Home / Gardene / 049 Øvre Bjerkadal

049 Øvre Bjerkadal


Hemnes Gård og Slekt, side 260 - 265

 

49. Bjerkadalen øvre
Redigert 24. desember 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Offuer Birchedall 1667, Øfr. Bierchedahl 1723, Birkedal øvre 1838, Bjerkadalen øvre 1891. Daglignavnet er Stien, og Bjerkadalstien, for å skille denne garden fra Sjonstien og Stien i Dalsgrenda. Garden har navn etter dalen den ligger i. Stien kan rett og slett være "sti", gangveg, i dette tilfelle stien som fører til fjells, eller naturbestemt av landskapsformen.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1714, to bruk fra 1715, og adskillig oppdeling etter 1900. Markeskjellsforretning mot 48 Forsbakken 1833, utskiftning av innmarka 1836, utskiftning av havnegang mellom øvre og 50 nedre Bjerkadal og 51 Storbjerka 1889, og ny utskiftning av innmarka 1893.

Kverner:
Brukerne betalte skatt for to kverner 1774, 4 skill. for hver.

Skjerping og bergverk:
Ø. Bjerkadal var i noen utstrekning berørt av den utstrakte skjerpinga som foregikk på Rostafjellet, og som er nærmere beskrevet under 53 Finneid. En forekomst av esje ble 1934 håndgitt til A. Eggen for utnyttelse.

MATRIKKELGARDEN BJERKADALEN ØVRE, GNR. 49.
Av Landkommisjonen 1661 og i manntallet 1666 oppført som et bruk i "Birchedal" med landskyld ½ pund, men allerede i skattelista 1667 som egen gard med landskyld 18 mark fisk.
1723 "Huusebord og Brendefang. Marchegaard uvis til Korn og tung­vunden". G. matr.nr. 81, landskyld 18 mark.
1838 Nytt matr.nr. 97, lnr. 223 a og b, landskyld 1 daler 1 ort 20 skill.
1865 Lnr. 223a: 12 mål åkerland. Eng, moldholdig sandjord, vannsyk, som antas å gi 120 lass høy årlig. Tungbrukt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. Der fins et lite vannfall. ½ mil fra sjøen, vegen til dels tung.
            
Lnr. 223b: som 223a.
1891 Gnr. 49, skyld 5,56 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer Geiter  Svin  Rein  Bygg  Bl.k  Havre  Potet

1723 2 14 20 0 0 0 3 0 0

1838 2 18 32 0 0 0 4 0 0 4

1865

223a 1 9 12 0 0 8 2 0 3/5 8

223b 1 9 13 0 0 0 1 2/5 0 2/5 8

Pl. 1) 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1

Sum‑65 2 19 29 4 0 8  3 2/5 0 1 17

1875

223a 2 8 15 1 0 0 2 0 1/2 10

223b 1 9 10 0 1 0 1 0 2/5 6

Pl.2) 0 1 5 2 0 0 1/5 0 0 1

Sum‑75 3 18 30 3 1 0  3 1/5 0 9/10  17

1) Djuptjønnmoen  2) Vollan øvre

MANNTALL
1666  1 bruker
1701  1 bruker, 2 sønner

FOLKETELLINGER

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 12* 0 2 0 0

1865 12 4 0 9  3

1875 10 1 1 4  1

1891 13* 0 2 4 0

*1 fosterbarn

EIERE.
Ryddet i 51 Storbjerkas utmark, og kom derfor til å tilhøre Alstahaug prestebol ): mensalgods. (Hadde garden vært ryddet i allmenningen, ville den ha blitt Irgens‑gods). Egentlig skal det være prestebord, av latin "mensa" = bord, ): det som gikk inn i presteembetets inntekter til "bordhold". Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1833‑34. Seinere selveiere.

