Home / Gardene / 056 Urlandå

056 Urlandå


Hemnes Gård og Slekt, side 313 - 316

56. Urlandåen
Redigert 21. juli 2010

Beliggenhet og grenser, se kart. Siste gården før grensen til Nord-Rana.

Navn:
Urlændaaen, tatt i bruk allerede 1750, mens garden ennå var et bruk på 55 Urland. Urlandsaa 1838, Urlandaaen 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har alltid hatt bare ett bruk. Urlandåga danner en naturlig grense mot 55 Urland. Markeskjellsforretning 1889 mot 55 Urland og Skamdalsaksla i Nord-Rana.

Statistiske opplysninger sammen med 55 Urland t.o.m. 1801.

MARTIKKELGARDEN URLANDÅGA, GNR. 56.
Husmannsplass under  55 Urland 1701. Eget bruk fra 1712 med landskyld ½ pund fisk. Ikke nr. i den gamle matrikkelen.
1838 Nytt matr.nr. 104, lnr. 229, landskyld 1 ort 12 skill.
1865 2 mål åkerland. Eng, sandjord, sterkt utsatt for å skylles bort av sjø­en og elva, antas å gi omtrent 36 lass høy årlig. Tung og besværlig, men tilstrekkelig havning. Utilstrekkelig vedskog.
1891 Gnr. 56, skyld M. 0,40.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 4 4 1 1  1/2 1

1865 1 6 10 1 1/2 0 4

1875

Opps. 0 5 6 0 1/5 0 4

Pl. 0 2 4 0 1/5 0 1

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Husmannsfolk

1801 2 0 1 0

1865 7 2 0 0

1875 6 0 0 3

1891 7* 0 1 0

*1 fosterbarn

EIERE.
Som 55 Urland. Brukeren kjøpte garden 1887. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 229) URLANDÅ, tidligere husmannsplass under 55 Urland. Landskyld ½ pund, 1838: 1 ort 12 skill., 1891: M. 0,40.
1) Elias Iversøn, 60 år og husmann ved M 1701, antakelig identisk med den tidligere brukeren Elias på 55 Urland.

2) Lars Olsøn (ca 1680‑1731) fra Villen NR var bruker her fra 1712 til 1721, da han flyttet til 53 Finneid Bruk I. Om fam. se der.

3) Peder Jonsøn var bruker fra 1721 og døde før 1752.

4) Peder Olsøn (1727 (døpt 25.10) ‑1803) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1 var bruker fra seinest 1752. G.I. 1750 m. Margrethe Christensd. (ca 1685‑1759), enke fra 53 Finneid bnr. 3. Ingen barn. G.II. 1759 m. Karen Olsd. (1738‑1765) fra 53 Finneid bnr. 1.
Barn:
    
1. Marit, f. 1760, d. før ‑64,
    
2. Maren, f. ‑62, d. 30.5.1832, tjener i 20 Drevatn 1826,
    
3. Marit, f. ‑64, d. før bror Oles skifte 1826 (var ugift 1809), hun hadde en datter Karen Kjerstine f. 6.12.1794, Far: Henrik Olsen Brygfjelldal.
G.III. 1765 m. Gjertrud Jonsd. (1725‑13.8.‑73) fra 137 Trettbakken (?).
Barn:
    
4. Jon, f. 1766, død samme år, nevnt i fars skifte 1803, død på Tverberg før 1809, han hadde en datter Anne f. 1794 som tjente på 110 Kyllingmoen 1826.
    
5. Ole, f. 25.7.1768 (46 Skruvneglen).
G.IV. 1774 m. Ingeborg Jacobsd. (1722‑1803) fra 49 Ø.Bjerkadal. Ca 1780 overlot Peder bykselen til sin svoger Johannes Pedersøn. Peder og Ingeborg ble husmannsfolk på 50 N.Bjerkadal.

