

2.      Maritte, f. -08,

3.      Mille, f. -10,

4.      Maren, f. -13 (Osmo),

5.      Samuel, f. -15 (Villmoen).

Ved skiftet etter Jon 1716 varboets brutto 56‑1‑0. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 2 markkviger, 1 dalokse, 7 sauer, 3 jØmmer, 4 geiter, 2 hanegeiter. Jon og faren døde samme år, og Jons mor brukte sin bykselrett ennå to år.

 

Fra 1719 var garden delt i to bruk.

 

BRUK I, identisk med

Bnr. 1 (1nr. 168a) NERGARDEN, landskyld 16 mark, 1838: 1 daler 3 ort 20 skill., 1891: M. 5,66.

3) Ole Ingebrigtsøn (1696‑1759), bror av f.br. var bruker fra 1719. G. 1720 m. Kirsti Haagensd. (ca 1688-21.12.1765).

Barn:

1.      Ingebricht, f. 1721, d. -37,

2.      Mille, f. -23 (her).

 

4) Anders Larssøn (1709‑30.5.‑81) fra Kjerringhalsen fikk bbr. tl. 15.10.1746. G. 1744 m. Mille Olsd. (1723-99), datter av f. br.

Barn:

1.      Ane Kirstina, f. 1745 (Gullvika NR),

2.      Marith, f. -46 (Stor‑Røvatnet bnr. 1 NR),

3.      Ole, f. -46, d. før ‑81,

4.      Lars, f. -49, d. før ‑81,

5.      Ingebricht, f. -50 (her),

6.      Ranni, f. 52 (ang. Grønlia NR),

7.      Milla, f. -54/55 (Blåfjell i Vefsn),

8.      Anders, f. -57 (Sandnes i Alstahaug),

9.      Andreas, f. -58, d. før ‑81,

10.    Dorthea, f. -59, d. -86,

11.    Elisabeth f. ‑61 (Bollermoen),

12.    Rasmus, f. -63 (Alstahaug ?),

13.    Olava, f. -66 (Hals i Vefsn),

14.    Johannes, f. -68, d.s.å.,

15.    Johanna, f. -69, d. 14.7.‑70.

Ved skiftet etter Anders 1781 var boets brutto 1551‑0-4, gjeld og avg. inkl. formynderansvar 302‑5‑4. Penger: 1201‑2‑4. Sølv for 15‑0‑12 (mrk.: END-ALS-MOD-AHS‑EOAØS‑OES‑OISKHD). Bøker: Brochmands postill, Povel Anders­søns postill, bibel, Herslebs Predigener og 5 andre. Husdyr: 1 gl. hest, 10 kyr, 4 kviger, 1 markokse, 3 kalver, 13 sauer, 3 jømmer, 6 værer, 13 lam, 12 reiner. Enka Mille G. 1786 på Hammarnes NR.

 

5) Ingebrigt Anderssøn (1750‑26.1.1826), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 14.10.1782. G.I. 1782 m. Kirsten Hansd. (1756‑1812) fra Bryggfjelldalen Bruk II.

Barn:

1.      Anders, f. 6.4.1783,

2.      Hans, f. 29.8.‑84, d. ‑87,

3.      Lars Hendrik, f. ‑86, d. før 1813,

4.      Hans, f. ‑88,

5.      tv. Ole, f. -90 (Trones), og

6.      tv. Ane Dorthea, f. ‑90, død samme år,

7.      Andor, f. -92 (Samuelmoen),

8.      Johannes, f. 19.2.‑94 (Jerpbakken bnr. 1),

9.      Mille Kierstine, f. ‑96,

10.    Elisabeth, f. 20.1.‑99 (u.e. Mor: Kjersten Olsd. Furuhatten),

11.    Ane Dorthea, f. -99 (Kjukkelmoen).

Ved skiftet etter Kirsten 1812 var boets brutto 457‑5‑2, gjeld og avg. 223‑3‑2. Bøker: Brochmands postill. Husdyr: 1 hoppe, 1 to‑års hest, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 6 sauer, 1 jømmer, 3 værer, 5 lam, 3 geiter, 1 risbit bukk. G.II. 1812 m. Pernille Pedersd. (1782-9.5.1845) fra Skjeftmoen.