BRUKERE.
1) Peder Jenssøn var den første kjente brukeren, nevnt av Landkommisjonen 1661. Ved M 1666 var han 49 år, med en stedsønn Jens Olsøn, 5 år. Ved M 1701 var Peder 90 år. Det er sikkert den samme Peder som før, selv om det spriker adskillig med aldersoppgavene. En feilskrift på 10 år ved M 1701 er ikke utelukket, da Peder står i skattelistene til 1712, før garden ble delt mellom sønnene.
Barn:
    
1. Jens, 32 år 1701 (her),
    
2. Jacob, 22 år 1701 (bnr 2 her),
og dessuten fra et skifte 1744:
    
3. Ole, f. ca 1676 (111 Tømmermoen),
    
4. Margrete, skifte 1754 (Bersnov i Nesna),
    
5. Marithe, d. før 1744 (Indre Bardal i Nesna),
    
6. Kari, i Svalenget ved brorsønn Peders skifte 1744,
    
7. Malene (58 Svaleng bruk II),
    
8. Beret, d. før 1744 (Brendnes i Rødøy).
Før 1715 ble garden delt mellom to av Peders sønner i to like store bruk.

Bnr. 1 (lnr.223a) STIEN, landskyld 9 mark, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M.2,76.
2) Jens Pedersøn (ca 1669‑1732), sønn av f.br. G.I. 1708 m. Dordi Olsd. d. ca 1719, fra 12 Fuglstrand bnr. 2.
Barn:
    
1. Peder, f. 1716, d. ca 1720.
Ved skiftet etter Dordi 1720, var boets brutto 31‑0-­10. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 årskvige, 5 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter. G.II. 1720 m. Dordi Olsd.?? (ca 1684-1746) fra 145 Oldernes bnr. 1.
Barn:
    
2. Peder, f. 1721, d.  1744 ug.

3) Peder Christophersøn, d. 1778, fikk bbr. dat. 9.7.1733, tl. 6.5.‑34. G.I. 1733 m. enka Dordi. Ingen barn. Ved skiftet etter Dordi 1746, var boets brutto 106‑0‑12. Bøker: Det Nye Testamente og 5 andre. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 okse, 2 dalokser, 2 kviger, 1 dalkvige, 1 kalv, 7 sauer, 2 jømmer, 3 værer, 5 lam, 3 geiter, 3 hanegeiter, 2 kje. G.II. 1747 m. Ane Pedersd. (1718‑25.6.-73).
Barn:
    
1. Jeremias, f. 1749 (her),
    
2. Peder, f.‑52, nevnt i fars skifte 1778,
    
3. Dordi, f.‑54, d. før ‑78,
    
4. Christopher, f.‑56 (53 Finneid bnr. 1),
    
5. David, f.‑59 (44 Øninglia).

4) Jeremias Pedersøn (1749‑18.11.1821), sønn av f.br., var bruker fra ca 1775. G. 1774 m. Elen Thomasd. (1744‑1813) fra Finneid bnr. 1 51 Bjerka store bnr 1.
Barn:
    
1. Peder, f. 20.6.1775 (her),
    
2. Thomas, f. 25.7.‑78 (2 Osmo),
    
3. Anders, f. 3.4.‑80, d. 25.8.1860 (Blyset i Bardal),
    
4. Jørgen, f.‑86 (51 Storbjerka pl. Finnenget).

5) Peder Jeremiassøn (1775‑13.4.1827), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.11.1811. G. 1811 m. Margrete Hansd. (1784‑5.12.1866) fra 50 N. Bjerkadal.
Barn:
    
1. Jeremias, f. 1812 (Hauknes i Nesna?), gardbruker i Vatsdal-Vollen (Bardal?) ved F1865 og F1875,
    
2. Elen Thomine, f.‑ 15 (48 Forsbakken),
    
3. David, f. 13.10.‑18 (her),
    
4. Dorthea Gurina, f. 1.5.‑20, d. 19.5.‑36,
    
5. Jonella, f. 18.12.‑22 (146 Trones),
    
6. tv. Helena, f. 6.10.-25 (32 Steinmoen), og 
    
7. tv. Zakrina, f. 6.10.‑25, død straks.

6) Anders Pedersen, f.1800, fra 104 Solhaug bnr. 3, fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 4/21 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 2.4., tl. 17.6.1833. G. 1829 m. enka Margrete. Ingen barn. Anders reiste til USA‑65, men Margrete ble her.

