Home / Gardene / 061 Grønnvik

061 Grønnvik


Hemnes Gård og Slekt, side 339 - 341

61. Grønvik
Redigert 25. oktober 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Grønuigh 1610,1661, Grønvigen 1723, Grønviken 1838, Grønvik 1891. Navnet sikter nok til at at engene i vika var tidlig eller særlig grønne.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1905. Om fellesskap i den gamle matrikkelen, se gnr. 60. Utskiftning 1726 mellom Grønvik og 60 Grønvikmoen, hvor Grindvikenget ble tillagt Grønvik. Skogdelingsforretning 1833 mellom Grønvik og 62 Oterbrand.

Kverner:
Garden hadde bekkekvern 1723. 1774 betalte brukeren 4 skill. kvernskatt.

MATRIKKELGARDEN GRØNVIK, GNR. 61.
Ryddet før 1610, men ikke nevnt 1567. Landskyld 2 pund fisk 1647 (før Grønvikmoen var fraskilt som eget bruk), 1667: 1 pund 12 mark fisk.
1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Becheqwern og Lejlighed til Kaagefisk. Temmelig Aarwis Jord, tungvunden og ringe til Høeaufling". Gl. matr.nr. 52, landskyld 1 pund 12 mark. 1838 Nytt matr.nr. 110, lnr. 235, landskyld 1 daler 2 ort 9 skill.
1865 16 mål åkerland. Eng, moldholdig leirjord, til dels vannsyk, som antas å gi omtrent 98 lass høy årlig. Ikke frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Skog til husbruk.
1891 Gnr. 61, skyld 3,65 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bygg Havre

1723 1 5 6 1 3/4 1

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 6 12 0 1/2 3 1/2 1

1865 1 7 10 0 1/5 3 2 8

1875 1 8 10 1 0  1 1/2 1 1/2 10

MANNTALL
1666  1 bruker
1701  1 bruker,  2 sønner

FOLKETELLINGER

 Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster  Legdsfolk

folk

1801 3 3* 1 0  0

1865 5 2 3 0  0

1875 3 2 2 0  0

1891 7* 2 0 4  1

*1 fosterbarn

Fra gammelt benefisert Nesna kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt 1842 av brukeren, som bykslet bort garden 1868-78. Kjøpt av ny bruker 1878. Seinere selveiere.

EIERE.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 235) GRØNVIK, landskyld 1723: 1 pund 12 mark, 1835: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 3,65.
1) Per i Grønuig var den første kjente bruker, notert som leilending 1610‑14, og med 1 ½ daler i skatt. Enka var bruker 1618.

2) Anders var bruker 1620‑52. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 2 pund fisk og skatten ½ daler. Anders hadde noen år en medbruker Jens, uten at det framgår at garden var delt. Ingen opplysninger 1653‑60.

3) Anders Persøn var bruker fra seinest 1661. Han er ikke identisk med bruker nr. 2, da han bare var 33 år ved M 1666.

4) Johannes Thomassøn var bruker fra ca 1666, da han var 29 år. Ved M 1701 var han 63 år, med sønnene
    
1. Thomas 24 år, og
    
2. Johannes, alder ikke oppgitt,

    3. Anne, gift 1707 til 134 Skreslett bnr 1.

5) Aron Olsøn var bruker fra 1710. G. 1707 m. Lisbet Johansd. muligens datter av bruker nr 4.
Barn:
    
1. Oluf, f. 1708 (husmann 63 Sund),
    2. Johannes, f. -10, nevnt i faster Siris skifte 1767,
    3. Abelone, f. -14, ikke nevnt i skifter
.
Til 138 Finnbakken 1718 ved bytte med neste bruker.

6) Ole Nilsson fra 138 Finnbakken var bruker fra 1718. G.m. Abelone Andersd. (ca 1675‑1736) fra 68 Y. Dilkestad.
Barn:
    
1. Anders (138 Finnbakken),
    
2. Marit (125 Krokselvmoen),
    
3. Eli, hjemme 1738,
    
4. Nils, f. 1704, d. før ‑36,
    
5. Berit, f. ‑07 (63 Sund bnr 9),
    
6. Peder, f. ‑10, hjemme 1738.
Skifte etter Ole 1738.

7) Lars Nilssøn fra 65 Hemnes var bruker fra 1738, da han bykslet her p.g.a at Hemnes var utlagt til prestegard for det nyopprettede Ranens Prestegjeld. Han var lensmann i Hemnes 1709-30. G.m. Mille Olsd. (ca 1685‑1750).
Barn:
    
1. Petter, f. 1708 ?, før Lars kom til Hemnes og "bortreist henved 8 aar siden" ved skiftet etter mora 1750,
    
2. Jon, f. 1710 (her),
    
3. Margrete, f. ‑12 (Ytre Bardal i Nesna),
    
4. Oluf, f. ‑16 (148 Valla bnr. 3),
    
5. Einar, f. ‑20, d. før ‑22.

8) Jon Larssøn (1710‑20.7.‑84), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.7., tl. 13.10.1749. G. 1749 m. Ane Jensd. (1706‑1795) fra 89 Straumbotnet.
Barn:
    
1. Peter, f. 1751 (her).

9) Peter Jonsøn (1751‑12.3.‑75) sønn av f.br., var bruker 1773‑75. Han var ugift.