Barn:

12.    Lars Hendric, f. 30.5.1813, død straks,

13.    Hans Nicolai, f. ‑14 (Tverrberg i Hattfjelldal),

14.    Johan Jacob, f. ‑15, d. ‑17,

15.    Kjersten, f. 18.6. ‑18 (her),

16.    Peder Lorentz, f. 8.4.‑20, død straks,

17.    Berith, f. 25.6.‑21 (Tømmermoen),

18.    Johan Jacob, f. 6.6‑23, d. ‑32,

19.    Ingeborg Anna, f. 7.10.25, d. ‑29.

 

6) Ole Iversen (1809‑26.5.‑71) fra Kjukkelmoen bnr. 2 fikk bbr. tl. 4.10‑1830. G.I. 1829 m. enka Pernille. Ingen barn. G.II. 1846 m. Karen Andersd. (1806-etter -75). Ingen barn.

 

7) Simon Jacobsen (1810‑12.12.‑91) fra Stabbforsen var her kort tid omkring 1845 og flyttet så til Kjukkelmoen. Om fam. se der.

 

8) John Andreas Johnsen (1819‑4.6.‑77) fra Helgå i Nesna, tidligere husmann i Korgen, fikk bbr. tl. 9.6.1846. G. 1843 m. Kirsten Ingebrigtsd. (1818‑9.8.-99), datter av bruker nr. 5.

Barn:

1.      Pernille Petrine, f. 31.3.1843 (Solhaug bnr. 3),

2.      Maren, f. -45 (Forsmoen),

3.      Johan Jacob, f. 25.3.‑48 (pl. under Korgen bnr. 2),

4.      Jacob Andreas, f. 3.6.‑49,

5.      Peder Lorents, f. 24.3.‑51 (Hb‑91),

6.      Ingeborg Anne, f. 16.10.‑52,

7.      Lorents Hermand, f. 17.3.‑54, d. 7.5.‑55,

8.      Lorentse Bergitta, f. 9.4.‑56 (Solhaug bnr. 3),

9.      Ole Iver, f. 26.5.‑57, d.s.å.,

10.    Anthon Olaus, f. 2.2.‑59, d.s.å.

 

9) Jakob Johnsen (1849‑3.7.1930), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1366,67 og kår til mora, dat. 13.8.1866, tl. 25.10.1924. G. 1878 m. Elen Fordelsd. (1852‑10.3.1914) fra Korgen bnr. 1.

Barn:

1.      Konradine Iverta Valborg, f. 15.12.1878, d. 18.6.1930 ug,

2.      Johan Fredrik, f. 27.6.‑81, d. 31.1.‑82,

3.      Petra Hansine, f. 16.6.83 (Finneid bnr. 10),

4.      John Axel, f. 8.4.‑86 (her),

5.      Christine Fredrikke, f. 23.3.‑88, d. 4.5.1975,

6.      Jakob Emil, f. 15.12.‑92, d. 3.3.1972.

 

10) John Jakobsen (1886‑11.6.1959), sønn av f.br. overtok drifta fra ca 1916 og fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 14.7.1928. G. 1913. m. Jensine Pedersen (1893‑14.2.1927) fra Holmsletta pl. Rughella.

Barn:

1.      Elen Dorthea, f. 1.8.1914, d. 13.12.‑49,

2.      Laura Sakrine, f. 28.7.‑16,

3.      Jakob Peder, f. 16.3.‑19 (her),

4.      Torkill, f. 17.6.‑22, 19.4.‑85.

 

11) Jakob Peder Valåmo, f. 1919, sønn av f.br., fikk skj. på bnr. 1 for kr. 3500, plus kår til selgeren og hans bror Jakob Emil, tl. 15.6.1954. G. 1952 m. Agnes Fjeldavli, f. 26.2.1921, d. 13.7.‑91. fra Hemnesberget.

Barn:

1.      Jarl Ingebrigt, f. 15.3.1958 (her).

 

12) Jarl Ingebrigt Valåmo, f. 1958, sønn av f.br., fikk skj. på bnr. 1 for kr. 107 789, dat. 27.11.1983, tl. 9.12.83. Inkludert i kjøpesummen er driftsløsøre og buskap. Selgeren skal ha kostnadsfri kårleilighet så lenge han oppholder seg fast på bruket. Samboer fra 1976 med Wenche Skaga, f. 8.9.1959 i Korgen.

Barn:

1.      Jardar, f. 30.4.1982,

2.      Tonje Kristin, f. 4.4.‑84,

3.      Vebjørn, f. 28.11.‑88,

4.      Bjarte, f. -93.

 

Bnr. 4 (lnr. 168d) SELJEBAKKNESET, fraskilt 1882 fra bnr. 1 med skyld 8 skill., 1891: M. 0,23.