7) David Pedersen (1818‑ca 1881), stedsønn av f.br., fikk skj. for 100 Spd. og jordavgift som ovenfor, tl. 2.6.1845. G. 1846 m. Anne Johnsd. (1820‑17.7.‑89) fra 131 Reinåmoen bnr. 2.
Barn:
    
1. Margrethe Helene, f. 22.6.1846 (55 Urland),
    
2. Marith Gurine, f. 22.10.‑48, tjente ved F1875 hos Morten Smit Pedersen på 103 Solbakken - ikke nevnt i morbror Oles skifte 1907,
    
3. Anders Peder, f. 24.9.‑50 (her),
    
4. Johan Peder, f. 24.9.‑52, i Stien ved morbror Oles skifte,
    
5. Peder Jeremias, f. 22.3.‑54 (51 Storbjerka bnr. 10), 
    
6. Gulle Zacharias, f. 10.2.-56, d.str.,
    
7. Theodor Zacharias, f. 1.1.‑57, ikke nevnt 1907,
    
8. Maren Dorthea, f. 11.10.‑59, (135 Tverrå),
    
9. Anthon Christian, f. 15.8.‑65, d. 26.7.1941, i Amerika ved morbror Oles skifte 1907.

8) Anders Davidsen (1850‑13.5.1942), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 620 og kår, tl. 15.2.1881. Ved F 1900 var han ennå ugift, med en bror og en søster til hjelp på garden. 1909 skilte Anders fra og solgte bnr. 3 "Statens vannrettigheter I".

9) David Andreassen (1894‑24.10.1977) fra 135 Tverrå, søstersønn av f.br., fikk skj. fra morbroren for kr. 1200 og kår, tl. 25.4.1929. G. 1926 m. Hilda Petrine Andersen, f. 1901 i Mo prestegjeld (fra Forsbakken, Kjelddal).
Barn:
    
1. John, f. 26.8.1928,
    
2. Asbjørn, f. 24.9.‑30,
    
3. Leif, f. 4.12.‑32 (Bodø),
    
4. Egil, f. 27.4.‑39 (her),
    
5. Dagmar, f. 20.4.‑42.

10) Egil Stien, f. 1939, sønn av f.br, fikk skj. fra faren. G.m. Johanne Margrethe Falmår, f. 2.10.1945 i Harran, Nord-Trøndelag.
Barn:
    
1. Bjørn R. Stien, f. 10.4.‑1965,
    
2. Aud Lillian, f. 17.7.‑66,
    
3. Jim Eilif, f. 27.8.‑69,
    
4. Inger Anita, f. 1. 12.‑72,
    
5. Odd‑Arne, f. 11. 10.‑76.

 11) Inger Anita ??, f. 1972, datter av f. br. G.m. 

12) Linda ??, fra 115 Forsmoen, kjøpte bruket i 2008. Samboer m.

Bnr. 7 NERMARK, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 1,00.
1) Anders [Andreassen] Nermark (1892‑6.4.1994) fra 135 Tverrå, søstersønn av bruker nr. 8, fikk skj. fra morbroren for kr. 600, tl. 21.8.1928. G. 1922 m. Hilda Haakonsen (26.11.1902‑20.6.‑59) fra Borge i Lofoten.
Barn:
    
1. Andreas, f. 1. 12.1922, d. 23.7.‑87,
    
2. Nils, f. 15.11.‑24 (Hb), lensmann, ordfører i Hemnes 1980‑83,
    
3. Hjørdis, f. 11.11.‑26, d. 23.9.-99 (51 Storbjerka bnr. 3),
    
4. Bjørg, f. 7.12.‑30 (Steinkjer),
    
5. Ella, f. 6.2.‑35, d. 4.7.2008 (Mo),
    
6. Laura, f. 1.10.‑36 (Hauknes NR),
    
7. Arnold, f. 30.9.‑41, (her).

2) Arnold Nermark, (1941-7.1.-98), sønn av f.br., fikk skj. på bruket tl. 18.2.1960. G. 1971 m. Berit Larsen, f. 6.3.1950, fra Bjerka.
Barn:
    