5) Johannes Pedersøn (1748‑1814) fra 69 I.Dilkestad bnr. 3 var bruker fra ca 1780. G.I. 1780 m. Salome Christensd. (1734‑1809) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1, og halvsøster til f.br. Ingen barn. G.II 1809 m. Berit Pedersd. (ca 1761 - 25.2.1827) opph. Skamdalen i Nord-Rana. Ingen barn.

6) Lars Olsøn (1761‑etter 1802) fra 104 Solhaug bnr. 3 fikk bbr. dat. 19.12.1793, tl. 7.5.‑94. G.1789 m. Else Jensd. (1756‑etter 1802), fra 96 Bjerklien bnr 1.
Barn:
    
1. Jens f. 1791.
Fam. fraflyttet 1802.

7) Jørgen Jacobsøn (1773‑31.5.1843) fra 76 Fuglmyrhaugen fikk bbr. dat. 20.9., tl. 11.10.1802. G. 1797 m. Martha Larsd. (1773‑2.1.1849) fra 90 Midtstraum bnr. 2.
Barn:
    
1. Ole, f. 1797 (her),
    
2. Jacob Andreas, f. ‑99, skipper i Tromsø ved bror Johannes skifte 1858,
    
3. Lars, f. 1801, på Dyrøy i Troms ved Johannes skifte,

    4. Johannes, f. -04, d. 6.1.-58 (97 Straumbukt),

 5. Jørgen Johan, f. ‑07, d. før ‑14,

 6. Ronikka Kristine, f. 1809 (97 Straumbukt),
   
7. Jørgen Johan, f. ‑14 (97 Straumbukt),
   
8. Thomas Raaby, f. ‑17, død før -75, husmann med jord i Svartaasen Nippelberg i Nesna 1865, gift med Anne Kristine Olsdatter f. 1820 i 6 Mastervik.

8) Ole Jørgensøn (1797‑1837), sønn av f.br., var bruker fra ca 1830. G. 1830 m. Karen Bang Larsd. (1805-14.3.62) fra 88 Utland bnr. 1.
Barn:
    
1. Lars Johan, f. 24.10.1829,

 2. Salomon Johan, f. 14.3.‑31, d. 22.1.-59, druknet på sjøen ved 86 Strømsnes   (sammen med lappedreng Bengt), i Skamdalen i Nord-Rana ved farbror Johannes skifte 1858.,

 3. Lars Christian, f. 4.4.‑33, d. 12.2.‑60, i 66 Gjeitvik ved farbror Johannes skifte,
    
4. Ole Jørgen, f. 8.2.‑36, død samme år.

9) Søren Johnsen (1805‑3.8.‑85) fra 118 Kongsdalen bnr. 1, var bruker fra 1837. G.I. 1837 m. enka Karen.
Barn:
    
1. Johan Peder, f. 30.6.1837, d. 4.5.‑45,
    
2. Carolus Bang, f. 8.8.‑38 (Skamdalen NR).
G.II. 1863 m. Pedernelle Olsd. (1822‑1900) fra 59 Sætra bnr. 2.
Barn:
    
3. Marthinus Sverdup, f. 2.6.1864 (42 Mula bnr. 7), i Amerika ved farbror Nils skifte 1892, død i Nordfjord i Nesna,
    
4. Johan Peder, f. 18.10.‑66, i Amerika ved farbror Nils skifte 1892.
Søren ble kårmann ca 1850. 1865 var han fremdeles oppført som kårmann, fra for 1875 husmann på Førneset her. Enka Pedernelle giftet seg i 93 Straumdalen 1886.