1) Erik Simonsen (1825‑23.2.1910) fra Vefsn, tidl. handelsmann og husmann på Korgauren, fikk kjøpekontrakt på Seljebakkneset 1881. Han hadde ikke skjøte. G. 1850 m. Gisken Haagensd. (1829‑8.12.‑84) fra Øverleiren bnr. 1.

Barn:

1.      Maren Gurine, f. 21.7.1849 (plass under Korgen bnr. 2),

2.      Hans Heitmand, f. 16.5.‑53, d. 10.3.‑57,

3.      Anthon Nicolai, f. 20.6.‑56, d. 31.3.‑57,

4.      Anne Zachrine, f. 17.3.‑59 (USA. Gift med Samuel Lorentsen Kyllingmo. Han til USA-83),

5.      Hans Andreas Heitmand, f. 10.5.‑61, d. 26.9.‑63,

6.      Emilie Iverta, f. 7.8.‑62 (Brennesvik),

7.      Benjamin Christian f. 28.5.‑64,

8.      Cornelia Johanna, f. 29.9.‑66,

9.      Hanna Helene, f. 19.11.‑68 (bnr. 5 her),

10.    Rasmus Heitmann, f. 30.5.‑72 (her).

 

2) Rasmus Eriksen (1872‑16.6.1956), sønn av f.br., fikk skj. fra Jakob Johnsen og Hans Arntsen for kr. 400 og kår til Erik Simonsen, tl.6.5.‑97. G.I. 1896 m. Gisken Hansd. (1873‑4.1.1908) fra Leirskar bnr. 3.

Barn.­

1.      Hildur Marianne, f. 9.5.1896,

2.      Gudrun Elise, f. 2.6.‑99, d. 4.2.1909,

3.      Ragna Gotfryda, f. 11.6.1903,

4.      Harald Elias, f. 6.9.‑05, d. 6.2.‑23.

G.II. 1913 m. Else Kristensen (1884‑22.12.1913) fra Fuglmyrhaug. G.III. 1928 m. Anna Berntsen, fra Trongmoen.

Eiere av bruket er nå to av Rasmus Eriksens døtre

 

3a) Hildur Marianne, f. 1896. G.m. Birger Johansen.

Barn:

1.      Gudrun Elida, f.13.3.1916

2.      Bergljot, f. ? (Klæbu)

3.      Harald, f.9.7.‑28

4.      Arne, f.26.6.‑32

5.      Ester, f.23.8.‑33

 

3b) Ragna Gotfryda, (1903-17.11.2002), G.m. Peder Jakobeus Brygfjeld, f.22.3.1900, d. 1978.

Barn:

1.      Harald Einride, f.25.6.1927

2.      Gislaug Elida, f.14.4.‑29

3.      Kirsten, f.10.3.‑31

4.      Jorunn, f.30.8.‑35

5.      Einar, f.14.6.‑37, d.11.6.1961.

 

Bnr. 5 OSVOLL, fraskilt 1893 fra bnr. 1 med skyld M. 2,79.

1) Hans Christian Arntsen (30.5.1855‑1.3.1920) fra Fagermoen bnr. 3 NR fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1366,67, dat. 13.8.1886, tl. 28.9.‑97. G.I. 1884 m. Petrine Andersd. (1860‑15.6.‑92) fra pl. Moen her. Ingen barn. G.II. 1893 m. Hanna Eriksd. (1868-5.9.1919) fra bnr. 4 her.

Barn:

1.      Petrine Hind, f. 4.8.1893 (Storbjerka bnr. 6),

2.      Arnt Emil, f. 21.4.‑95,

3.      Gidsken Adrianna, f. 14.9.‑96, d. 6.4.1915,

4.      Jens Kaurin Sand, f. 23.2.‑99,

5.      Bergljot Christine, f. 26.4.1901,

6.      Karen Anette Valborg, f. 4.3.‑04, d. 8.3.‑16,

7.      Ingeborg Marie, f. 4.6.‑06,

8.      Kornelia Aasta, f. 14.12.‑08, d. 2.10.‑15,

9.      Hardis Hansine, f. 2.9.‑13, d. 21.5.‑16.

Hans Arntsen skilte 1915 fra bnr. 6 og solgte det til sin bror Jakob Arntsen.