1. Børge, f. 20.5.1975,
    
2. Venke, f. 23.5.‑78.

Bnr. 2 (lnr.223b) STIEN, oppstått ved deling av garden før 1715, med landskyld 9 mark, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M. 2,76.
1) Jacob Pedersøn (ca 1679‑1743), sønn av rydningsmannen. G.I. 1712 m. Ingeborg Thomasd. Ingen barn. G.II. 1713 m. Barbro Fordelsd. fra Breivika.
Barn:
    
1. Peder, f. 1718 (her),
    
3. tv. Anna Johanna, f.-22 (42 Mulvika), og 
    
4. tv. Ingeborg, f.‑22 (56 Urlandå).
Ved skiftet etter Jacob 1744 var boets brutto 59‑4‑6. Bøker: Povel Anderssøns postill og to andre. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 2 kviger, 7 sauer, 3 geiter, 2 bukker.

2) Peder Jacobsøn (1718‑26.1.‑77), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.4.1748. G.I. 1748 m. Sara Josephsd. (1721-1753) fra 147 Nerleiren bnr. 3.
Barn:
    
1. Sigrie, f. 1749, legdslem i Hemnes ved skifte etter bror Johannes 1832,
    
2. Barbro f.‑50 (17 Vesterbekkmo),
    
3. Jacob, f.‑52 (65 Hemnes pl. Juvika),
    
4. Joseph, f.‑52, ikke nevnt i morfars skifte 1779.
G.II. m. Maren Erichsd. (1722‑1785) fra Forsenget i Nord-Rana.
Barn:
    
5. Erich, f.‑56 (her),
    
6. Johannes, f.‑60, d. 26.10.1831, ugift,
    
7. Sara, f.‑62 (62 Oterbrand, så til Blyset i Bardal),
    
8. Golla, f. 8.1.‑65 (51 Storbjerka Bruk IIa).
Ved skiftet etter Peder 1777, var boets brutto 141 dlr., avg. 83 dlr. Bøker: Bibel i to bind, tysk grammatikk og 4 andre. Adskillige smieredskaper, bl. a. en børsenaver, så Peder var nok børsemaker. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 2 to‑års kviger, 8 sauer, 4 geiter, 2 bukker.

3) Erik Pedersøn (1756‑21.6.1832), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.7.1785, tl. 8.5.‑86. G. 1788 m. Karen Larsd. (1761‑1.1.1849) fra 48 Forsbakken.
Barn:
    1. tv. Peder, f.  1789, Peder ikke nevnt i fars skifte 1832, og
    
2. tv. Marith, f.  1789, d.str.,
    
3. tv. Marit, f.-90 (50 N.Bjerkadal bnr. 1), og 
    
4. tv. Ane, f.‑90 (51 Storbjerka bnr. 3),
    
5. Pernelle, f.‑92 (138 Finnbakken bnr. 1),
    
6. Dorethea, f.‑93, ikke nevnt i fars skifte,
    
7. Maren Anna, f. 29.8.‑94 (141 Meland bnr. 4),
    
9. Lovisa Zacharina, f.‑99 (her).

4) Arnt Pedersen (1795‑etter 1875) fra 142 Øverleiren bnr. 3, fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 28.11.1834, tl. 21.6.‑36. G.I. 1829 m. Lovise Eriksd. (1799-19.11.1846), datter av f.br.
Barn:
    
1. Peder, f. 25.7.1830 (her),
    
2. Erik Johan, f. 26.1.‑32, d. 7.11.1917 (ikke til USA, Hb og 50 N. Bjerkadal), tjente ved F1900 i Vekthaugkråen,
    
3. Nils Andreas, f. 22.1.‑34, d. etter 1907 i Washington state (Dak.USA‑66), dro med skipet Norden fra Bodø. Det var Nils som ga land til Hemnes Church og Cemetery i Nord-Dakota, og det var i hans hjem at menigheten ble stiftet.
    
4. Carsten Ludvig, f. 30.5.‑35 (Dak.USA‑66), den første som ble gravlagt på Hemnes cemetery,
    
5. Elen Iverina, f. 4.10.38 (Dak. USA‑75 med en datter Jacobia Thomine Abelsdatter).
G.II. 1847. m. Oline Andersd. (1799‑15.11.‑1864). Ingen barn.

