Home / Gardene / 075 Rørlien

075 Rørlien


Hemnes Gård og Slekt, side 475 - 478

 

75. Rørlien (Rana 171)

Redigert 4. januar 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Røerlije 1661, Rørlien 1723, 1838 og 1891. I kirkebøkene også Rølien, Rølie, Rødlien, Rødlie, Røelien og Røli.

 

Brukstall og utskiftninger:

Bare ett bruk inntil 1909. Minnelig utskiftning mot 74 Gjesbakken 1840.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. Brukeren betalte 8 skill kvern­skatt 1774. Garden har ikke hatt privilegert sagbruk, men der må ha vært sag seinere, ettersom en av fossene heter Sagforsen.

 

Fallrettigheter:

Storforsen og Sagforsen ble utskilt som eget bruk 1910 og solgt av Col­devin til R. Schølberg. Diverse rettigheter i Holmelva ble solgt til Schølberg 1918.

 

MATRIKKELGARDEN RØRLIA, GNR. 75.

Garden var ryddet før 1661, men ikke nevnt i Helgeland General Jordebog 1658. Landskyld 1661: 18 mark fisk, 1667: 1 pund.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden BecheQwern til Gds. fornø­denhed. Waad og frostlig Jord, sneefast Land, ringe til Korn, og ubelejlig". Gl. matr.nr. 166, landskyld 1 pund.

1838 Nytt matr.nr. 124, lnr. 160, landskyld 1 daler 21 skill.

1865 14 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 112 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog og noe til bygnings­materialer.

1891 Gnr. 75, skyld 3, 10 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bl.k.

1723 1 6 12 2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 7 10 0 0 3 1/2 2

1865 1 10 14 1 0 1 1/2 1 1/2 9

1875 1 11 18 0 3/8 2  1 1/2 10

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 2 sønner

1701  1 bruker, 1 sønn

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster Fattige

  folk

1801 8 0 1 0 0

1865 7 1 1 0 1

1875 4 2 3 0 1

1891 3 1 3  5 2

 

EIERE

Som 71 Steinhaugen. Brukeren kjøpte garden 1910. Seinere selveiere.

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (1nr. 160) RØRLIA, landskyld fra 1667: 1 pund, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 3,10.

1) Peder var oppført som bruker 1661. Ved M 1666 var han 41 år, med sønnene

1. Ole, 11 år og

2. Kiel, 3 år.

1668‑72 var enka bruker.

 

2) Nils Nilssøn var bruker 1673‑95.

 

3) Lars var bruker fra 1696 og angivelig til 1704, men er ikke nevnt i M 1701.

 

4) Peder Jonsøn (ca 1658‑1740) var bruker fra 1705 ifølge skattelistene. Oppført som eneste bruker her i M 1701. Han var da 47 år, med sønnen

1. Anders, 6 år.

En sønn

2. Christen f. 1704 (76 Fuglmyrhaug).

Peder var trolig G.m. Agnis Andersd. (ca 1662‑1739). Hun døde her 77 år gammel, og ingen andre er aktuel­le. 1715 avsto Peder halve bruket til etterfølgeren, og det resterende 1736.

 

5) Anders Christensøn, d. 1763, var bruker av 12 mark fra 1715, og fikk bbr. på de resterende 12 mark dat. 7.11.1735, tl. 9.7.‑36. G. 1712 m. Karen Olsd. (ca 1679-5.11.1773).

Barn:

1. Oluf, f. 1713 (her),

2. Kirstie, f. ‑16, til Nordfjordnes i Rødøy, skifte 1754, gift med Aleksander Nilsen fra Melfjord i Rødøy, ingen barn,

3. Anna, f. ‑24, gift 1750 med Kristen Monsen f 1728 på 77 Storstrand, 2 barn.

 

6) Ole Anderssøn (1713‑63), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.7.1741, tl. 25.10.‑42. Etter opplysninger i skiftet var Ole antakelig rokkedreier. G. 1740 m. Anna Andersd., (1717-63), fra 67 Buvik.

