Home / Gardene / 060 Grønnvikmoen

060 Grønnvikmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 335 - 338

60. Grønvikmoen
Redigert 25. oktober 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Grønvigmoen i kirkebøkene fra 1705 og matr. 1723, Grønvikmo 1838, Grønvikmoen 1891. Navnet er naturgitt.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk til 1914. Markeskjellsforretning 1726 mellom 61 Grønvika og Grønvikmoen, hvor det ble bestemt at Grindvikenget skulle følge Grønvika, mens Grindvika for øvrig skulle tilhøre Grønvikmoen.

Kvern:
Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774.

MATRIKKELGARDEN GRØNVIKMOEN, GNR. 60.
Opprinnelig en del av 61 Grønvika, og kan påvises som eget bruk 1652‑70, med landskyld 18 mark fisk, deretter brukt sammen med 61 Grønvika til 1689. Fra 1690 definitivt adskilt som eget bruk med 18 mark landskyld 1690-1709, og seinere med 1 pund 12 mark etter fortsatt rydning. Dette var forutsett av Land­kommissionen 1661: "Kand i Fremtiden med Rødning forbedris". Oppført som egen matrikkelgard fra 1723.
1723 "Temmelig Aarwis Jord, tungvunden og ringe Høeaufling". Gl. matr.nr. 52, landskyld 1 pund 12 mark.
1838 Nytt matr.nr. 108, lnr. 233 med landskyld 1 daler 10 skill. og Grind­vik med matr.nr. 109, 1nr. 244 med landskyld 1 ort 23 skill.
1865 Lnr. 233: 22 mål åkerland. Eng, mold‑ og leirjord, som antas å gi 106 lass høy årlig. Lettbrukt. Tilstrekkelig, men myrlendt og min­dre god havning. Skog til husbruk.
 Lnr. 234: 5 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi omtrent 10 lass høy årlig.
1879 Grønvikmoen og Grindvik slått sammen til ett bruk med landskyld 1 daler 2 ort 10 skill.
1891 Gnr. 60, skyld 5,11 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1723 1 5 6 0 0  1 3/4 1 0

1835 1 8 16 0 0  1/4 3 1/2 1 3

1865 1 10 24 0 0  1/5 3 2  10

1875 1 10 3 0 1  0 2 1/2 1 12

MANNTALL
1666  1 bruker
1701  1 bruker, 1 sønn

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk  Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Strand‑

 folk folk  sittere

1801 4 3* 1 2 1 0

1865 7 2 1 0 0 3

1875 2 3 3 0 0 3

1891 10 1 2** 0 0 3

*1 fosterbarn  **1 barn av ugift tjener

Fra gammelt benefisert Nesna kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Hans Jakobsen fikk kongeskjøte 1836 og bykslet bort garden til Ole Arntsen, som kjøpte halvparten 1861. Hans sønn kjøpte den andre halvparten 1874. Seinere har brukerne vært selveiere.

EIERE.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 233/34) GRØNVIKMOEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1879: 1 daler 2 ort 10 skill., 1891: M. 5,11.
1) Baltzer var den første kjente brukeren. Han betalte "3‑aarstage eller Landbohold" 1635/36 og var her til 1639.

2) Anders var ødegårdsmann 1643 og betalte 1 ½ ort skatt. Ingen bruker var nevnt i skattematrikkelen 1647.

3) Anders Jonsøn ‑ ikke den samme Anders ‑ var her fra seinest 1661 og t.o.m. ‑72. Han var 33 år ved M 1666 og hadde ingen sønner.

4) Ole var bruker 1690‑95.

5) Sten Eriksøn var bruker fra 1696. Ved M 1701 var han  45 år. G.m. Salome Mathiasd. (ca 1669‑1749) fra 134 Skresletta.
Barn:
    
1. Mathias, 6 år 1701, d. før 1713,
    
2. Walborg, f. ca 1697 (105 Samuelmoen),
    
3. Jens, f. 1704 (her),
    
4. Peder, f. ‑07,
    
5. Kirstie, f. ‑09 (54 Kattstrand),
    
6. Gabriel, f. ‑11, hadde en sønn Andreas f. 1737,
    
7. Mathias, f. ‑13,
    
8. Oluf, f. ‑15 (husm. her),
    9. Anne, d. 1736 (3 Hestnesosen),
    10. Maren, gift 1724 til 110 Kyllingmoen
.

6) Jens Stensøn (1704‑18.5.‑67), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.7.1731. G. 1731 m. Kiersten Jacobsd. (før 1704‑13.1.‑73) fra 63 Sund bnr. 9.
Barn:
    