10) Abraham Amundsen (12.10.1821‑20.1.‑94) fra Hammaren bnr. 3, Nord-Rana fikk bbr. dat. 6.8., tl. 20.9.1849. G. 1848 m. Anna Bergitte Andersd. (24.4.1825-12.2.82) fra Stor‑Alteren bnr. 3 Nord-Rana.
Barn:
    
1. Ole Johan, f. 18.7.1849, d. 5.11.‑77,
    
2. Anthon Johan, f. 14.1.‑53, skifte 1877, der anført død i Lofoten 19.2.1876 ugift,
    
3. Bereth Anne, f. 23.1.‑56 (8 Vedå),
    
4. Hendrikke Susanna, f. 13.3.‑59 (51 Storbjerka bnr 5),
    
5. Anne Bang, f. 2.2.‑62 (Hauknes i Nesna),
    
6. Vilhelmine "Mina" Petrine, f. 22.3.‑66 (53 Finneid).

11) Jon Johansen (1842‑17.10.1901) fra Henning i Sparbu fikk skj. fra E. Brodtkorb for kr. 300, fl. 15.3.1887. G.m. Laline Ingeborg Hansd. (1851-etter 1903) fra Lurøy.
Barn:
    
1. Rikhard Johan, f. 1.4.1877, Ner-Kongsvik i Lurøy, d. 4.7.1951 på 141 Meland(?), dreng på Hemnes prestegård hos Carl Dons ved Ft 1900.
Fam. kom hit fra Lurøy før 1892 (Rikard konfirmert da i Hemnes).

12) Ivar Nilsen (1860‑21.5.1946) fra 58 Svaleng bnr. 2, fikk skj. fra Laline Hansd. og hennes sønn Rikhard for kr. 600 og kår, tl. 3.6.1903. Ivar hadde kjøpt husmannsplassen Førneset i 1888, uten at det var utstedt skjøte, og flyttet 1902 til Urlandåga. G. 1888 m. Karen Eliasd. (1863‑1939) fra Åfjord.
Barn:
    
1. Hanna Nilsine, f. 16.4.1889, d. 1.1.1945,
    
2. Ole Elias, f. 3.1.‑92, d. 7.11.‑03,
    
3. Ingvard Kaurin, f. 26.1.‑94, d. 22.2.1920 (sykepleier ved kriminalasylet i Trondheim),
    
4. Nils Christian, f. 22.8.‑95, d. 21.6.1977,
    
5. Johan Ingbert, f. 16.5.1903, d. 16.11.1981 i Arendal.
Ivar drev hele garden til 1940 og flyttet siden til Førneset hvor han hadde bygd seg hus. I 1940 ble garden delt mellom sønnene Nils (bnr. 1) og Johan (bnr.2).

13) Nils Urlandå (1895‑21.6.1977), Gift 1918 m. Anne Måvær fra Lurøy, (18.8.1892-28.4.1962).
Barn:
    
1. Anne f.30.5.1921
    
2. Inga (Lilla) f. 13.1.‑27
    
3. Aune Nikolai, f.26.8.‑30

14) Aune Urlandå, f. 1930, sønn av f.br., overtok bruket i 1962. Gm. Hjørdis Risbakk f. 17.5.1936 fra Vega. De bor i dag (2005) på Finneidfjord.
Barn:
    
1. Nils Arne, f. 18.8.1955
    
2. Kurt Ivar f. 11.10.‑66

HUSMENN.

FØRNESET, husmannsplass fra før 1775.
1) Søren Johnsen, som hadde vært bruker på Urlandåga fra 1837, var husmann her fra før 1875. Da han døde, flyttet enka herfra.

2) Ole Jakobsen var her et års tid, og flyttet så til 55 Urland som husmann på Hagen. om fam. se der.
Førneset ble i 1888 kjøpt av Ivar Nilsen, som seinere kjøpte hele garden og flyttet til hovedbølet. Førneset ble ikke skyldsatt og fikk ikke eget bruks­nummer før i 1940, da det fikk bnr. 2.

3) Johan Urlandå (1903‑16.11.‑81), sønn av f.br., overtok 1940 garden, Johan G.m. Elfrida Davidsen (21.5.1897‑9.5.1967). Ingen barn. Johan flyttet 1973 til Øyestad ved Arendal.
Førneset eies nå (1992) av Algot Berg. 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.