Home / Gardene / 093 Strømdalen

093 Strømdalen


Hemnes Gård og Slekt, side 590 - 595

93. Straumdalen (Rana 153)
Redigert 10. oktober 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Strømdahlen 1723, Strømdalen 1838, 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk fra den var ryddet t.o.m. 1807, deretter to bruk t.o.m. 1839, seinere ett bruk til 1929. Utskiftning 1829 av innmark, skog og annen utmark, grensen mot Grønlia ble fastsatt.

Sagbruk:
Sagbevilling gitt 1847, skurkvantum 1 tylvt tømmer årlig.

Skjerping:
Fire skjerp anvist i Straumdalens utmark 1916‑18. Rettighet til utnyttelse av en esjeforekomst gitt til A. Egge ved kontrakt 1933. Ingen av delene har ført til drift.

MATRIKKELGARDEN STRAUMDALEN, GNR. 93.
Garden var ryddet i utmarka under Straumfors før 1704, men ikke nevnt ved M 1701.
1723   "En liden Marchegaard hvor intet Korn saais. Har iche tilforne Værit Matriculerit". Gl. matr.nr. 221, landskyld 6 mark fisk.
1838   Nytt matr.nr. 142, lnr. 280, landskyld 1 ort 23 skill.
1865   5 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 118 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig og god havning. Tilstrekkelig vedskog. 2 mil (½ mil?) fra sjøen, med tung og besværlig veg.
1891   Gnr. 93, skyld 1,29 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Havre    Poteter

1723                 1                                  3                                  4                                  0                                  0

17681)                  1                                  9                                  7                                  3

18352)               1                                  9                                  10                                0                                  1 3/4                 0                                  1

1865                 1                                  8                                  14                                0                                  1                                  1/4                   5

1875                 1                                  9                                  15                                0                                  3/4                   1/2                   3

1) Fra et skifte   2) Medregnet Grønlia rydningsplass

FOLKETELLINGER

                                   Husbondsfolk    Kårfolk  Tjenere

1801                 8                                                         0                                  0

1865                 6                                                         0                                  2

1875                 5                                                         0                                  1

1891                 7                                                         2                                  0

Dønnesgods, se Steinhaugen. Garden kjøpt av brukeren 1918. Seinere sel­veiere.

EIERE:

BRUKERE.

STRAUMDALEN, landskyld 6 mark.
1) Jens Nilssøn var rydningsmann fra seinest 1704 og bykselmann fra 1723. G.m. Sara Nilsd., d. 1750.
Barn:
    
1. Anders, f. 1704 (her),
    
2. Christopher, f. ‑10,
    
3. Johannes, f. ‑13.

2) Anders Jenssøn (1704‑etter -67), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 7.11.1735, tl. 9.7.‑36. G. 1735 m. Dordi Nilsd. (1710‑8.12.‑66) fra Jamtjord bnr. 1.
Barn:
    
1. Nils, f. 1736, d. ‑93,
    
2. Jacob, f. ‑37, d. ‑57,
    
3. Jens, f. ‑39 (Sandnes bnr. 1),
    
4. Peder, f. ‑40,
    
5. Anders, f. ‑41,
    
6. Karen, f. ‑43,
    
7. Sara, f. ‑45 (Altermarka bnr. 2 NR),
    
8. Peder, f. ‑47.     
Ved skiftet etter Dordi 1768 var boets brutto 187‑1‑14, avg. inkludert 4 heimegaver 72‑2‑8. Sølv for 4‑5‑14. Bøker: misjonsbibel, Povel Andersens postill. Ått­ringsbåt, seksringsbåt. Husdyr: 6 kyr, 2 kviger, 1 mark­kvige, 7 sauer, 2 lam, 3 geiter. Anders var "Gaaet fra Jorden" 1767.

