Home / Gardene / 092 Strømfors

092 Strømfors


Hemnes Gård og Slekt, side 583 - 589

 

92. Strømfors (Rana 154)

Redigert 29. desember 2010

 

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Strømfossen 1647, Strømfos 1661, Strømfors 1723, 1838, 1891. Garden ligger i nærheten av en foss i Straumelva. I kirkebøkene forekommer også "Lildt Enget".

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk før 1661, og to bruk 1661‑1931. Utskiftning av innmark og skog 1829. Hver bruker fikk halvparten av utenget Storenget. Samtidig ble grensen mot Medstraum oppgått. Underutskiftning og forlik om grensene mot Medstraum og Tverrbekklia. Utskiftning av innmark, eng og torvmyr 1932.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. Hvert bruk hadde egen kvern 1774, og brukerne betalte 4 skill. kvernskatt hver.

 

Skjerping:

2 ertsanvisninger i utmarka 1916 og‑18, uten at disse seinere er nevnt.

 

MATRIKKELGARDEN STRAUMFORS, GNR. 92.

Første notering 1639 med Anders (Arne ?) som ødegardsmann. Landskyld 1647 2 pund fisk.

1723 "Tømmer og Brendefang til fornødenhed. 1 liden Becheqwern til Gdz. Fornødes. Waad og frostlehnt Jord, Beskadiges af Elwebrud". Gl. matr.nr. 151, landskyld 2 pund.

1838 Nytt matr.nr. 141, lnr. 279 a og b, landskyld 2 daler 3 ort 16 skill.

1865 Lnr. 279a: 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig skog til husbruk. Lettbrukt og som alminnelig dyrket. Frostlendt. En liten del av enga er utsatt for elvebrudd.

 Lnr. 279b: som 279a.

1891 Gnr. 92, skyld 9,32 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bl.k. Havre

1723 2 16 28 3 1/2 2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 20 24 0 1  6 1/2 1 7 1/2

1865

279a 2 9 13 0 0  2 1/4 1/4 7

279b 1 11 16 0 0  2 1/2 1/2 7

Pl. 1) 1 5  6 0 0  1 0 4

1875

279a 1 9 19 1 1/4  2 1/2 6

279b 2 10 14 0 0  2 1/2 1 7

Pl. 1) 1 6 6 0 1/8  0 1/8 4

1) Forsbakken

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 2 sønner

1701  2 brukere, 3 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Strand‑

 folk folk  sittere

1801 11 0 6 0 0 4

1865 11 6 5 3 0 0

1875 11 3 2 4 1 0

1891 12 0 4 4 1 0

 

Eiere:

Dønnesgods, se Steinhaugen. Brukerne kjøpte 1897 bnr. 1 og 1916 bnr. 2. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

LILTENGET, landskyld 2 pund.

1) Arne var ødegårdsmann 1639. Kanskje beror nav­net på en feilskrift, og at han var identisk med

 

2) Anders, som var bruker fra seinest 1641. Ved skat­temanntallet 1647 var landskylda 2 pund og skatten ½ dlr. Siste notering med Anders som bruker var 1653. G.m. Apolone, som var bruker av ½ våg 1661. Søn­nen Elias brukte da 12 mark. Før 1666 var garden delt i de to bruka som den seinere hadde.

 

Bnr. 1 (lnr. 279a) UTIGARDEN, landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 1 ort 20 skill., 1891: M. 4,66.

1) Anders Olsøn, trolig G.m. enka Apolone. Ved M 1666 var han 56 år og hadde ingen sønner.

 

2) Jacob Olsøn, 60 år 1701, d. 1734, var bruker 1680-­1717. G.m. Ane Andersd., d. 1743.

Barn:

1. Anders. 4 år 1701 (Straumbotn bnr. 2).

Dessuten kjennes fra to skifter:

2. Nils, dreng på Medstraum 1701, 28 år, og verge for søsterbarna 1736,

3. Karen, f. ca 1680 (Jamtjord bnr. 1),

4. Anne (her).

 

3) Nils Pedersøn (ca 1695‑1755) fikk bbr. tl. 12.7.­1718. G.I. m. Anne Jacobsd., d. 1736, datter av f.br.

