Home / Gardene / 045 Store Målvatn

045 Store Målvatn


Hemnes Gård og Slekt, side 245 - 247

 

45. Målvatnet store
Oppdatert 25. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Maalvatnet, i kirkebøkene også Mulvatnet, Molvand, Molvatnet (både store M. og lille M.), Stormålvand. Rygh XVl anfører at navnet kan komme av "mol", banke av vannslitte småsteiner langs en strandbredd. Men hvor skulle så formen Mulvatnet komme fra, og Moldvatnet i Coldevin'ske godsarkiv ?

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1844, to bruk 1845‑1927, men ingen skylddeling hadde funnet sted, bare en overenskomst mellom brukerne. Overenskomsten ble fornyet 1913.

MATRIKKELGARDEN MÅLVATNET STORE, GNR. 45.
Garden var ryddet i allmenningen like etter 1744, og hadde ikke nr. og landskyld i den gamle matrikkelen.
1838   Nytt matr.nr. 93, lnr. 489, landskyld 4 skill.
1865   8 mål åkerland. Eng, sandjord. Det naturlige england, som antas å gi omtrent 120 lass høy årlig, består av myr. Kom modnes ikke. Til­strekkelig og meget god havning. Tilstrekkelig bjørkeskog til ved. To mil fra sjøen, med tung og besværlig adkomst, uframkommelig med kjøreredskaper.
1891   Gnr. 45, skyld 0,34 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Bygg    Poteter

1835                 1                                  3                                  12                    3/4

1865                 1                                  8                                  14                    2/5       2

1875                 1                                  9                                  14                    4/5       4

FOLKETELLINGER

                                   Husbondsfolk   Tjenere

1801                 3                                                         0

1865                 4                                                         3

1875                 4*                                                        3

1891                 6                                                         1

*1 fosterbarn

EIERE.
Tilhørte rydningsgodset, se Bjurselmoen. Brukerne av bnr. 2 og 3 kjøpte sine bruk 1931.

BRUKERE.

1) Elias Anderssøn (ca 1704‑81) tok opp rydning uten bevilling ca 1742. Da hans etterfølger fikk bevilling på rydninga, heter det om Elias: "maae han som Huusmand have Tilhold naar han sig skikkelig opfører".

2) Thomas Bentsøn, f. 1726 (døpt 21.4) død 1768 på 53 Finneid, fikk bevillingsseddel dat. 24.7., tl. 28.10.1750. G. 1750 m. Abelona Christensd. f. 1720, fra 53 Finneid Bruk III.
Barn:
    
1.    Johannes, f. 1751, gift i Lurøy ved mors skifte 1799,
    
2.    Bent, f. -53 (Ørfjell i Nord-Rana),
    
3.    Christen, f. ‑55, gift på 70 Dalos ved mors skifte 1799,
    
4.    Elen, f. ‑57, gift på Skonseng-Almli i Nord-Rana ved mors skifte 1799,
    
5.  Ane, f. ‑59, gift på Storsteinmoen i Nord-Rana ved mors skifte 1799,
    6.   
Gjertrud, f. ‑62 (Østerdal i Nord-Rana) (Hører til hos bruker nr 4).

Enka Abelone til Kvitingan i Nord-Rana.

3) Jon Hanssøn betalte "Extraskatt" her 1767‑72. G.m. Johanna Aronsd. f. 1729 fra Sjånes i Nord-Rana
Barn:
    
1.    Johanna, f. 1767, d. 2.6.1838 ug.

4) Thomas Jonsøn (1713‑14.12.‑79) fra 134 Skresletta bnr. 2, f. 109 Bjurselmoen, flyttet hit 1769 etter å ha bodd på 53 Finneid bnr. 1 flere år, bruker der sammen med svigerfaren. G.m. Beret Østensd. (1731‑23.11.1825) fra Myklebostad i Nesna, hun var i 39 Seljelien ved sønn Jons skifte 1818.
Barn:
    
1.    Østen, f. 1753 (63 Sund Bruk 1),
    
2.    Golla, f. -55,
    
3.    Ane, f. -57,
    
4.    Beret Chierstina, f. -59, enke ved bror Jons skifte 1818,
    
5.    Jon, f. -61 (23 Luktvatn),

    6.  Gjertrud, f. -62 (Østerdal i Nord-Rana), feilaktig oppført under bruker nr 2 over,
    7
.    Karen Anna, f. -69 (39 Seljeli bnr. 3),
    8
.    Nils, f. -71 (36 Stormoen pl. Kivamoen).
Enka Berte G. til 47 Bjurbekkdalen.

5) Søren Pedersøn, f. 1749 fra 138 Finnbakken tilflyttet før 1784. G.m. Beathe (Berit) Rasmus­datter, f. 1752.
Barn:
    
1.    Karen Marie, f. 1780,

    2.  Pernille, f. -82, d. 4.11.1856 (137 Trettbakken, ugift),
    3.  Berte Kristine, f. 22.2.-84 (Hauknes NR), enke på 54 Katstrand ved søster Pernilles skifte 1858,
    
2.    Rachel, f. 10.9.‑86,
    
3.    Sara, f. -88, d. 1803 på 69 I.Dilkestad,
    
4.    Maren, f. -90, d. ‑91,
    
5.    Maren, f. -92 (60 Grønvikmoen).
Søren og Beathe bodde ikke i Hemnes ved F 1801, da St.Målvatnet var ubebodd. De flyttet til Fuglstadli i Nesna. Skifte på begge der i 1813.