10) Peter Samuelsøn (1749‑1812) fra 108 Villmoen var bruker fra 1776. G. 1776 m. Anna Eliasd. (1737‑1819) fra 20 Drevvatn bnr. 1. Ingen barn.

11) Johannes Olsøn (1765‑1802) fra 80 Ø.Brennberg, fikk bbr. dat. 12.2., tl. 25.9.1800. G. 1799 m. Anne Ingebrigtsd. (1776‑30.4.1824), Mor: pike Inger Andersd. 37 Kobhaug, Far: ungkar Ingebrigt Jonsøn Falk 13 Skravlå.
Barn:
    
1. tv. Rebecha, f. 1801, død samme år, og
    
2. tv. Anna Elisabeth, f. 1801, d.‑03 Barnekopper.

12) Otten Pedersøn (1771‑9.11.‑44) fra 53 Finneid bnr. 4 fikk bbr. dat. 15.10.1802, tl. 29.4.‑03. G.I. 1802 m. enka Anna.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 1803 (Indre Levang i Nesna),
    
2. Peder, f. ‑05, trolig død før 1708,
    
3. Kierstine, f. ‑06, i tjeneste hos søster Anna på Levang i 1865, ugift,
    
4. Peder, f. ‑08, gift på Levang ved bror Petters skifte 1877,
    
5. Johanna, f. ‑11, d. 8.9.‑40 ugift,
    
6. Elen, f. ‑13 (her),
    
7. Olava, f. ‑15, d. 17.2.‑63 ugift, hadde en datter Anne Jonsdatter, Strøm i Vefsn, ved farens skifte 1844 var hun hos presten Krog i Melhus ved Trondheim.
    
8. Petter Jørgen, f. ‑17, d. -77 (64 Presteng), ugift,
    9. Kristen, f. -21, d. 29.3.1853 (Kjelddal i Nord-Rana), gift med Margrete Lorntsdatter f. 1824 Alterskjær i Nord-Rana, han druknet på Ranfjorden sammen med Peder Jakobsen Bjørnbærvik, de var på tur heim fra sildefiske i Leirfjord,
   
10. Edvard Andreas, f. 12.3.‑23, død på Levang før bror Petters skifte 1877.
Ved skiftet etter Anna 1824 var boets brutto 357‑0‑20, gjeld og avg. 68‑4‑19. Innskudd i Norges Bank: 12 sølvspeeier. Sølv for 8 Spd. Bøker: Brochmands postill og 7 andre. Halvparten i rorbu ved Kabelvåg, fembøring med fullt utstyr, treromsbåt med rigg, seksringsnaust, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 6 sauer, 1 jømmer, 3 risbit værer, 2 lam, 1 geit, 2 kje.
G.II. 1830 m, Lisbeth Iversd. (1778‑25.8.1841), enke fra 142 Øverleir bnr. 2, f. 106 Valåmo. Ingen barn.

13) Østen Andreassen (1805‑etter 1894) fra 63 Sund bnr. 7, fikk kongeskjøte tl. 6.10.1842 for 200 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 56 Spd. 55 skill. G. 1841 m. Ellen Ottensd. (1813‑14.1.‑94), datter av f.br.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 3.10.1841 (her).

14) Carolus Christoffersen (1823‑1.10.1908) fra 107 Korgen var bruker her ca 1860 (med eller uten bykselbrev). G. 1863 m. Anna Østensd. (1841‑18.10.1924), datter av f.br. Carolus bykslet 1866 12 Fuglstrand bnr. 2 og flyttet dit. Om barn se der.

15) Benjamin Anderssen (1842‑13.10.1928) fra 59 Sætra, fikk bbr. fra Østen Andreassen, dat. og tl. 18.9.1868. Han var også garver. G. 1866 m. Lydia Johansd. (1842‑16.4.1910) fra 73 Storholmen, Mor: pike Anne Larsd., Far: ungkar Johan Nielsen 64 Presteng.
Barn:
    
1. Anders, f. 8.8.1867, d. 28.5.1929 (Hemnesberget) gift med Kari Fagerslott f. 1867 Nesset i Romsdalen, han var landhandler, han og Kari hadde 5 barn.
Fam. flyttet til Hemnesberget før 1880.