Barn:

1. Hans, f. 1720, død samme år,

2. Jacob, f. ‑22 (her),

3. Kirsten, f. ‑25 (Høykleppen),

4. Marite, f. ‑29, d. før ‑36,

5. Jon, f. ‑31 (Horn i Nesna).

Ved skiftet etter Anne 1736 var boets brutto 98‑4‑6. Bøker: Henrich Müllers postill, misjonsbibel. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 3 markkviger, 1 dalkvige, 1 dalokse, 14 sauer, 8 jømmer, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk. G.II. 1736 m. Karen Bjørnsd. (1690‑1759) fra Selfors Bruk II NR. Ingen barn. Enka Karen satt med bruket til sin død.

 

4) Jacob Nilssøn (1722‑1801), sønn av f.br., var bruker fra 1760. G. 1755 m. Gjertrud Jonsd. (1732‑1790) fra Medstraum.

Barn:

1. Anne Dorthea, f. 1756, d. ‑57,

2. Jon, f. ‑58 (her),

3. Ane Dorthea, f. ‑61 (Jamtjord bnr. 1),

4. Else Margrethe, f. 6.8.‑66 (Medstraum bnr. 2).

Ved skiftet etter Gjertrud 1790 var boets brutto 354‑2‑4, gjeld og avg. 110‑5‑12, inkl. to heimegaver å 40 dlr. Penger: 20 dlr. Sølv for 12‑3‑10. Bøker: bibel, Broch­mands postill og 10 andre. Seksringsbåt med utstyr, Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 okse, 2 kalver, 1 sau, 4 jømmer, 2 værer, 1 geit, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

 

5) John Jacobsøn (1758‑1822), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.11.1788, tl. 6.5.‑89. G.I. 1792 m. Zacharine Gullesd. (1769‑1810) fra Meland bnr. 1.

Barn:

1. Jacob, f. 9.10.1793, død samme år,

2. Giertrue Anna, f. 12.10.‑94 (Steinhaugen),

3. Jacob, f. ‑96 (Bustnes bnr. 3 NR),

4. Karen, f. 1801,

5. Margrethe, f. ‑02,

6. Gulle, f. ‑06 (Rauberget NR),

7. Else Margrethe, f. ‑08 (Utskarpen bnr. 2).

Ved skiftet etter Zacharine 1810 var boets brutto 307­-5‑10, gjeld og avg. 41‑5‑2. Banco sedler 12 Rd. Gull: Enbånds ring, do. med 3 steiner, tils. 6‑4‑0. Sølv for 8­3‑11. Bøker: Brochmands postill, bibel og 2 andre. Husdyr: Hest på 16 år, 6 kyr. 1 kvige, 1 markkvige, 1 dalokse, 5 sauer, 7 jømmer, 2 bukker, 2 geiter, 2 risbit bukker. G.II. 1811 m. Jonilla Ivarsd. (1783‑5.5.1856) fra N.Brennberg.

Barn:

8. tv. Johanna, f. 1812, død straks, og

9. tv. Zakarina, f. -12 (Rørlia),

10. Johanna Birgitha, f. ‑16 (Gjesbakken bnr. 2),

11. Iver Peder, f. 28.10.‑21, d. 26.2.1903. Han var ugift, bodde på Utland som komagsmed. Sammen med Jakob Jakobsen Tverrbekkli ga han klokke til Straumen kirkegard.

 

6) Lars Jacobsen (1796‑20.7.1875) fra Jamtjord bnr. 1 fikk bbr. tl. 24.5.1824. G.I. 1823 m. enka Jonella.

Barn:

1. Jertru Pernilla, f. 30‑6.1824,

2. Ane Dorthea, f. 23.1.‑26 (her),

3. Jacob Johan, f. 26.10‑29, d. 29.3.‑53 ugift.

G.II. 1858 m. Anne Hansd. (1817‑16.11.‑68) fra Nordenglia.

Barn:

4. Jacob Johan, f. 5.10.1859 (USA‑80).

 

7) Ole Nilssen (1827‑29.1.‑97) fra Seljehammaren fikk bbr. tl. 15.10.1856. Han var snekker og smed og lagde lås og verktøy. G. 1855 m. Anne Larsd. (1826­31.8.1907), datter av f.br.

Barn:

1. Jonelle Ivertha, f. 22.4.1857, d. 17.5.1929. (Jonelle hadde u.e. en sønn Lars Johan, f. 17.1.1879, til Medstraum bnr. 4),

2. Adrianna Marie, f. 9.9.‑60, d‑ 5.7.‑88 ugift,

3. Anders Mathias, f. 13.7.‑65 (her).

 

8) Anders Olsen (1865‑2.9.1934), sønn av f.br., fikk skj. fra Hans Coldevin for kr. 3000 og kår til mora, dat. 25.8., tl. 28.9.1897. G. 1891 m. Mensine Eliasd. (1868‑27.11.‑95) fra Storholmen bnr. 3.