1. Peder, f. 1732 (husm. her),
    
2. Ellen, f. ‑34, d. før ‑39,
    
3. Ane, f. ‑36, d. ‑99,
    
4. Elen, f. ‑39, d. før ‑49,
    
5. Sten, f. ‑40 (her),
    
6. Jacob, f. ‑44, ikke nevnt i fars skifte 1767,
    
7. Johannes, f. ‑45 (jordløs husmann 63 Sund),
    
8. Elen Kirstina, f. ‑49, d. 21.2.‑71.
Ved skiftet etter Jens 1767 var boets brutto 46‑4‑8, gjeld og avg. 50‑4‑8. Bare prioriterte fordringer ble dekket fullt ut. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 kvige, 1 dalokse, 4 sauer, 2 lam, 7 geiter.

7) Johannes Nilsson fikk bbr. dat. 9.12.1767, tl. 14.6.68. Det fins ingen opplysning om at han var gift eller skulle gifte seg med enka Kiersten, selv om det ville ha vært rimelig. Han er ikke nevnt i "Extraskatten". Trolig var Johannes død uten å ha vært bruker.

8) Sten Jenssøn (1740‑1813), sønn av bruker nr. 6, fikk bbr. dat. 10.7., tl. 15.10.1771. G.1771 m. Maren Andersd. (1733‑etter 1801)
Barn:
    
1. Kirstine Marie, f. 1774 (her).

9) Erik Jeremiassøn (ca 1773‑1806 "32 år" da han døde) fra Ytterlia fikk bbr. tl. 12.10.1795. G. 1796 m. Kirsten Stensd. (1774-31.12.1838), datter av f.br.
Barn:
    
1. Jeremias, f. 1797, d. 1803 Barnekopper,
    
2. Johannes, f. ‑98 (husmann 58 Svaleng),
    
3. Peder, f. 1801, d. ‑04,
    
4. Jeremias Johannes, f. ‑04, død samme år,
    
5. Peder Andreas, f. ‑05 (husmann her).
Ved skiftet etter Erik 1806 var boets brutto 32 dlr., derav Banco sedler 30 dlr. Sølv for 4‑4‑0 + 28 sølvknapper. Bøker: Müllers postill. Treroms båt med utstyr, naust på Sund, Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe. 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 8 sauer, 2 geiter, 1 risbit bukk, 1 kje.

10) Hans Jacobsen (1783‑29.12.1869) fra 59 Sætra bnr. 2, fikk bbr. dat. 11.4.1807 og kongeskjøte dat. 20.5.1836, tl. 19.6.‑37. G.I. 1807 m. enka Kirsten.
Barn:
    
1. Berta Maria, f. 1807 (47 Bjurbekkdalen),
    
2. Jacob, f. ‑09 (Mehus i Nesna) gift 1841 med Benedikte Olsdatter fra 46 Lille Målvatn,
    
3. Elen, f. ‑12, ikke nevnt i mors skifte 1839,
    
4. Maren Anna, f. ‑14 (Strand i Nesna).
G.II. 1840 m. Maren Elene Sørensd. (1792-3.11.1850), f. Målvatnet og husmannsenke her. Ingen barn. G.III. 1851 m. Marit Elisabeth Eriksd. (1811- 30.12.‑98) opph. Brennåsen NR. Ingen barn.

11) Ole Arntsen (1810‑27.4‑68) fra 57 Holmen, fikk bbr. fra f.br. dat. 6.10.1842 og skj. fra f. brukers stedbarn på deres part, dat. 21.6.1861, tl. 1.12.‑74. G. 1841 m. Kjerstine Olsd. (1811‑19.5.‑85) fra 59 Sætra bnr. 2.
Barn:
    