3) Christopher Pedersøn f. 1742, fra Storbjerka bnr. 2, fikk bbr. tl. 22.10.1768. G. 1768 m. Karen Andersd.
Barn:
    
1. Dorthea. f. 1769 (Oterbrand),
    
2. Anders, f. 18.1.‑71,
    
3. Jacob, f. 13.1.‑74, død samme år,
    
4. Peder Hind, f. 1.2.‑77,
    
5. Johanna Øllegaard, f. ‑79,
    
6. Elen, f. 12.4.‑81,
    
7. Jacob, f. ‑83, død straks.
Verken Christopher eller Karen bodde i Hemnes ved F 1801. ifølge et skifte på Storbjerka 1796 skulle Chris­topher da være tjener på Ytteren NR.

4) Christen Anderssøn (ca 1751‑11.11.1832) fra Stup­forsmoen NR var bruker fra før 1788. G. 1779 m. Elen Olsd. (ca 1754‑12.8.1836) fra Vægelen, Vesterfjell i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Anders, f. 1779 (her),
    
2. Else, f. ‑83 (Brennåsen NR),
    
3. Elen Dorthea, f. ‑88 (her),
    
4. Kierstina, f. ‑90,
    
5. Bereth Anna, f. ‑92,
    
6. Nils, f. 25.10.‑94 (her på Bruk I),
    
7. Johanna, f. ‑96 (35 Forsmoen Elsfj.).
Garden ble midlertidig delt 1807 i to bruk på 3 mark hver.

BRUK I, landskyld 3 mark 1807‑37.
Christen fortsatte her til 1817.

5) Nils Christensøn (1794‑1878) var bruker 1818‑29, da han ble rydningsmann på Grønlia (her), om fam. se der.

6) Benoni Pedersen (1776‑25.6.1867) fra Grønvikmo­en pl. Grindvika, fikk bbr. dat. 5.10.1828, tl. 8.7.‑29. G. 1807 m. Elen Chiristensd. (1788‑15.1.1876), datter av bruker nr. 4.
Barn:
    
1. Elen Zacharina, f. 1808 (Hestneset pl. Hestvika),
    
2. Peder Jacob, f. ‑11 (her),
    
3. Sara Maria, f. 20.5.‑17 (Urland pl. Hagen),
    
4. Christen Johannes, f. 6.9.‑20 (husm. Svaleng),
    
5. Kierstina Johanna, f. 17.8.‑23 (I.Dilkestad pl. Moen),
    
6. Benjamin, f. 18.8.‑27 (pl. Lille‑Buvik).

Bnr. 1 (lnr. 280) STRAUMDALEN, landskyld 1 ort 23 skill, 1891: M. 1,29.
7) Peder Benonisen (1811‑30.7.1890), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 22.6.1840. G. 1835. m. Ellen Jonsd. (1806­-etter -75) fra Lille Røvatnet bnr. 2 NR.
Barn:
    
1. Olava Kirstina, f. 17.3.1834,
    
2. Johanna Bergitha, f. 12.3.‑36 (Gullvika pl. Granskogen NR).
    
3. Bergitha Pernilla, f. 30.3.‑38,
    
4. Ellen Dorthea, f. 2.5.‑40 (Hemnesberget ‑75),
    
5. Kristofer Ernst, f. 8.5.‑42 (Straumsnes pl. Neset),
    
6. Petrine Jakobia, f. 16.7.‑44,
    
7. John, f. 2.6.‑46,
    
8. Johan Olai, f. 23.9.‑52,
    
9. Benjamine Christine, f. 23.1.‑56.
Peder flyttet 1849 med fam. til Jamtjord bnr. 4.

8) Hans Hansen (1818‑10.9.1900), husmannssønn fra Røssvoll NR, var bruker fra ca 1850, (bbr. mangler i Dønnes godsarkiv). G.m. Maren Johnsd. (17.3.1816 - ­2.11.‑74) fra Bjørnvassdalen bnr. 3 NR. Hun var så vakker at hun fikk tilnavnet "Fjellrosa".
Barn:
    
1. Hans Peder, f. 18.1.1851 (Altermarka bnr. 6 NR),
    
2. Bernhard Johan, f. 16.‑54 (?) (Lille‑Alteren bnr. 6),
    
3. Julianna Anthonette, f. 26.1.‑57,
    
4. Johan Heitmand, f. 19.4.‑60.
G.II. 1875 m. Pernille Olsd. (1850‑etter 1900). Sønnene Hans og Bernhard var kraftige karer, og var ofte benyt­tet til ordenspoliti på Mo under martnan.