Barn:

1. Olaf Andreas, f. 1.6.1891 (her),

2. Adrianna Marie, f. 21.1.‑94 (Straumdalen).

 

9) Olaf Andreas Straumfors (1892‑31.7.1954), sønn av f.br., fikk skj. fra faren 13.11.1936. G. 1923 m. Lau­ra Midtstraum (1898‑19.6.1983) fra Medstraum bnr. 2.

Barn:

1. Asgeir, f. 11.5.1926 (her),

2. Per, f. 22.9.‑33 (Mo).

 

10) Asgeir Straumfors, f. 1926, sønn av f.br., fikk skj. på bruket fra faren, tl. 21.2.1964.

 

Bnr. 2 (lnr. 279b) INNIGARDEN, landskyld seinest 1666 1 pund, 1838: 1 daler 1 ort 20 skill., 1891: M. 4,66.

1) Elias Anderssøn, sønn av brukeren på den udelte garden, var bruker av 12 mark 1661 og av 1 pund fra seinest 1666. Ved M 1666 var han 31 år, med sønnene

1. Tosten, 8 år, og

2. Anders, 5 år.

Elias var bruker t.o.m 1679.

 

2) Nils Michelsøn (ca 1637‑1732) fra Bjerklia bnr. 2 var bruker 1680‑1717. Ved M 1701 var han 70 år, med sønnene

1. Nils, 8 år, (her) og

2. Anders, 6 år, d. 1761 Andfiskvatn i Rana.

Dessuten kjennes døtrene:

3. Anne, d. 1724 på Bustnes i Rana, gift 1707 med Gabriel Olsen f. 1685 i 90 Medstraum, og

4. Marit, ugift ved farbror Elias' skifte 1744.

 

3) Nils Nilssøn (ca 1693‑1740), sønn av f.br., var bruker 1718‑38. G. 1711 m. Dordi Pedersd. (ca 1688‑1776).

Barn:

1. Peder, f. 1713 (her),

2. Karen, f. ‑17,

3. Johannes, f. ‑21 (Jamtjord bnr. 2).

Ved skiftet etter Nils 1740 var boets brutto 77‑4‑7. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 10 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 3 geiter, 1 risbit bukk, 1 ris­bit svin.

 

4) Peder Nilssøn (1713‑54), sønn av f.br., var bruker fra 1739. G. 1739 m. Dordi Jonsd. (1717‑96) fra Utland.

Barn:

1. Elisabeth, f. 1741 (Jamtjord bnr. 2),

2. Nils, f. ‑43,

3. Iver, f. ‑46 (Jamtjord bnr. 2),

4. Hans, f. ‑48 (Haugland i Lurøy),

5. Jon, f. ‑50 (pl. Forsbakken her),

6. Peder, f. ‑53, d. ‑88.

Ved skiftet etter Peder 1754 var boets brutto 105‑3‑0, avg. 26‑5‑0. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 1 markkvige, 8 sauer, 6 jøm­mer, 1 vær, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk.

 

5) Israel Anderssøn (ultimo 1724‑1791) fra Berg i NR. G. 1754 m. enka Dordi.

Barn:

1. Anders, f. 1755 (her),

2. Ane, f.‑57 (Storholmen bnr. 2),

3. Chierstina, f.‑60 (Lille‑Alteren bnr. 1 NR).

Ved skiftet etter Israel 1792 var boets brutto 203‑3‑6, avg. 36‑3‑13. Penger: 10 Rd. Sølv for 3‑1‑4. Bøker: Millers postill og 4 andre. Liten åttringsbåt med fullt utstyr, 2 firerømmingsbåter, 2 kastenøter. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 markokse, 1 ettfôrs okse, 8 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

 

6) Anders Israelsøn (1755‑18.11.1820), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.11.1788, tl. 6.5.‑89. G. 1791 m. Else Larsd. (1765‑22.5.1848) fra Medstraum bnr. 2.

Barn:

1. Israel, f. 1792 (her),

2. Ronicha Kierstina, f. 26.2.‑95 (Jamtjord bnr. 3),

3. Ole Anders, f. ‑97 (Dybvik i Astafjord),

4. Dorthea, f. ‑99 (Forsbakken her),

5. Nils Petter, f. 1801,

6. Jon, f. ‑03, død straks,

7. Lars, f. ‑04.

Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216‑3-­18, avg. 36‑2‑7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.