1. Anthon Benjamin, f. 27.5.1843 (her),
    
2. Bergitha Johanna, f. 9.2.‑45 (1 Sandnes bnr. 6),
    
3. Ole Nicolai, f. 24.5.‑47, d. 25.7.‑72,
    
4. Anne Pernille, f. 18.8.‑50 (53 Finneid bnr. 1),
    
5. Jacobea Marie, f. 30.4.‑54 (63 Sund pl. Langnes).

12) Anton Olsen (1843‑25.4.1906), sønn av f.br., fikk skj. av sin mor på halve garden for 100 Spd. og kår, tl. 1.12.1874, og på den andre halvparten fra Hans Jacobsens enke for 100 Spd. og kår, tl. samme dato. G. 1872 m. Kjerstine Christoffersd. (1847‑23.2.1908) fra 53 Finneid bnr. 1.
Barn:
    
1. Ole Kristian, f. 1873,
    2. Kristoffer, f. -74,
 3.
Anthon Bech, f. 26.3.-76, d. 28.9.‑77,
   
4. Anthon Bech, f, 3.9.‑78,
   
5. Karen Kjerstina, f. 13.8.‑80 (bnr. 2 her),
   
6. Otto Lund, f. 2.5.‑83 (her),
   
7. Anna Emilie, f. 26.4.‑86, d. 4.4.1907.

13) Otto Antonsen, (1883-1912), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 2650 og kår, tl. 7.1.1907.
En sønn f.e.
    
1. Reidar, f. 31.12.1904, d. 2.5.-05, Mor: Fredrikke Stenersen f. 1884 i Unkervatn i Hattfjelldal, bosatt Skjæran Hemnesberget. Hun var i Wolverton, MN, i 1908,
G. 1907 m. Beret Maria Knudsd. f. 1883 Bolsøy ved Molde. Fam. fraflyttet 1910 til Molde.

14) Haakon Norman Bang Jakobsen Mehus, f. 1877, fra Mehus i Nesna, fikk skj. fra Otto Antonsen for kr. 4500. tl. 15.7.1910. G.m. Ingeborg Marie Olsen, f. 1880 fra Bjerkmo i Nord-Rana.
Barn: To barn ikke døpt i Hemnes,
 1. Torlak, f. 13.2.1904, d. 1983 (Nesna),
 2. Lydia, f. 23.5.-05, d. 1990 (Nesna),
og dessuten født her:
    
3. Petra Jakobine Kristine, f. 6.12.1913 (63 Sund bnr. 7),
    
4. Olav Kristian, f. 13.8.‑15 (Nesna),
    
5. Sigrid Ovidia, f. 15.7.‑23 (Nesna), gift Handå.
Fam. flyttet til Mehus i Nesna ca 1927.

15) Sverre Sørensen fikk skj. fra Haakon Mehus for kr. 7000, tl. 9.7.1927. (Se nedenfor).

16) Sigurd Marius Sørensen (27.3.1881‑22.6.1967) fra Øvre Tralrud i Hattfjelldal fikk skj. fra sin sønn f. eier for kr 6000, tl. 21.1.1943. G. 1911 m. Elen Dorthea Jakobsen (1884‑28.3.1955) fra 36 Stormoen pl. Kivamo.
Barn:
    1. Sverre Sigmund, f. 12.4.1907 (her),
    
2. Valny Kristine, f. 16.1.‑11 (61 Grønvik),
    
3. Gudrun, f. 16.4.‑13 (36 Stormoen),
    
4. Ingvald Johan, f. 31.5.‑15 (her),
    
5. Eli Sigfrid, f. 12.10.‑24.

17) Sverre Sigmund Sørensen (1907‑17.12.‑62), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 12 000 og kår, dat. 14.5.1962. G. 1929 m. Gudrun Gjertine Luneng, f. 23.2.1908, fra 63 Sund bnr. 9.
Barn:
    
1. Gerd, f. 20.4.1929,
    
2. Sigurd Eilert, f. 29.8.‑35, d. 14.5.‑38,
    
3. Sonja Edel, f. 2.12.‑43.
    
4. Bjørn Steinar, f. 17.9.‑47.

18) Ingvald Johan Sørensen (1915‑15.11.‑84), bror av f.br., fikk skj. dat. 6.6.1953 for kr. 10 000 og kår. G. 1956 m. Anne Marie Petterson, f. 12.8.1931, fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Inger Anne, f. 14.9.1952,
    
2. Eva Susanne, f. 23.5.‑56,
    
3. Torstein, f. 29.8.‑62 (her).

19) Torstein Sørensen, f. 1962, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 40 000 og borett, dat. 28.2.1986. Samboer med Anne Grete Hind, f. 22.6.1964, fra 63 Sund.
Barn:
    