6) Isach Arntsøn (1753‑ca 1816). Han kom hit etter 1808, etter å ha vært husmann i 23 Luktvatn. Om fam. se der. Garden var øde ca 1816‑20.

7) Mathias Arentsen (1779‑8.7.1855), Far: ungkar Arnt Nilsson f. 134 Skresletta og Mor: pike Berte Danielsd., seinere G. til 65 Hemnessjøen. Mathias fikk bbr. på rydningsplassen Målvatnet, dat. 10. 10. 1820, som "forrige Bruger Isach Arensen er fradød". G. 1815 m. Johanna Abraharnsd. (1788‑19.8.1854) fra 138 Finnbakken.
Barn:
    
1.    Abraham Daniel, f. 1811 (her),
    
2.    Marit Christine Trane, f. -14, gift med Kristen Olsen Kongsvik i Lurøy ved mors skifte 1854,
    
3.    Aren Johannes, f. -16 (husm. Stamsund),
    
4.    Berit Marta Trane, f. ‑19,
    
5.    Ane Katrina, f. 3.8.‑22, d. 1.8.‑33,
    
6.    Ole Johan, f. 28.10.25 (her),
    
7.    Anders Zakarias, f. 26.5.‑31 (Skruvneglen, se 46 Lille Målvatn).
1838 var garden skyldsatt for 4 skyldskilling, og 1855 ble garden delt i to bruk, uten skylddelingsforretning, slik at hele garden var bnr. 1 i matr. av 1891.

BRUK I.
8) Ole Mathiassen (1825‑16.3.1903) sønn av f.br. fikk bbr. på halve garden, dat. 16.12.1855. G. 1856 m. Anna Kristine Jakobsd. (1824‑etter 1903) fra Nesna pg. Ingen barn.

9) David Eriksen (1841‑3.3.1929), f. i 107 Korgen. Fam. flyttet 1841 til Varnträsk, Hattfjelldal. David kom tilbake og fikk bbr. her, dat. 12.12.1879, tl. 10.10.‑84, men flyttet s.å. til 130 Bollermoen som husmann. Om fam. se der. F.br. Ole Mathisen fortsatte drifta til henimot 1900.

10) Johan August Magnusson (1867‑14.4.1908) fra Lycksele Sv. var bruker fra før 1900. Han var bror til Sofia Magnusson (se 43 Vekthaugkråen) og Augusta Magnusson (se 135 Tverå). G. 1891 m. Gjertrud Ivarsd. (1866‑etter 1931) fra 47 Bjurbekkdalen.
Barn:
    
1.    Hilda Iverine Bek, f. 16.7.1890,
    
2.    Johan Julian Jæger, f. 19.2.‑92 (her),
    
3.    Magnus Cornelius, f. 4.7.‑96 (USA‑23),
    
4.    Hilmar Nikolai Jul, f. 20.2.‑03.

Bnr. 2 MÅLVASSMOEN, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 12.
11) Johan Johansen (1892‑18.5.1978), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 650 og kår til mora. Kjøpsvilkår som Bjurselvmoen (nr 109). Skj. tl. 3.10.1931. G.m. Elen Davina Hansen (6.9‑1900‑10.4.‑86) fra Reinforsmoen, se 44 Anonli. Bruket fraflyttet 1952.

BRUK II.
1) Abraham Mathiassen (1811‑før‑91), bror av Ole på Bruk I, fikk bbr. på halvparten av garden, dat. 16.12.1855. G. 1846 m. Elisabeth Nilsd. (1825-20.4.47) f. 94 Nordengli.
Barn:
    
1.    Lorents Mathias, f.9.4.1847, på Bleik i Andenes ved farbror Oles skifte 1908.

2) Anton Olsen (1846‑11.8.1911), Far: ungkar Ole Hemmingsen 100 Røssåaur, Mor: pike Berit Mahiasd. her, søster av f.br. Anton fikk bbr. dat. 7.10.1876, tl. 1.12.‑77. G. 1877 m. Elen Zachariasd. f. 1846. De flyttet til 43 Vekthaugkråa før 1891. Om fam. se der.

3) Samuel Larsen (1875‑22.5.1947) fra 51 Storbjerka pl. Frydenget. G. 1900 m. Margrethe Nilsd. (1882-2.7.1942) fra 46 Målvatnet lille.
Barn:
    
1.    Helga Olava Bek, f. 1.11.1898,
    
2.    Hans Deodor Jul, f. 26.12.1900, død -25 av lungebetennelse,
    
3.    Harald Severin, f. 6.9.‑02 (bnr. 3 her),
    
4.    Haldis Anette, f. 17.3.‑12 (47 Bjurbekkdalen bnr. 2).

Bnr. 3 NYRUD, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,09.
4) Harald Samuelsen (1902‑2.3.‑84), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 480 og kår til foreldrene, tl. 21.3.1931. Kjøpsvilkår som 109 Bjurselvmoen. G. 1928 m. Jenny Olava, f. 16.6.1907, fra Dalselv.
Barn:
    
1.    Sigrun Margrethe, f. 17.2.1929,
    
2.    Hans Deodor, f. 25.7.‑31,
    
3.    Odd Manne, f. 13.12.‑34, d. 1.8.‑86 (Volda‑55).
Bruket fraflyttet 1953.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.