16) Mikal Olsen (1842‑14.2.1922) fra Vang i Hedmark, sagbruksarbeider, fikk skj. fra Østen Andreassen for kr. 1600 og kår, tl. 1.10.1878. G.m. Martha Larsd. (1842-24.3.1927) fra Vang.
Barn:
    
1. Oline, f. 1867 i Namsos, d. 11.2.1953 (63 Sund), gift 1889 i USA med Hans Hansen f. 1886 63 Sund bnr 1,

    2. Augusta, f. 1869, d. 12.6.‑96,
   
3. Ole Lund, f. 25.6.‑72, d. 22.2.‑99,
   
4. Marie, f. 14.4.‑80 (Hemnesberget) gift 1904 med Erik Larsson f. 1871 Rönäs i Tärna, 4 barn.

17) Nils Mikkelsen Sæther (1876‑17.12.1965) fra 59 Sætra pl. Kalvneset, fikk skj. fra Mikal Olsen for kr. 3000 og kår, tl. 24.5.1909. G.I. 1905 m. Hilda Julie Nilsen (1886‑21.7.1919) fra Alstahaug.
Barn:
    
1. Gunnar, f. 18.2.1908, d. 18.9.2002,
    
2. Helga Alice, f. 10.2.‑16,
    
3. Hilda Julie, f. 12.2.‑19 gift med Per Langmyreng f. 1912 på 46 Lille Målvatn.
G.II. 1920 m. Signy Hansen f. 62 Oterbrand bnr. 2, Mor: pike Karen Sørnsd., Far: ungkar Hans Hansen Hammervold, f. 1865 i Kviteseid. Karen Sørnsd. ble gift i Mølnhusvika under 38 Elsfjordstrand. Nils og Signy sine barn:
    4. Magnus, f. 23.12.1920,
    5. Kolbjørn Jæger, f. 14.2.1922.

18) Gunnar Sæther, (1908-2002), sønn av f.br., fikk skj. fra Rana skifterett i boet etter Nils Sæther for kr. 8000, dat. 8.9.1966. G.m. Valny Sørensen (1911-6.5.‑68), fra 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
1. Ingvar, f. 29.9.1931,
    
2. Hilmar, f. 10.2.‑37,
    
3. Elsa, f. 27.7.‑38
    
4. Vigdis, f. 24.8.‑46.

HUSMANNSPLASS OG SMÅBRUK.

Bnr. 2 GRINDVIK, trolig engstykket som 1726 var kalt Grinndvikenget. Navnet Grindvik var "ledig", nå som det ikke lenger var noe bruksnavn på 60 Grønvikmoen. Fraskilt 1905 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 16.
1) Iver Nilsen (1855‑13.8.1936) fra 41 Furuhatt pl. Sulen var flyttet hit for 1891. Han hadde antakelig avtalt kjøp, da han i F 1891 var kalt selveier, men hadde ikke betalt bruket 1900, da han i folketellinga var oppført som husmann. Han fikk skj. fra Mikal Olsen for kr. 600, tl. 29.9.1911. G.m. Elisabeth Birgitte Olsen, (1860-31.8.1906) fra Langneset under Mo i NR.
Barn:
    
1. Ole Martin, f. 1888, ikke nevnt i mors skifte 1912,
    
2. Edvard Heitman, f. ‑90, d. før ‑99,
    
3. Nils, f. ‑93 (123 Smalsundmoen bnr 6),
    
4. Normand, f. ‑95, d. 26.4.1921 (53 Finneid), død av tæring,
    
5. Edvard Heitman, f. 21.6.‑99, nevnt i mors skifte.

2) Ole Olaussen (1869‑18.6.1955) fra 78 Brattland pl. Karvestranda, og bosatt Hemnesberget, fikk skj. fra Iver Nilsen for kr. 1800, tl. 16.10.1911. G. 1895 m. Fredrikke Hansd. (1868‑4.3.1922) fra 74 Gjesbakken bnr. 1.
Barn:
    
1. Henry Christofer, f. 5.8.1896,
    
2. Hanna Cornelia, f. 28.9.1908,
    
3. Ragnar Marenius, f. 19.5.‑09 (her).
Ole og Fredrikke bodde i Sulitjelma ved Ft 1900.

3) Ragnar Olsen, f. 1909, sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 1.4.1933.

4) Sigurd Sørensen, bruker på 60 Grønvikmoen, fikk skj. for kr. 4230 fra Ole Olaussen Grindvik, tl. 12.5.1947, ifølge fullmakt fra sønnen Ragnar Olsen.

5) Ivar Svinåmo (1911‑90) fra 65 Hemnes, f. 12 Fuglstrand, fikk skj. fra Sigurd Sørensen for kr. 2500, tl. 8.6.1953. Ugift. 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.