 

2) Axel Gotfred [Jakobsen] Nyrud, f. 1896, d.30.11.1980. fra bnr. 7 her, fikk skj. fra Hans Arntsen for kr. 3000 og kår, dat. og tl. 1.11.1919. Ingen barn.

Da Aksel ikke hadde barn, testamenterte han eiendommen til sin brørsønn Tov Nyrud.

 

Bnr. 6 KJØRDALEN, fraskilt 1915 fra bnr. 5 med skyld M. 0,19.

1) Jakob Alfred Bang Arntsen (31.7.187716.2.1945) fra Fagermoen bnr. 3 NR fikk skj. fra sin bror Hans Arntsen på bnr. 5 for kr. 700, fl. 16.12.1915. G. 1900 m. Elen Hansd. (1878‑12.12.1952) fra pl. Moen her.

Barn:

1.      Jenny Bernharda, f. 15.8,1901,

2.      Erling Johan, f. 7,11.‑05, (her),

3.      Helga Bang, f. 27.5.‑08,

4.      Aasta Arentine Bang, f. 30.7.‑10,

5.      Thora Bang, f. 4.4.‑12,

6.      Solveig Jensine, f. 14.11.‑15,

7.      Reidar Bang, f. 23.7.‑18,

8.      Hanna Kristine, f. 2.4.‑20.

 

2) Erling Johan Arntsen (1905‑17.9.‑66), sønn av f.br., fikk skj. på bruket, tl. 23.1.1945. G. 1936 m. Olga Alette Olsen, f. 18.6.1912, fra Husvær i Alstahaug.

Barn:

1.      Oddbjørg Selinda, f. 16.8.1932 (her),

2.      Jarle Edvin, f. 24.8.‑45.

 

3) Oddbjørg Selinda Arntsen, f. 1932, fikk skj. på bruket, tl. 13.1.1976.

 

BRUK II, landskyld 8 mark, oppstått ved deling av garden 1719.

1) Herlov Olsøn var her 1719 og flyttet så til Troneset. Det antas at han var den Herluf Ols. som var dreng på Seljeli ved M 1701.

 

2) Christopher Nilssøn fra Tverrå er nevnt i skattelistene som bruker her 1720, og var da "forarmet". I jordebøkene 1721/22 er Valåmoen ikke nevnt. Om barn se Tverrå.

 

3) Nils Christophersøn (ca 1695‑1784), sønn av f.br., var bruker fra 1723. G.m. Lisbeth Olsd. (ca 1688-29.1.1767) fra Oldernes bnr. 1.

Barn:

1.      Christopher, f. 1722 (tok opp den forlatte rydningsplassen Hjartåsen i NR 1750.

2.      Ingeborg, f. ‑26 (her).

 

4) Ivar Ivarsøn (1711‑30.6.‑67) fra Røsså bnr. 1 var bruker fra ca 1749. G. 1749 m. Ingeborg Nilsd. (1726-etter -73), datter av f br.

Barn:

1.      Ivar, f. 1750 (her)

2.      Elisabeth, f. ‑52,

3.      Nils, f. ‑53,

4.      Veronica, f. ‑55,

5.      Ingebaar Maria, f. ‑57,

6.      Ole, f. ‑59,

7.      Cathrine, f. ‑61,

8.      Ane Johanna, f. ‑64.

Ved skiftet etter Ivar 1768 var boets brutto 148‑5‑12, gjeld og avg. 32‑4‑4. Husdyr: 1 hest, 3 kyr, 1 dalkvige, 3 sauer, 2 kje.

 

5) Jon Michelsøn (1737‑73) fra Nerleiren bnr. 1 fikk bbr. dat. 4.5.1768, tl. 5.8.‑69. G. 1768 m. enka Ingeborg. Ingen barn. Ved skiftet etter Jon 1773 var boet brutto 141‑2‑8, gjeld og avg. 87 dlr., vesentlig stebarnas innestående arv, og 6 dlr. åbot på gardens hus. Sølv for 2 dlr. Husdyr: 5 kyr, 2 dalkviger.

 

6) Ivar Ivarsøn (1750‑1.6.1820), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.10.1781. Han var bruker av 8 mark til 1794, og videre av 5 mark til 1820. G.I. 1777 m. Veronicha Jacobsd. (1748‑95) fra Røsså bnr. 1.