Barn:

1. Inger, f. 1742, trolovet 1777, gift med Anders Jensen Helgå i et skifte 1779,

2. Anders, f. ‑44, d. ‑57 Barnekopper,

3. Karen, konf -69, i tjeneste i 90 Midtstraum i 1779,

4. Kirsten, f. ‑47,

5. Benoni, f. ‑49, konf. -68, i tjeneste på Løvøya i 1779,

6. Henrich, f. ‑52, konf -74, i Buvik 1779,

7. Else Cierstina, f. ‑54, død 1797, til 70 Dalosnes, gift 1792 med Benoni Eliassen f. 1750 i 20 Drevatn, 1 barn,

8. Johanna, f. ‑57 (95 Jamtjord bnr. 3),

9. Maren, f. ‑60, i tjeneste på 1 Sandnes i 1779,

10. Andrene, f. ‑62, gift 1810 med enkemann Anders Hansen, ingen barn.

Ved skiftet etter Ole 1763 var boets brutto 104‑5‑14, avg. 32‑1‑14. Sølv for 2‑3‑6 (mrk. EOS). "Dreieverk med 6 Jern samt Hjul og Spindel". Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 kvige, 1 dalokse, 1 markokse, 3 kalver, 8 sauer, 6jømmer, 1 vær.

 

7) Jacob Monssøn (1740‑6.4.‑67) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 1 fikk bbr. dat. 3.12.1763, tl. 16.5.‑64. Da både f.br. og kona var døde, var der ingen kårforpliktelser, men Jacob skulle ta tre av forgjengerens barn som foster­barn. G. 1764 m. Kjersten Jensd. (1735-15.12.‑79).

Barn:

1. Malene, f. 13.7.1767 (63 Sund, husmannskone Gløsen).

 

8) Nils Jacobsøn (1748‑1818) fra 57 Holmholmen var bruker fra 1769. G.I. 1769 m. enka Kjersten.

Barn:

1. Anna Johanna, f. 1770 (Strand i Nesna),

2. Beret Maria, f. 6.6.‑73, død samme år,

3. Jacob, f. ‑75, til 91 Tverrbekklia, død 1822, gift med Johanna Olsdatter f. 1790 i 64 Prestenget, 6 barn .

G.II. 1779 m. Dorthea Paulsd. (1753‑25.10.1826) fra 32 Steinmoen.

Barn:

4. Paul Christian, f. 30.5.1780, konf. 1799,

5. Holger, f. ‑82 (her),

6. Anders, 19.4.‑84 (28 Bjerknes),

7. Dorothea, f.‑87, d. ‑89,

8. Erich, f. ‑90, d. 1803 Barnekopper,

9. Dørethea, f. 11.4.‑93, d. ‑96,

10. Jon, f. ‑99, konf. 1819.

 

9) Holger Nilssøn (1782‑7.5.1845), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.9., tl. 12.10.1807. G. 1807 m. Marith Pedersd. (1784‑10.3.1867).

Barn:

1. Nils Andreas, f. 1808 (84 I. Brennberg bnr. 1)

2. Peder Andreas, f. ‑10 (her),

3. Lars, f. ‑12 (Melfjordbotn ?),

4. Kierstina, f. ‑15, d. ‑17,

5. Kierstina Maria, f. 25.2.‑18,

6. Dorothea, f. 18.6.‑20 (77 Storstrand bnr. 1),

7. Elen Johanna, f. 15.5.‑22 (66 Geitvik pl. Jektnesodden),

8. Jacob, f, 7.9.‑25, d. 14.6.‑28,

9. Jacob, f. 26.3.‑29.

 

10) Peder Holgersen (1810‑9.4.‑95), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.3., tl. 12.6.1840. Han var en dyktig smed, og smidde bl.a. både lås og rovdyrsakser. G.I. 1838 m. Anne Larsd. (1807‑24.4.1840) fra 88 Utland bnr. 1, d. på barselseng.

Barn:

1. Anders Johan, f. 20.4.1840 (her).

G.II. 1841 m. Zakarina Johnsd. (1812‑31.5.‑80) fra 92 Straumfors bnr. 1.

Barn:

2. Hans Martinus, f. 27.3.1842,

3. Johan Jacob, f. 13.2.‑43,

4. Anne Dorthea, f. 8.7.‑44,

5. Lars Christian, f. 4.3.47 (Hemnesberget ‑75),

6. Jonelle Iverine, f. 6.12.‑51 (72 Utskarpen bnr. 2).

 

11) Anders Pedersen (1840‑5.3.1920), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 24.4., tl. 1.6.1872.