5) Peder Arntsen (1830‑18.7.1906), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 100 Spd. og kår, 3.5.1856. G. 1855 m. Anne Knudsd. (1824‑29.11.1907) fra 22 Midtluktvassli.
Barn:
    
1. Ludvig Zacharias, f. 24.5.1854.

6) Ludvig Pedersen (1854‑25.11.1912), sønn av f.br. fikk skj. på grunnlag av lensmannsattest 1909 om at han var Peder Arntsens eneste sønn. G. 1881 m. Anne Olsd. (1859‑22.1.1942) f. 50 N.Bjerkadal, Far: ungkar Ole Sivertsson fra Sverige, Mor: pike Ane Olina Kristoffersd. f. 15.4.1832, fra Sletten bnr 2 i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Arntine Kanutte Bæk, f. 14.7.1881, d. 1959 (Mandal),
    
2. Leonora Anker, f. 20.2.‑83, d. 1968 (Vancouver, Washington, USA -01),
    
3. Astrid Krog, f. 13.9.‑84, d. 1945 (Vevelstad),
    
4. Peder Aarflodt, f. 25.7.‑86 (her),
    
5. Hans Sigurd, f. 22.6.‑89, d. 29.4.1969,
    
6. Anna Kathrine, f. 1.1.‑92 (her),
    
7. Ragna, f. 21.5.‑95, d. 1947 (Mandal).
    
8. Ingeborg, f. 21.4.‑97, (Canada), gift 1921 med Jakob Skreslett f. 1900,
    
9. Helga Jul, f. 25.12.‑99 (51 Storbjerka bnr. 19).
1909 skilte Ludvig fra og solgte bnr. 4 "Statens vannrettighet II".

7) Peder [Ludvigsen] Stien (1886‑24.8.1962), sønn av f.br. fikk skj. fra mora i uskifte for kr. 500 og kår, tl. 15.3.1913. G.I. 1914 m. Karen Pedersd. (1892-23.10.1914) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
1. Kaare Peder, f. 22.10.1914, d. 14.7.‑15.
Peder solgte hovedbruket til svogeren Hilmar Benjaminsen og skilte fra en skogteig Hølmoen bnr. 5. Selgeren forbeholdt seg sagrett. Etter 1920 flyttet Peder til 108 Villmoen bnr. 2. Om 2. ekteskap og barn i dette, se der.

8) Hilmar [Benjaminsen] Stien (1891‑18.5.1968) fra 132 Holmslett pl. Rughella, fikk skj. fra Peder Ludvigsen for kr. 1250 og overtakelse av kårforpliktelser, dat. 16.8.1915. G. 1913 m. Anna Ludvigsen (189215.7.1975), søster av f.br.
Barn:
    
1. Ludvig Anker, f. 11.7.1913, d. 19.6.2000 (Mo),
    
2. Bjørnhild Gerda, f. 19.12.‑14 (Asker),
    
3. Karen Kristine, f. 12.8.‑16,
    
4. Ane, f. 15.5.‑18 (Larvik),
    
5. Asbjørg Hind, f. 19.3.‑23 (Hb),
    
6. Bjarne Nikolai, f. 29.5.‑24 (her),
    
7. Håkon Andreas, f. 20.5.‑30 (Mosjøen).
Hilmar bygde nytt våningshus og driftsbygning på Stienget, og flyttet dit 1944.

9) Bjarne Stien, f. 1924, sønn av f.br., fikk skj. for kr. 4000 og kår, tl. 21.7.1953. G. 1953 m. Haldis Karoline Kristoffersen, f. 3.2.1925, fra Solbakken, Myre i Vesterålen. Hennes sønn: Hans Atle, f. 10.4.1950 (Brumunddal).
Felles barn:
    
8. Vigdis, f. 7.9.‑53 (Bodø),
    
9. Trond, f. 26.7.‑60 (her).

10) Trond Stien f.1960, sønn av f.br. fikk skjøte av foreldrene, tl. 13.12.1991. Samboer med Tove Buskli, f.24.1.1963 fra Markusmoen i Korgen.
Barn:
    
1. Kenneth, f.7.4.1987, død samme dato
    
2. Lene, f. 20.7.‑88,
    
3. Eirik, f. 27.5.-93.

Bnr. 5 HØLMOEN, fraskilt 1915 fra bnr. 2 med skyld M. 0,04, er en skogteig.
1) Peder Ludvigsen var eier her etter å ha solgt hovedbruket

2) Ole Olsen (1863‑21.1.1943) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2 fikk skj. fra Peder Ludvigsen for kr. 900, tl. 29.3.1924.