9) Karolius Rolfsen (1850‑7.4.1906) fra Langforsmo­en under Troneset, f. Famnvatnet i Hattfjelldal, var bru­ker fra ca 1885. G. 1875 m. Anne Abrahamsd. (1848­-etter 1906) fra Granheia NR.
Barn:
    
1. Peter Johan Rudolf, f. 25.6.1876,
    
2. Rasmus Olai, f. 3.1.‑78,
    
3. Albert Olai, f. 2.6.‑80 (USA‑09),
    
4. Anna Caroline, f. 13.9.‑82,
    
5. Elise Marie, f. 15.5.‑84,
    
6. Barbara Sand, f. 14.3.‑86 (Tjøtta),
    
7. Ingeborg Anna, f. 22.8.‑87.
Karolius og Anna flyttet med noen av barna til Hem­nesberget før 1900.

10) Peder Jakobsen (1854‑4.7.1903) fra Rødøy, fisker og fellmaker, var noen år også bruker sammen med svigerfaren på Grønlia, og bruker her fra før 1900. G. 1886 m. Dorthea Nilsd. (1862‑27.5.1902) fra Grønlia.
Barn:
    
1. Anna Ottelia, f. 5.5.1886,
    
2. Peder Mikal, f. 22.8.‑88,
    
3. Charlotte Dorthea Hetman, f. 2.3.‑90,
    
4. Jens Heitman, f. 16.6.‑92,
    
5. Petrine Dorthea, f. 15.5.‑95,
    
6. Ole Anker, f. 17.8.‑97,
    
7. Christian Norman, f. 15.12.‑99, d. 30.7.1900.

11) John Daniel Mathiassen (2.5.1863‑14.11.1931) fra Gullvika pl. Stokkvika NR korn hit 1904 fra pl. Sjå­enget Ytteren NR, og fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1200, dat. 28.2., tl. 23.3.1918. G.m. Kathrine (Kaisa) Fredrika Johansd. fra Sorsele i Sverige.
Barn:
    
1. Mathilde, f. 1.6.1887 (Båsmo),
    
2. Johannes, f. 1.12.‑90 (her),
    
3. Julie, f. 18.10.‑92, d. 4.7.1961 (Min.USA‑12),
    
4. Emil, f. 16.3.‑95, d. 1989 (Min.USA‑15),
    
5. Beret, f. 1900, d. 21.1.‑23.
Der var kunstneriske anlegg i familien: Johannes var flink fiolinbygger og Beret var dyktig treskjærer.

12) Johannes Johnsen (1890‑24.6.1962), sønn av f.br., fikk kjøpekontrakt fra John Mathiassen på eien­dommen unntatt Smålia for kr. 800, tl. 20.6.1928. G. 1914 m. Adrianna Andersd. (1894‑31.10.1956) fra Straumfors bnr. 1.
Barn:
    
1. Mensine Annie, f. 12.3.1915 (Straumbotnet bnr. 1),
    
2. Alf, f. 16.8.‑16, d. 22.10.‑85,
    
3. Hulda, f. 19.3.‑18 (bnr. 3 her),
    
4. Valter Freddy, f. 17.4.‑21 (NR),
    
5. Egil Viggo, f. 24.5.‑23 (Sverige),
    
6. Bjarne, f. 15.12.‑27 (her).
Johannes og kona hadde geiter til unnadraging om somrene under krigen.

13) Bjarne Straumdal, f. 1927, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1952. G. 1952 m. Else Margrete Altermark, f. 13.5.1933, fra Altermarka NR.
Barn:
    