Anders hadde f.e. en sønn

1. Jens, f. 1857 i NR.

G. 1868. m. Anna Andersd. (1845‑15.1.1927) fra 73 Storholmen bnr. 2.

Barn:

2. Peder Andreas, f. 15.6.1873, død samme år,

3. Anna Pettrine Zahl, f. 12.6.‑74 (her).

Anders var medlem av herredsstyret 24 år. Han var kjent for å ha et usedvanlig godt minne.

 

12) Anders Mathias Olsen (8.6.1872‑1.5.1941) fra Sjoneidet i Nesna, fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2000 og kår, dat. 11.4., tl. 1.7.1910. G. 1898 m. Anna Andersd. (1874‑7.4.1952), datter av f.br.

Barn:

1. Alf, f. 26.1.1899 (bnr. 4),

2. Ole Andreas Dal, f. 18.5.1901 (bnr. 6),

3. Aksel Amandus, f. 6.4.‑06 (bnr. 5),

4. Ragnar Sal, f. 17.1.‑12,

5. Ellerine Petrine, f. 23.1.‑14,

6. Per Andreas Zahl, f. 24.3.‑16 (her).

 

13) Per Røli, f. 1916, sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 5000 og kår, dat. 24.8.1950. G. 1951 m. Karen Marie Lundemo. Ingen barn.

 

14) Leif Asbjørn Røli, f. 1.3.1949, fikk skj. fra f.br. for kr. 50 000, dagbokført 28.11.1983. G. 1978 m. Borgny Elvine Martinsen, f. 5.12.1954.

Barn:

1. Olav, f. 9.9.1977,

2. Terje, f. 8.12.‑81.

 

Bnr. 2 STORFORSEN og SAGFORSEN, fraskilt 1910 med skyld M. 1,50 og solgt til Ragnar Schølberg 1917.

 

Bur. 3 HAGEN, fraskilt 1918 med skyld M 0,20.

1) Olaf Jensen (1887‑25.7.1956) fra 74 Gjesbakken bnr. 3, fikk skj. fra Anders Olsen for kr. 700, tl. 13.11.1922. G. 1909 m. Elen Hansen (1887‑22.4.1954) fra 73 Stor­holmen bnr. 6.

Barn:

1. Hildur, f. 23.9.1912, d. 1925

2. Arthur Olai, f. 1.4.‑19, d. 7.5.‑21,

3. Anna Jensine, f. 8.6.‑20,

4. Olinda, f. 18.2.‑23.

5. Erna, f.23.7.‑24

6. Haldis, f.14.9.‑25

 

2) John Kvitnes, f. 22.5.1922, fikk skj. fra f.br. for kr. 6000, dat. 9.6.1956.

 

Bnr. 4 SKOGTUN, fraskilt 1947 fra bnr. 1 med skyld M. 0,23.

1) Alf Røli, f. 1899, fra bnr. 1, fikk skj. fra Anna Olsen Røli for kr. 1000, dat. 27.11.1950.

 

Bnr. 5 SOLSTAD, fraskilt 1949 fra bnr. 1 med skyld M. 0,10.

1) Aksel Røli, f. 1906, fra bnr. 1, fikk skj fra Anna Olsen Røli for kr. 3000, dat. 28.1.1952.

 

Bnr. 6 MYRVOLL, fraskilt 1949 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 17.

1) Ole Røli (1901‑15.5.‑63), fra bnr. 1, fikk skj. fra Anna Olsen Røli for kr. 500, dat. 28.1.1952.

 

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Jacob Jonsøn (1737‑1807) fra 63 Sund var husmann her ca 1763‑67. G. 1763 m. Anna Andersd. (1733­-1800) fra 55 Urland.

Barn:

1. Maren, f. 1765 (44 Øninglia),

2. Anders, f. ‑69 (65 Hemnes pl. Skjæran),

3. Beret Maria, f. ‑73, død samme år,

4. Jon, f. 2.12.‑78 (65 Hemnes pl. Juvika).

Jacob flyttet tilbake til 63 Sund etter 1767 og bodde der til kona døde, og flyttet så til sin sønn på Skjæran.

 

NEDRE HAGEN.

1) Kristian Anderssen (1824‑6.12.‑97) fra 93 Straumda­len, f. 1824, fikk husmannsseddel dat. 3.10.1854. På seddelen er det notert en udatert oppsigelse. 1858 var Kristian husmann på 82 Høykleppen, så ca 1860‑61 på 84 I. Brennberg og før 1864 på 64 Presteng pl. Lyhaug. Om fam. se der.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.