HUSMENN OG SEINERE SMÅBRUKERE.

DJUPTJØNNMOEN eller VOLLAN ØVRE.
1) Erik Sivertsen (1804‑1885) fra 24 Rundsvoll, G. 1832 m. Andrine Lorentsd. (1798‑1871) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2, var husmannsfolk her 1837‑39. De flyttet så til 28 Bjerknesli. Om fam. se der.

2) Lars Pedersen (1822‑16.12.1907) fra 46 Skruvneglen, tidligere inderst og husmann i 52 Breivika, kom hit før 1862. G. 1847 m. Pernille Pedersd. (1819-16.3.‑97) fra Nord-Rana.
Barn:
    
1. Edvard Deodor, f. 9.8.1844, d. 16.3.‑72,
    
2. Jens Benjamin, f. 23.1.‑48 (Hb.‑91), gift 1874 med Jonelle Nilsdatter f. 1842 på 102 Trongmoen (4 barn),
    
3. Peder Johan, f. 10.4.‑50 (104 Solhaug bnr. 9),
    
4. Johannes Marthinus, f. 17.1.‑53 (Hb.‑91), gift 1877 med Emilie Johanne Lorentsdatter f. 1849 på 78 Bratland (7 barn, derav 3 til USA),
    
5. tv. Nils Jørgen, f. 27.5.‑55, og 
    
6. tv. Christine Johanne, f. 27.5.‑55, 
    7
. Iver Carsten, f. 27.7.‑58 (1 Sandnes bnr 4),
    
8. Karen Bang, f. 5.5.‑62, d.‑69,
    
9. tv. Lovise Zachrine, f. 13.9.‑64 (132 Holmsletta pl. Rughella), og 
    10
. tv. Inger Dorthea, f. 13.9.‑64 (42 Mula bnr. 8).
Lars og Pernille var på sine eldre dager inderstfolk på 104 Solhaug.

SVARTRAPMOEN, husmannsplass under lnr. 223b.
1) Edvard Abrahamsen (25.1.1853‑6.5.1911), fra Reinhaglia i Nord-Rana, kom hit fra Reinforsmoen 1888. G. 1883 m. Julianna Hansd. (1856‑20.1.1940) fra 44 Reinforsmoen.
Barn:
    
1. Heitmann Theodor, f. 4.3.1884 (her),
    
2. Petra Olava, f. 14.3.‑90, d. 8.6.1946.
Enka Julianna hadde husmannsplassen 1911‑20.

Bnr. 6 SVARTRAPMOEN, fraskilt 1919 fra bnr. 2 med skyld M. 0,12.
2) Heitmann Edvardsen (1884‑19.3.1960), sønn av f.husm., fikk skj. fra Hilmar Benjaminsen for kr. 500, ti. 7.2.1920. G. 1924 m. Mary Eidissen (27.9.1895-5.6.1984) fra Tromsø.
Barn:
    
1. Edith Julianna, f. 1.7.1925 (Heimdal),
    
2. Wilhelm Theodor, f. 19.11.‑27 (her),
    
3. Halfrid Karen, f. 12.3.‑30,
    
4. Ingrid Marie, f. 26.1.‑38.

3) Wilhelm Svartrapmo, f. 1927, sønn av f.br., overtok bruket 8.6.1970. G. 1957 m. Magny Kristine Nordhus, f. 19.6.1936, fra Balsfjord.
Barn:
    
1. Jan‑Tore, f. 19.9.1957 (Trondheim),
    
2. Ann‑Karin, f. 3.9.‑58.
I den tid Svartrapmoen var husmannsplass, var der fôr for bare en sau. Seinere fødde bruket 1 hest, 3 kyr og 3 sauer.

Bidrag til rettinger fra:
Jarle Nermark, Mo i Rana 

 

 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.