 

7) Israel Anderssøn (1792‑20.7.1875), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.11.1820, tl. 1.5.‑21. G. 1723 m. Wero­nicha Johansd. (1798‑22.10.1885) fra Medstraum. bnr. 2.

Barn:

1. tv. Else Maria, f. 9.12.1823, heimedøpt og død straks, og

2. tv. Andrine, f. 9.12.1823, heimedøpt og død straks,

3. Else Maria, f. 18.4.‑25 (her),

4. Ronika, f. 13.10.‑26, død straks,

5. Ane, f. 16.6.‑27, død straks,

6. Johanna, f. 13.10.‑28,

7. Olina, f. 30.9.‑29, død straks,

8. Anders, f. 1.5.‑31, død straks,

9. Anders Christian, f. 19.6.‑32 (Hemnesberget ‑75),

10. Veronica Kierstina, f. 26.5.‑33, død straks,

11. Hanna Sofia, f. 31.7.‑34 (Svaleng bnr. 2),

12. Lars Johan, f. 31.8.‑37, død straks,

13. Anders Johan, f. 7.6.‑38, d. 17.7.‑63,

14. Dorthea, f. 21.11.‑39, død straks,

15. Israel Andreas, f. 18.5.‑43, død straks.

 

8) Johan Olsen (1827‑18.6.1904) fra Næverlia fikk bbr. tl. 15.10.1858. G. 1853 m. Else Israelsd. (1825­3.1.‑97), datter av f.br.

Barn:

1. Iver Andreas, f. 7.5.1854, død samme år,

2. Ole Andreas, f. 30.4.‑56 (USA‑81) (Ole hadde en sønn u.e. Lars Johan, f. 17.1.1879, til Medstraum bnr. 4),

3. Jertrud Jacobea, f. 5.1.‑59,

4. Randi Kjerstine, f. 24.6.‑61,

5. Else Marie, f. 5.7.‑63 (her).

 

9) Ole Hansen (1856‑24.8.‑97) fra Straumbotn pl. Bakken hadde antakelig ikke bykselbrev og var bruker sammen med svigerfaren, som overlevde ham. G. 1885 m. Else Johansd. f. 1863, datter av f.br.

Barn:

1. John Eskil, f. 23.8.1885 (USA‑07 og ‑11),

2. Hans Angel, f. 28.6‑87,

3. Peter Magnus, f. 4.9.‑89,

4. Olga Emilie, f. 5.1.‑93 (USA‑11),

5. Ole Andreas, f. 6.9.‑97 (USA‑16).

 

10) Mons Olsen f. 1852, fra Medstraum bnr. 2, var bruker ca 1897‑1903. Intet bykselbrev i Dønnes gods­arkiv. G. 1897 m. Otelia Olsd. f. 1867, fra Bjerklia bnr. 2.

Barn:

1. Olava, f. 13.7.1896,

2. Marie, f. 7.5.‑98,

3. Ole Christian, f. 1.7.1900,

4. Martin Birting, f. 6.12.‑02.

Fam. til USA‑03.

5. Walther.

6. Dagmar.

7. Georg.

 

11) Jens Albert Jensen (9.2.1869‑4.9.1938) opph. Altermarka NR fikk bbr. dat. 2.5.1903 med kår til Johan Olsen, og skj. fra Hans Coldevin for kr. 5000, dat. 10.1., tl. 15.1.1916. G.m. Hansine Hansd. (10.10. 1874‑6.10.1953) fra Altermarka bnr. 6.

Barn:

1. Anna Abelone, f.20.11.1896.

2. Hildur Adriane, f.30.9.‑01,

3. Jens Brose, f. 7.10.‑05 (bnr. 4 her),

4. Emma Kristine, f. 8.6.‑11,

5. Hans Martin Berg, f. 29.4.‑14, d. 28.8.‑75.

 

12) Hans Martin Berg Straumfors (1914‑27.8.‑75), sønn av f.br., fikk skj. fra mora 1947. G. 1941 m. Borg­hild Storholm, f. 1921, fra Storholmen bnr. 2.

Barn:

1. Asbjørn Inge, f. 27.6.1943 (her),

2. Alf Helge, f. 12.3.‑53 (bnr. 4 her).

 

13) Asbjørn Inge Straumfors, f. 1943, sønn av f.br., fikk skj. fra mora 1.1.1981. g. 1966 m. Liv Letnes, f. 28.5.1944, fra Levanger.

