Home / Gardene / 082 Høykleppen

082 Høykleppen


Hemnes Gård og Slekt, side 533 - 535

82. Høykleppen (Rana 164) - Tetmoen
Redigert 3. juli 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Høiklepmoen 1733, Høikleppen 1775, 1838 og 1891. Daglignavnet er Tetmoen, som tidligere har hatt formen Titingmoen. Navnet Høikleppen savner forklaring. Det er noen ganger skrevet Høiklippen, som antas å være et forsøk på å gi navnet en fornuftig mening. Tetmoen, forkortet fra Titing­moen (Teteng‑), kommer fra "teteng", lokalt kollektivnavn for småfugler, særlig meiser og spurver.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har alltid hatt bare ett bruk. Markeskjellsforretning mot 81 Brenn­berget nedre 1733, tl. ‑60. Utskiftning mot 84 Brennberg indre 1827 og ‑40. Voldgifts­­kjennelse om grensen mot Brennberg indre 1891.

Sagbruk:
Skjønnsforretning over Høiklæppen Saug 1825. Eier Anders Nilsen 81 N.Brennberg. Skurkvantum 1 tylvt 5 alners tømmer.

MATRIKKELGARDEN HØYKLEPPEN, GNR. 82.
Garden var opptatt som rydning under Brennberg indre ca 1728. Skyldsatt 1775 med gl. matr.nr. 281 og landskyld 12 mark fisk.
1838 Nytt matr.nr. 131, lnr. 267, landskyld 3 ort 11 skill.
1865 6 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 58 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Utilstrekkelig vedskog. Kort, men meget tung og besværlig veg fra sjøen.
1891 Gnr. 82, skyld 1,38 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Havre  Poteter

17841) 1 6 12 5

1835 1 4 7 2 2  1/2 1 1/2

1865 1 5 7 0 1  1/4 6

1875 1 4 9 0 1  1/4 5

1) Fra et skifte

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster

folk

1801 3 0 0 1

1865 3 6* 1 0

1875 6 0 0 0

1891 6 0 1 0

*en kårfamilie med 4 medlemmer, en enke med en mindreårig sønn

EIERE.
Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Brukeren kjøpte garden 1907. Seinere sel­veiere.

BRUKERE.

Som rydningsplass.

1) Isach Jenssøn (ca 1695‑22.1.1770) fra 84 I.Brennberg tok opp rydning her med tillatelse fra jorddrotten og faren. 1739 solgte han rydningsretten og ble bruker etter faren på I.Brennberg. Om fam. se der.

2) Jon Eriksøn (ca 1690‑12.3.1773) fra 84 I.Brennberg kjøpte rydningsretten 1739.
En sønn u.e.
    
1. Anders, f. 1730. Mor: Berit Sivertsdatter. Jon og hun ble "publice absolveret for hoer" i 1730.

Gift 1738 med Anne Olsd.

Barn:

 2. Ole f. 1739

Som matrikulert bruk det seinere

Bnr. 1 (lnr. 267) TETMOEN, matrikulert 1775 med landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 11 skill., 1891: M. 1,38.
3) Erik Ivarsøn (1727‑1801) Fra 96 Bjerklia bnr. 2 fikk bbr. dat. 10.5.1778, tl. 3.5.‑79. Han var søstersønn av f. br. og var tilflyttet flere år tidligere. G. I. 1757 m. Kjer­sten Nilsd. (1725‑24.5.‑84) fra 92 Straumfors bnr. 1.
Barn:
    
1. Nils, f. 1761, d. 30.4.‑84,
    
2. Marith, f. ‑64, gift 1811 med husmann Kristen Kristensen (1753-1826) fra 76 Fuglmyrhaug, de bodde i 96 Bjerklisjøen, ingen barn.
Ved skiftet etter Kirsten 1784 var boets brutto 151‑2‑0, avg. 15‑3‑12. Bøker: Müllers postill, Povel Andersens postill og 2 andre. Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 1 markkvige, 1 liten okse, 1 kalv, 5 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 4 lam, 3 geiter, 2 hanegeiter, 1 kje. G.II. 1785 m. Marite Andersd. (1749‑12.5.1820) fra 81 N.Brennberg.
Barn:
    
3. Ivar, f. 1787, d. 20.2.1852 (65 Hemnessjøen 1823),
    
4. Karen Kierstina, f. 29.12.‑94 (89 Straumbotnet bnr. 1).

4) Lars Monssøn (1777‑4.2.1850) f. 18 Dyrhaug fikk bbr. dat. 5.8., tl. 10.10.1805. G.I. 1804 m. enka Marite. Ingen barn. G.II. 1820 m. Maren Pedersd. Ingen barn.

5) Ole Johansen (1797‑etter 1875) f. i Nesna, fikk bbr. dat. 5.8., tl. 29.9.1828, var bruker her til 1838, da han flyt­tet til 9 Næverlia. Om fam. se der.

6) John Pedersen (1810‑11.9.‑62) fra 40 Myrvik bnr. 1 fikk bbr. dat. 9.4., tl. 20.10.1839. Han var tilflyttet allerede 1838. G. 1836 m. Ane Kierstine Olsd. (1809-­16.4.-80) fra Bærøy i Tjøtta (Alstahaug), tyende, enke i 14 Elsfjord ved F1875 hos Arnt Johannessen.
Barn:
    
1. Benjamin Christian, f. 23.6. 1832, hjemme 1868,
    2. Pernille Olava, f. 27.2.‑37 (35 Forsmoen pl. Davemobakken),
    3. Lydia Pettrine, f. 3.1.‑44, ved F1875 gift i Klipen Offersøy i Tjøtta med Andreas Paaske f. 1846 fra Bjørnør, inntil da 5 barn,
    4. Nikoline Alette, f. 29.1.‑46,
    5. Ole Nicolai, f. 26.2.‑51, i Trondheim 1868.
Ane døde som legdslem i Jordåbakken under 128 Ytterli.