1. tv. Marit, f. 22.7.1952, og
    
2. tv. Ingrid, f. 22.7.1952,
    
3. Solveig, f. 1.2.‑54,
    
4. Emil, f. 22.4.‑60,
    
5. Berit, f. 7.10.‑64

Bnr. 2 SMÅLIA, fraskilt 1929 fra bnr. 1 med skyld M. 0,18.
1) Markus Emil Johansen (16.4.1898‑9.4.1957) fikk skj. fra skifteforvalteren i John Mathiassens dødsbo for kr. 320, tl. 8.8.1931. G. 1919 m. Karoline Kongsli, f. 14.7.1891.
Barn:
    
1. Paul, f. 8.8.1914,
    
2. Hermand, f. 2.3.‑16,
    
3. Alma Emmy, f. 21.12.‑18,
    
4. Harald Meyer Berg, f. 18.4.‑21, d. 1984,
    
5. tv.  Reidun, f. 1.2.-31, og
    
6. tv. Anna, f. 1.2.‑31.
Markus var komingmaker og lagde de peneste kominger i bygda, ble det sagt. Bruket ble nedlagt ca 1950, og eies i fellesskap av arvingene.

Bnr. 3 FJELLVANG, fraskilt ca 1940 fra bnr. 1 med skyld M, 0,20.
1) Arne Høgseth, f. 1915, fra Gjesbakken bnr. 5, fikk skj. 1948 fra sin svigerfar Johannes Johnsen for kr. 600. G. 1938 m. Hulda Straumdal fra bnr. 1.
Barn:
    
1. Rolf, f. 26.2.1938,
    
2. Grete, f. 30.7.‑46.

BRUK II, landskyld 3 mark 1807‑37.
1) Anders Christensøn, f. 1779 og sønn av bruker nr. 4 på det udelte bruket, overtok 1807 3 mark landskyld fra faren. G. 1807 m. Johanna Andersd. f. 1781, fra Storstrand bnr. 2.
Barn:
    
1. Johannes, f. 1807 (I.Dilkestad pl. Nausthaugen),
    
2. Elen Anna, f. ‑09,
    
3. Anders, f. 13.8.‑17,
    
4. Christian Eilert, f. 28.2.‑24 (Rørlia pl. Hagen).
Anders var før 1824 flyttet til Storstrand som husmann.

2) Kristen Iversen var bruker fra ca 1824. G. 1824/25 m. Rebekka Andersd.
Barn:
    
1. Ane Kierstina, f. 17.1.1826,
    
2. Ingeborg Anna, f. 29.7.‑28,
    
3. Christina Elina, f. 26.1.‑30,
    
4. Karen Maria, f. 25.3.‑32,
    
5. Charen Maria, f. 28.3.‑33.
Fra 1838 var Bruk I og II slått sammen og utgjorde lnr. 280.

GRØNLIA
Opptatt som rydningsplass under Straumdalen før 1790, men oppgitt før 1801. Rydning påbegynt igjen 1829. Husa som de første rydningsmennene hadde satt opp, sto der ennå, men var forfalne. Garden hadde status som ryd­ningsplass i Sør‑Rana allmenning. Grensen mot Straumdalen bestemt 1829. Grenseforretning mellom Sør‑Rana allmenning og Grønlia m.fl. 1933. Fradelt fra Sør‑Rana all­menning 1934 med skyld M. 0,30 og bnr. 2.

HUSDYR OG UTSÆD

1835                 Oppført sammen med Straumdalen uten spesifikasjon.

                                   Hester  Storfe               Sauer               Bygg                Havre                Poteter

1865                 1                                  6                                  4                                  3/2                   0                                  5 1/2

1875                 1                                  7                                  11                                1                                  1/2                   5

FOLKETELLINGER

 

                                   Husbondsfolk    Kårfolk  Tjenere Inderster

1865                 7                                                         2                                  1                                  0

1875                 6                                                         2                                  0                                  0

1891                 9                                                         0                                  0                                  1

EIERE.
Dønnesgods. Ble kjøpt av Staten 1895, og tilhørte gnr. 99, den delen av ryd­ningsgodset som ikke var særskilt matrikulert, se Bjurselvmoen (fil 108b). Plassen kjøpt av brukeren 1934.

