Home / Gardene / 099 Sør Ranens allmenning

099 Sør Ranens allmenning


Hemnes Gård og Slekt, side 623.

 

99. Sørranens allmening

Redigert 16. oktober 2009

Sør‑Rana allmenning var den delen av Rydningsgodset som ved matrik­kelen av 1838 ikke var skyldsatt. Takstforretninger ble avholdt 1833‑54, og allmenningen ble skyldsatt for 4 ort 6 skill., tl. 15.5.1885. I matrikkelen 1891 fikk den gnr. 99 og skyld 2,93 skyldmark. Allmenningen var innbefat­tet i det jordegodset som Cathrine Coldevin solgte til det offentlige for kr. 80 000 ved skj. dat. 27. 11, tl. 2.12.1895.

Rydningsplassene i allmenningen ble foreløpig ikke særskilt skyldsatt, og er omtalt i forbindelse med gardene de er utgått fra:

·        Reinforsmoen under 44 Øninglia,

·        Skruvneglen under 46 Målvatnet lille,

·        Grønlia under 93 Straumdalen.

Bare Grønlia er nevnt i Realpanteregisteret for Hemnes og ble skyldsatt 1934 som gnr. 99 bnr. 2 med skyld M. 0,30.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.