Barn:

1.      Jacob, f. 14.1.1777, død samme år,

2.      Elisabeth Johanna, f. 17.10.‑78 (Øverleir bnr. 2),

3.      Ingeborg, f. 22.12.‑80, d. 1803 barnekopper,

4.      Weronicha, f. 9.4.‑83, d. 1803 barnekopper,

5.      Henricha, f. 19.3.‑86,

6.      Ivar, f. ‑88, d. ‑89,

7.      Elen, f. ‑90, d. 15.10.1822.

G.II. 1796 m. Johanna Jonsd. (1756‑7.10.1822). Ingen barn. Ved skiftet etter Ivar 1821 var boets brutto 231‑6‑0, gjeld og avg. 44‑0‑0. Innskudd i Norges Bank: 3 Spd. Bøker: Ramus' Norges Historie og 9 andre. Brennevinskjele med hatt og piper, snekkerverktøy og dreiestol. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 kalv, 2 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 3 lam.

 

Bnr. 2 (lnr. 168b) MIDTIGARDEN, landskyld 5 mark, 1838: 2 ort 18 skill., 1891: M. 2,07.

7) Nils Johansen (1796‑27.6.1843) fra Villmoen fikk bbr. tl. 9.6.1846. G.I. 1822 m. Anna Samuelsd. (1801-28.8.‑22) fra Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1.      Elen Johanna, f. 29.3.1822 (Kobhaug pl. Høgmoen).

G.II. 1823 m. Johanna Hansd. (1800‑23.6.‑45) fra Ytterlia.

Barn:

2.      Anna Catharina, f. 12.9.1824 (pl. Korgauren),

3.      Dorthea Zacharina, f. 30.8.‑26, d. 20.6.‑31,

4.      Johan Arnt, f. 23.9.‑28 (Finneid bnr. 3),

5.      Hans Daniel, f. 1.11.‑31 (USA‑66),

6.      Birgithe Maria, f. 6.2.‑37 (pl. Stabbforsen).

 

8) Peder Christensen (1800‑31.5.‑85) fikk bbr. tl. 9.6.1846. G.I. 1844 m. enka Johanna. Ingen barn. G.II. 1853 m. Ellen Olsd. (1825‑13.2.1907).

Barn:

1.      Christen, f. 5.4.1852 (Solhaug bnr. 3),

2.      Pedernelle Johanna, f. 2.6.‑54,

3.      Peder Christian, f. 22.11.‑55, d. 29.1.‑56,

4.      Julianna Zachrine, f. 22.3.‑57 (Nerleiren pl. Hundbekken),

5.      Elen Peternelle, f. 13.2.‑60 (bnr. 7 her),

6.      Anne Kjerstine, f. 9.8.‑62,

7.      Thomine Marie, f. 17.11.‑66, d. 28.1.‑91.

 

9) Anders Samuelsen (1839‑5.11.1900) fra Solhaug bnr. 1 fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 900 og kår til Ellen Olsd., dat. 21.8.1885, tl. 5.12.1913. G. 1877 m. Pernille Gullesd. (1845‑29.9.1920) fra Mula bnr. 1.

Barn:

1.      Samuel Nikolai, f. 12.5.1878, d. 11.1.‑80,

2.      Samuel Nikolai, f. 1.7.‑80 (her),

3.      Jens Martin, f. 19.4.‑82, d. 3.10.1959,

4.      Synni Helene, f. 14.3.‑84, d. 18.6.1950 ugift,

5.      Nils Ragnvald, f. 26.2.‑88 (bnr. 8 her).

 

10) Samuel Andersen (1880‑13.7.1931), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 1000 og kår, tl. 15.12.1913. G. 1913 m. Anette Jakobsen (1893‑13.7.1919) fra Valen i Hattfjelldal, f. Kjukkelmoen.

Barn:

1.      Aslaug Petrine, f. 24.10.1913 (her),

2.      Kristine Emilie, f. 7.6.‑15,

3.      Jakob Daniel. f. 22.6.‑18.

Aslaug, Kristine og Jakob Samuelsen, samtlige barn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår, tl. 7.11.1931.

 

11) Ivar Buvik (1909‑19.12.‑86) fra Buvika bnr. 4, fikk skj. for kr. 2500 fra f. brukers arvinger, tl. 29.7.1943. G. 1938 m. Aslaug Valåmo, f. 1913, datter av f.br.

Barn:

1.      Bjørnar, f. 28.2.1939 (her),

2.      Alfhild, f. 28.7.‑41,

3.      Olveig, f. 18.9.‑42.

 

12) Bjørnar Buvik, f. 1939, sønn av f.br., overtok bruket 1980 for kr. 75 000, tl. 16.6.1980. G.m. Mai Kirsten Sagmo, f. 1941, fra Kobhaug bnr. 3.