Barn:

1. Ellen, f. 19.7.1967,

2. Jørgen Letnes, f. 14.4.‑70.

 

Bnr. 4 STRAUMFORSMO, fraskilt 1947 fra bnr. 2 med skyld M. 1,64.

1) Jens Brose Straumfors (1905‑12.11.‑60) fra bnr. 2, fikk skj. fra mora Hansine Jensen for kr. 1600, dat. 28.8.1947. G. 1938 m. Berte Marie Bjørnereim (8.11.1896‑19.9.1939) fra Breim. Ingen barn.

 

2) Alf Helge Straumfors, f. 1953, fra bnr. 2 og bror­sønn av f.br., overtok bruket 1975 som arving av Jens Brose ifølge hans testament dat. 22.2.1957. G.m. Lis­beth Flatraaker, Sarpsborg, f. 8.5.1958.

Barn:

1. Hans Andreas, f. 2.3. 1988.

 

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

FORSBAKKEN, husmannsplass under begge bruk.

1) Jon Pedersøn (1750‑16.6.1823) fra bnr. 2 her. G.I. 1796 m. Marit Jonsd., trolig f. Solhaug 1773.

Barn:

1. Peder, f. 1797, d. 1803 Barnekopper,

2. Dorothea, f. 1800.

G.II. (viet i Nesna ?) m. Ane Jensd., f. ca. 1761, enke fra Skog i Nesna, som i 1. ekteskap med en Peder had­de barna Nils, d. før 1821 (Melfjordbotn), Peder, f. ca 1783 (Korgen), Mathias, f. ca ‑91 (L.Målvatn), Karen, f. ca ‑93 (Sørøy i Dønnes), Lorents, f. ca ‑95 (her)

 

2) Lornts Pedersen (1791‑3.3.1876), stedsønn av f.br. G. 1821 m. Dorothea Andersd. (1799‑25.8.1860) fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Else Anna, f. 9.6.1822 (her),

2. Johanne Kirstine, f. 20.4.‑30, død straks.

 

3) Svend Heitmann Pedersen (23.10.1819‑28.4.‑67) fra Øverdal NR. G. 1855 m. Else Lorntsd. (1822­-24.12.‑73), datter av f.husm.

Barn:

1. Peder Jeremias, f. 28.2.1857.

 

4) Marius Bergini Thomassen (1841‑etter -94) fra NR. G. 1868 m. Magdalene Jensd. (1836‑etter -94) fra Bjerklia.

Barn:

1. Ole Johan, f. 23.5.1869,

2.Anthon Ivertus, f. 20.6.‑72.

Fam. fraflyttet før 1894.

 

5) Hans Nilssen (1860‑31.3.1915) fra Grønlia. G. 1892 m. Anna Pedersd. (1865‑27.12.1937) fra Drevvass­bukt bnr. 3.

Barn:

1. Ole Kristian, f. 24.12.1888,

2. Gerhard Lund, f. 9.2.‑93,

3. Peder Jensenius, f. 20.2.‑95 (her),

4. Nanna Kornelia, f. 17.9‑97,

5. Hilmar Andreas, f. 3.6.‑99 (USA‑16),

6. Christian Ludvig, f. 23.7.1902, d. 1.3.‑03,

7. Martin Johan, f. 14.12.‑04,

8. Olaf, f. 8.3.‑07,

9. Einar Johan, f. 17.2.‑10, d. 1.3.‑13.

 

Bnr. 3 FORSBAKKEN, fraskilt 1932 fra bnr. 1 og 2 med skyld M. 1,10. Hvert av bruka avga M. 0,55.

6) Peder Hansen (1895‑27.7.1963), sønn av f.br., fikk skj. fra Anders Olsen på bnr. 1 og Jens A. Jensen på bnr. 2, for kr. 2350 og kår til faren, dat. 28.2., tl. 19.3.1932. G. 1942 m. Gunlaug Berg Sørnesøy, f. 26.9.1921.

Barn:

1. Anna, f. 9.3.1941 (Båsmo),

2. Einar, f. 19.6.‑43 (her),

3. Åshild, f. 18.1.‑47 (Oslo),

4. Wally, f. 20.11.‑53 (Gruben).

5. Jan Walther, f. 11.9.‑60. (her).

 

7) Einar Forsbak, f. 1943, sønn av f.br., fikk skj. på bruket 1973. G. 1972 m. Wenche Tove Rengård, f. 24.6.1952 fra Ytteren.

Barn:

1. Yvonne Therese, f. 8.2.1972,

2. Tommy, f. 1.11.‑74,

3. Tone Helen, f. 12.5.‑78.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.