1. Martin Hind, f. 28.12.1989.

Bnr. 2 NYLUND, fraskilt 1914 fra bnr. 1 med skyld M. 0,27.
1) Edvard Olsen, f. 1879. fra 58 Svaleng bnr. 3, fikk skj. fra Haakon Mehus for kr. 400, tl. 2.3.1914. G. 1903 m. Karen Antonsd. (1880‑28.6.1924) fra bnr 1 her.
Barn:
    
1. Enno Rod, f. 10.11.1903,
    
2. Gudrun Vilfred, f. 6.11.‑04 (her),
    
3. Agnes, f. 13.12.‑06 (Canada),
    
4. Arild Kjeving, f. 11.1.‑09,
    
5. Viggo Melander, f. 18.11.‑11, død straks,
    
6. Undis Beate, f. 2.9.‑18,
    
7. Tormod, f. 7.8.‑23 (Sverige).
Familien bodde i Svaleng 1924. Da var Edvard anleggsarbeider.

2) Gudrun Vilfred Olsen, f. 1904, datter av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000, dat. 19.7.1949. G. 1953 m. Hans Heitmann Lauvbakk (1906‑6.4.‑60) fra 90 Medstraum bnr. 5.
Barn:
    
1. Kitty, f. 15.12.1931.

HUSMENN.

GRINDVIKA, tidligere under 61 Grønvik, ble lagt til Grønvikmoen ved delinga 1726.
1) Ole Stensøn (1715‑12.12.‑85) fra Grønvikmoen. G. 1737 m. Dordi Pedersd. (1712‑26.1.‑81), (døpt 22.4.1712 i Mo) kanskje fra Sør‑Mo Bruk IV.
Barn:
    
1. Erich, f. 1737, d. før ‑45,
    2. tv. Salome, f. ‑40, d. før ‑49
    
3. tv. Birgite, f. -40
    
4. Erich, f. -45, d. 1800,
    
5. Salome, f. ‑49,
    
6. Peder, f. ‑52, d. ‑60.

2) Peder Jenssøn (1732‑1803) f. her. G.I. m. Christense Olsd. d. 1761.
Barn:
    
1. Pernelle, f. 1755, nevnt i faster Siris skifte 1767,
    
2. Jens, f. ‑57, nevnt i faster Siris skifte,
    
3. Ane Johanna, f. ‑61, ikke nevnt i faster Siris skifte.
G.II. 1762 m. Sara Isachsd. (1740‑1816) fra 120 Oksfjellelv.
Barn:
    
4. Christopher, f. 1762,
    
5. Agnes, f. ‑64,
    
6. Zacharias, f. ‑66,
    
7. Anna Sara Maria, f. ‑70,
    
8. Isach Jørgen, f. 23.6.‑73,
    
9. Benoni, f. 10.6.‑76 (93 Straumdalen),
    
10. Kierstina Gurina, f. 15.10.‑79.

3) Carl Andersson [Hermandson] (ca 1766‑1810), f. i Sverige. Ved skiftet 1811: "Carel Svenske, eller med rette Navn Anders Andersen Gaarman". G.m. Ane Marie Pedersd., f. ca 1771.
Barn:
    
1. Lovisa Katrina, f. 1799 (107 Korgen pl. Korgauren),
    
2. Petter Jacob, f. 1807.
Ved F 1801 var Carl oppført som fisker. Husmann fra 1804, også i Militære ruller 1808. Ved skiftet 1811 eide boet både stue, fjøs og stabbur.

4) Carsten Iversøn (1769‑7.10.1823) var husm. her 1811 og var da formynder for Carl Anderssons barn. Ved F 1801 var han inderst på 140 Leirskar. G. 1799 m. Pernille Eriksd. (1764‑etter 1830) fra 142 Øverleiren bnr. 1, f. 105 Samuelmoen.
Barn:
    
1. Marith, f. 1800, nevnt i fars skifte 1823.
Enka Pernille hadde plassen ennå 1830. Ved F 1835 var her ingen husmann. Ved matrikkelen 1838 fikk Grindvika eget løpenr., men er t.o.m. 1875 oppført sammen med Grønvikmoen. Skrivelse fra fogden i Nordre Helgeland 1879 om at lnr. 233 og 234 er slått sammen til ett bruk.Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.