Barn:

1.      Ivan Andre, f. 9.7.1971,

2.      Tore, f. 19.6.‑78.

 

Bnr. 7 NYRUD, fraskilt 1929 fra bnr. 2 med skyld M. 0,27.

1) Jakob Anderssen (1862‑26.5.1930) fra Bryggfjelldalen pl. Sagrabben var husmann her fra ca 1891 og fikk skj. fra Samuel Andersen for kr. 1000, tl. 8.6.1929. G. 1888 m. Elen Pedersd. (1860‑11.5.1955) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Jakob Levi, f. 3.10.1888, d. 7.2.1961 (her),

2.      Elen Christine, f. 21.9.‑90,

3.      Tønder Elias, f. 20.8.‑92 (Storbjerka bnr. 3),

4.      Edvin Johan, f. 29.5.‑94 (USA‑14),

5.      Aksel Gotfred, f. 24.1.‑96 (bnr. 5 her),

6.      Gunhilda Petrine, f. 7.12.‑98, d. 25.2.1982,

7.      Petra Christine, f. 7.7.1901.

 

Bnr. 8 STAVHAUGEN, fraskilt 1931 fra bnr. 2 med skyld M. 0,15 og rett til utslått på Skimmelenget.

1) Nils Andersen (1888‑4.5.1962) fra bnr. 2 her fikk skj. fra Samuel Andersens barn v/ deres verge Aksel J. Valåmo for kr. 500, tl. 30.10.1934. G. 1918 m. Julianna Marie Valen (23.5.1895‑7.4.1974) fra Hattfjelldal.

Barn:

1.      Nelly Julianne (Johanne?), f. 9.7.1920, d. 1.5.2004

2.      Paula Marie, f. 5.5.‑22,

3.      Kaspara Jakobea, f. 26.1.‑25,

4.      Ansgar Johan, f. 31.1.‑34 (her).

 

2) Ansgar Johan Valåmo, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. fra sine søsken på bruket for kr. 12 000, tl. 14.1.1975.

 

Bnr. 9 ØRNMO, fraskilt 1938 fra bnr. 2.

1) Svend Brendmo, f. 1898, fra Korgen pl. Brennmoen, fikk skj, fra Samuel Andersens arvinger for kr. 500, dat. 16.6.195 1, tl. 7.6.‑5 1. g. 1935 m. Kristine Emilie Valåmo, f. 1915, datter av bruker nr. 10 Samuel Andersen på bnr. 2.

Barn:

1.      Anette Sakrine, f. 1.9.1933,

2.      Asle Johan, f. 20.6.‑35,

3.      Knut Steinar, f. 20.4.‑37,

4.      Inger Nilsine, f. - 5.8.‑39,

5.      Roald, f. 4.2.‑42,

6.      Asbjørn Andreas, f. 20.4.‑47,

7.      Idun Annie, f. 29.9.‑50,

8.      Jonny, f. 17.9.‑55 (her),

9.      Wenche, f. 24.2.‑58.

 

2) Jonny Brendmo, f. 1955, sønn av f.br., overtok bruket fra sin far for kr. 49 000, dat. 12.10.1982, tl. 15.12.83. G. 1986 m. Anne Beate Villmones, f. 13.3.1963, foreldre: Jorun Villmones og Olav Kristiansen.

Barn:

1.      Jimmy Andre, f. 25.6.1983,

2.      Carmen Julianne, f. 10.8.‑85.

 

Bnr. 3 (lnr. 268c) OPPIGÅRDEN, utgått fra Bruk II 1794 med landskyld 3 mark, 1838: 1 ort 16 skill., 1891: M. 1,15.

1) Nils Thomassøn (1759‑6.1.1831) fra Solhaug bnr. 2 fikk bbr. tl. 13.10.1794. G.I. 1798 m. Beret Jacobsd. (1754‑27.12.1826) fra Røsså bnr. 1.

Barn:

1.      Ane Kierstine, f. 1791,

2.      Jacob Hendrich, f. 30.4.‑93 (Bygdåsen bnr. 1),

3.      Elisabeth Bergitha, f. -98, d. før 1832.

G.II. 1827 m. Helena Andreasd. (1781‑18.4.1853) fra Dønnes. Ingen Barn. Enka Helene G. 1840 Nerleiren pl. Kattuglmoen.