7) Anders Anderssen (1815‑9.2.‑74) fra 148 Valla bnr. 3, fikk bbr. dat. 14.11.1853, tl. 3.5.‑56. Han hadde tidli­gere vært husmann på Brattland. G.m. Kristine Marie Abelsd. (ca 1816‑5.7.‑68) fra Løvø i Alstahaug.
Barn:
    
1. Ingeborg, f. 1842, Hauknes i Sjona ved fars skifte 1875, ugift,

    2. Johanna Hellena, f. 14.5.1844 (Strand i Nesna),
   
3. Anders Olai Heitmann, f. 19.10.‑45, fostersønn på 2 Osmoen ved fars skifte, tulling eller sinke,
   
4. Anne Nicoline, f. 25.4.‑47, død straks,
   
5. Jacobia Susanne, f. 25.6.‑48, d. før ‑54,
   
6. Anthon Nicolai, f. 28.3.‑50, ikke nevnt i fars skifte,
   
7. Oleanna Jacobea, f. 30.1.‑52, d. 7.4.-98, (Hemnesberget ‑91), Strand i Nesna ved fars skifte, ugift, hadde en datter Anne Oline f. 1872, Far: skipper Odin Wahl f. 1855 fra Bjugn,
   
8. Jacobea Gunnelia Mathilde, f. 14.10.‑54, d. 26.7.1928, gift 1895 med sagbruksarbeider Trond Samuelsen (1862-96) fra Lille-Elvdal.

8) Peder Iversen (1833‑16.9.1916) fra 80 Ø.Brennberg fikk bbr. dat. 14.7., tl. 20.10.1867. G. 1863 m. Alethe Johannesd. (1833‑etter 1900) fra 79 Kvitnes.
Barn:
    
1. Iver Anker, f. 28.3.1864, d. 1.5.-92, ugift, omkom sammen med broren Johannes utenfor Mehamn, ved kullseiling, han hadde en datter Petra Alette (1891-93, død av difteri), Mor: Pernille Olsdatter f. 1866 på 84 Indre Brennberg,
    
2. Johannes, f. 14.5.‑67, d. 1.5.-92, ugift, omkom sammen med broren Iver utenfor Mehamn, ved kullseiling,
 3. Hans, f. 15.7.‑70 (her),
    
4. Petrine Marie, f. 15.1.‑73, d. 29.8.1971, gift 1896 med Ole Lindseth f. 1867 i Bardal i Nesna, 9 barn, Ole meldt savnet 4.12.1932.

9) Hans Pedersen (1870‑gravlagt 21.9.1963), sønn av f.br. Bruker fra før 1900. Intet bykselbrev i Coldevinske arkiv. G.m. Sara Emilie Gillesd. (1868­ ‑18.1.1938) fra Tysfjord.
Barn:
    
1. Ingvalda Johanna Martine 21.12.1891, d. 2.7.1971 ugift,
    
2. Arthur, f. 16.6.‑98, gift 1923 med Tora Elida Larsen f. 1902 i Jarfjord i Sør-Varanger, 1 barn. Arthur notert som sjåfør i 1923,
    
3. Petra Sofie, f. 17.10.1902.
Hans Pedersen flyttet til Hemnesberget, hvor han var båtbygger.

10) Nikolai Tanke Andreassen (1877‑7.9.1970) fra 7 Leirvik pl. Dalan fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 800 og kår til Peder Iversen og kone, dat. 13.10.1906, tl. 25.5.‑07. G. 1901 m. Otelie Nilsen (1874­-19.6.1962) f. 66 Geitvika.
Barn:
    
1. Signe Oline, f. 31.3.1900 (80 Ø.Brennberg),
    
2. Arthur Elias, f. 21.9.‑04 (84 I.Brennberg bnr. 4),
    
3. Nils Gerhard, f. 14.4.‑07 (her),
    
4. Olaf Nikolai Tanke, f. 28.1.‑11, gift 1938 med Kristine Johansen f. 1915, 4 barn.

11) Nils Gerhard Tetmo (1907‑89), sønn av f.br., fikk skj. fra faren på gnr. 82 bnr. 1 og på gnr. 84 bnr. 2 for kr. 4000, dat. 10.9.1957. G.m. Jenny Berlotte Johannsen, f. 23.5.1913, fra Dalselv NR.
Barn:
    
1. Ingmar Johan, f. 17.6.1941 (her),
    
2. Håkon, f. 22.4.‑44,
    
3. tv. Torbjørn, f. 24.4.-52, og 
    
4. tv. Tordis, f. 24.4.-52.

12) Ingmar Johan Tetmo, f. 1941, sønn av f.br., arvet garden etter sin far sammen med sine søsken v/ skj. dagbokført 6.9.1988, og fikk skj. fra sine medarvinger 10.4.1989. G.m. Kristell Angell Olsen, f. 2.9.1947, fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Turid, f. 9.9.1965, 
    
2. Nils Olaf, f. 19.1.‑68. 

HUSMENN.
Ikke navngitt plass.
1) Christian Anderssen (1824‑97) fra 93 Straumdalen , tidligere husmann på 75 Rørlia, var husmann her fra før 1858, deretter på 84 I.Brennberg omkring 1860‑61, og så på 64 Presteng pl. Lyhaugen. Om fam. se der.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.