BRUKERE.
1) Nils Anderssøn hadde tatt opp rydning før 1790 og hadde oppgitt den før 1792.

2) Ole Anderssøn fortsatte her fra 1792 og var fraflyt­tet før 1800. Han hadde bygd hus.

3) Nils Christensen (1794‑8.5.1878) fra Straumdalen fikk bbr. tl. 23.6.1834. Rydning var påbegynt 1829. Nils hadde vært bruker på Straumdalen fra 1818. G. 1817. m. Catarina Andersd. (1792‑27.12.1885) fra Gullbekkheia NR.
Barn:
    
1. Christen, f. 22.1.1818, d. feb. ‑46 ugift, ble borte på Folla,
    
2. Anne Cathrina, f. 5.3.‑30 (Gråtnes NR),
    
3. Nils Olaus, f. 7.6.‑32 (her),
    
4. Elen Maria, f. 2.6.‑36 (Bersnev i Nesna).
(Mulig at Nils og Catarina også hadde barn døpt i Mo kirke).
Nils Christensen og sønnen Nils hadde sag og kvern i Grønlielva nedenfor Jordbrua. Om dette var den saga som Straumdalen hadde fått bevilling på 1847, eller ny sag etter opphevelsen av bevillingsplikten, skal være usagt.

4) Nils Nilssen (1832‑7.12.1915), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.11.1855, tl. 2.10.‑56. G. 1856 m. Karen Hansd. (ca 1831‑7.12.1912) fra NR.
Barn:
    
1. Christence Anthonætte, f. 28.6.1856 (USA‑83),
    
2. Jens Heitmand, f. 11.6.‑58,
    
3. Hans Edvard, f. 3.8.‑60 (Straumfors pl. Forsbakken),
    
4. Dorthea Gurine, f. 18.8.‑62 (Straumdalen),
    
5. Elling Olaus, f. 13.1.‑65 (Straumbotnet bnr. 1),
    
6. Nils Christian, f. 11.2.‑70 (Straumbotn bnr. 4).
Garden var i bruk ved F 1900. Fam. flyttet til Straum­botn etter 1900. Nils var smed, og smidde utstyr til jektbygging.

5) Hans Olaus Olsen Kongsli fikk forpaktningskon­trakt fra Helgeland Skogforvaltning for 20 år med årlig avgift kr. 20, tl. 9.6.1917. Han flyttet til NR før kon­trakttidens utløp.

6) Konrad Nyrud (1897‑10.11.1972) fra Jamtjord bnr. 5 fikk skj. fra Landbruksdepartementet 1935 for kr. 600. Kjøpsvilkår som Bjurselvmoen. G. 1933 m. Kris­tine Ovid (20.4.1905‑23.1.‑78) fra Tomma.
Barn:
    
1. Lilly, f. 1933 (Oslo),
    
2. Knut, f. 18.5.‑36,
    
3. Per, f. 18.5.‑38 (Alterneset Rana).
Konrad Nyrud m. fam. flyttet 1946 til Sjonbotn br. Sol­strand. Arvingene eier nå Grønlia i fellesskap.

Bnr. 3 FJELLHEIM, fraskilt 1944 fra bnr. 2.
1) Jakob Steinfjell, f. 1.1.1904 i Kolvereid kjøpte bru­ket 1944. Jakob var reineier, og hadde her både kyr og sauer. Han lånte fjøs og leide slåtteland av Konrad Nyrud. G. 1927 m. Brynhild Toven, f. 1.7.1909.
Barn:
    
1. Gustav, f. 3.2.1932,
    
2. Berner, f. 4.10.‑33,
    
3. Gunvald, f. 25.5.‑38, omkom ved drukning ‑58,
    
4. Nelly, f. 27.1.‑45,
    
5. Ceselie, f. 26.10.‑47.
Fam. flyttet fra Grønlia etter noen år.

2) Per Sletten, f. 7.11.1922, fra NR fikk skj. på bnr. 3 fra Jakob Steinfjell 1973. Brukes som fritidsbolig.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.