 

2) Johan A. Rivertz (1795‑7.9.1869) fra Korgen bnr. 2 fikk bbr. tl. 4.10.1830. G. 1822 m. Pernille Larsd. (1797‑etter 1875) fra Mellingsjorda Bruk I.

Barn:

1.      Iver Rivert, f. 25.10.1821, dim. Tromsø Seminar 1845 (Solhaug bnr. 2),

2.      Lars Petter, f. 19.4.‑23, d. 7.1.‑72 ug,

3.      Johan Christian Marstrand, f. 26.8.‑26 (D/S‑fører Korgen),

4.      Jacob Andreas, f. 28.2.‑30, d. 2.7.‑33,

5.      Jacob Andreas, f. 21.1.‑34, d. 28.6.‑46,

6.      Synne Amalie, f. 19.2.‑37 (Solbakken).

 

3) Thore Johnsen Sande (1839‑1924) fra Hoff i Sunndalen fikk skj. fra pastor Walnum for 240 Spd., dat. 11.8., tl. 15.8.1873. Han flyttet etter kort tid til Meland bnr. 2. Om fam. se der. T. Sande solgte bruket til I.R. Johansen Solhaug for 250 Spd. og overtakelse av kår, ved kontrakt tl. 19.6.1844, men skjøte ble ikke utstedt.

 

4) Peder Hind Pedersen (1845‑167.1927) fra pl. Lillebjerkaneset kjøpte bruket for kr. 1280 og fikk skj. fra Thore Sande, dat. og tl. 14.6.1880. G. 1873 m. Gjertrud Ivarsd. (1852‑21.5.1920) fra Bollermoen.

Barn:

1.      Iverta Cornelia, f. 31.3..1874, (Blåfjelldal i Vefsn ?),

2.      Petra Kristine, f. 29.9.‑78 (Sund bnr. 2/3),

3.      Hans Martin, f. 12.8.‑80 (Furuhatten),

4.      Johanna Emilie, f. 14.2.‑83 (Alstahaug),

5.      Hildur Petrine, f. 26.12.‑84, d. 22.9.1909,

6.      Conrad Norman, f. 17.2.‑88, d. 8.11.1950.

Fam. flyttet 1894 til Sund bnr. 1.

 

5) Elias Jakobsen (1867‑30.8.1932) fra Nerleiren bnr. 2 fikk skj. fra P.H. Pedersen for kr. 1000, tl. 15.9.1898. G. 1896 m. Johanna Nilsd. (1872‑9.2.1944) fra Solhaug bnr. 1.

Barn:

1.      Ane Olava, f. 7.6.1898, d. 6.9.1985,

2.      Maren Pernilla, f. 27.12.‑99, d. 18.5.1972,

3.      Jakob Falk, f. 21.10.1908 (her).

 

6) Jakob Falch Valåmo, f. 1908, sønn av f.br., overtok bruket 1932 da faren døde, skj. tl. 24.1.1939. G. 1934 m. Åse Kristiansen (21.10.1910‑24.12.‑83) fra Øksningan i Herøy.

Barn:

1.      Eva Judit, f. 14.9.1934,

2.      Jan Age, f. 10.3.‑37 (her),

3.      Liv Elise, f. 29.11.‑41,

4.      Sonja, f. 13.8.‑43,

5.      Elias Johan, f. 3.1.‑47.

 

7) Jan Åge Valåmo, f. 1937, sønn av f.br., fikk skj. tl. 29.5.1985. G. 1967 m. Magny Ingebjørg Bugge, f. 18.8.1939, fra Nesset i Romsdal.

Barn:

1.      Johnny, f. 21.5.1967,

2.      May, f. 7.5.‑68.

 

GRYTENG, plass utskilt fra bnr. 3, Oppigarden.

1) Reidar Bang Arntsen, f. 23.7.1918, d. 15.10.87.fra bruk nr. 6. G.m. Katrine Margrete Tverrå, f.23.9.‑23.,fra gnr. 143. bnr. 3. Leiren Ytre, Lilleenget.

Barn:

1.      Roald, f. 22.1.‑44.

2.      Walter, f. 22.11.‑48.

3.      Øyvind, f. 9.2.‑52.

4.      Janne, f. 19.9.‑54.

5.      Bodil, f. 5.7.‑61.

6.      Robert, f. 22.5.‑64.

Katrine sitter i dag som eier i uskiftet bo.

 

 

HUSMENN.

 

VALÅAUREN, navnet forekom bare i eldre tid.

1) Ole Olsøn (ca 1694‑10.7.1776) var husmann her 1736‑48. Fra 1743 var han forarmet og betalte ikke skatt. Om han da var gift vites ikke. 1749 giftet han seg og flyttet til Valla‑auren. Om fam. se der.

 

MOEN under bnr. 1.

1) Anders Arntsen (1813‑27.7.‑80) f. Holmsletta pl. Roghella, Far: uk. Aren Larsen, Mor: p. Anna Pedersd. Anders var husmann fra ca 1843. G. 1840 m. Berit Haagensd. (1817‑22.8.1901) f. Skjeftmoen.

Barn:

1.   Berhard Johan, f. 7.9.1842, d. 5.2.‑72,

2.   Hans Andreas, f. 4.3.‑49 (her),

3.   Maren Johanne, f. 3.4.‑51, d. 14.6.‑67,

4.   Adolf Benjamin, f. 17.9.‑53, d. 24.8.‑76,

5.   Barbro Pedernille, f. 11.1.‑57 (pl. under bnr. 5 her),

6.   Petrine Hind, f. 3.7.‑60 (bnr. 5 her).

 

2) Hans Andersen (1849‑7.7.1922), sønn av f. husm. overtok etter faren 1880. G. 1878 m. Johanna Andreasd. (1852‑14.7.1941) fra Forsbakken.

Barn:

1.      Elen Petrine, f. 11.7.1878 (bnr. 5 her).

 

Ikke navngitt plass.

1) Samuel Johan Erikson Sundqvist, f. Jemtland 1836, husmann og hattemaker. G.I. m. Martha Magdalena Andersd., f. Jemtland 1844, d. på barselseng her 11.4.1867.

Barn:

1.      Martha Johanna, f. 7.4.‑67.

G.II. 1869 m. Peternelle Larsd., enke fra Finneid, f. 1840 Oldernes bnr. 1.

Barn:

2.      Iver Anker Christian, f. 8.6.1870,

3.      Lydia Marie, f. 12.8.‑72,

4.      Jakob Jørgen, f. 17.8.‑74.

Fam. til USA‑70.

 

2) Jens Peder Anderssen (1848‑3.9.1923) fra Skruvneglen, husmann fra 1891/94. G.I. 1881 m. Barbro Andersd. (1857‑16.9.‑87) fra pl. Moen her.

Barn:

1. Berta Kristine Hind, f. 16.6.1881 (Min.USA‑01), d. 9.7.1918.

2. Bernhardine Marie, f. 2.5.‑83, d. 19.3.‑62. (S.Dakota, USA).

3. Adolf, f.

G.II. 1890 m. Marit Gabrielsd. (1857‑17.4.1947) fra Korgen pl. Brennmoen.

Marits barn:

Emilie Marie, ingen oppl, f. 10.4.1881 (Far: "Ungk. Baadsmed" Anton Kristian Henriksen, Korgen, f. 1853), og Maren Gurine f.14.9.1883, d. 29.8.1966 (Far: "Ungkarl (?), kvakksalver, svensk omstreifer" Fridthjof Johan Uldberg, f. ca 1843, "bopel Tromsø (?)".

Felles barn:

4. Adolf Herman, f. 3.3.1890, d. 27.10.‑75.

5. Anna Fredrikke, f. 29.3.‑95, d. 27.5.1976 (Barn: Paul Martin Jensen Valåmo, f. 1931, bnr 10 her),

6. Gunnar Martin, f. 15.11.‑98. d. 25.12.1945.

 

Bnr. 12 NYBRÅTEN. Utgått av 106/1.

1) Emil Svartvatn, f.1907. Skyldelingsforretn. avholdt 27.10.1952. Skylden satt til 5 øre. Salgssum kr. 500. Skjøte tl. 5.7.‑90. Familie, se Svartvatn.

 

2) Bjørn Skaret, f. 15.8.1952. og Ingrid Thom, f. 6.11.‑59. fra Vaksdal i Hordaland.

Barn:

1.      Morten Thom, f. 3.10.1990.

 

Bnr.10 BUDAL, av Osvoll. Jens Martin Andersen Valåmo kjøpte plassen av Aksel Nyrud i 1951. Plassen har beiterett på Osvoll. Nåværende eiere er Margit Johanna Tosbotn og Paul Martin Jensen Valåmo. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.