Home / Gardene / 043 Vakthaugkråen

043 Vakthaugkråen


Hemnes Gård og Slekt, side 239 - 241

 

43.Vekthaugkråen
Oppdatert 25. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
WægthougKrogen 1772, Vægthaugkroen, Vægthaugkråen. Dessuten fins mer eller mindre liknende former i kirkebØkene, bl.a Vectokraagen og Westerskog, som viser at betydningen av navnet ikke var forstått. Navnet har trolig forbindelse med vete = varde, eller vaktmann (for veten).

Brukstall og utskiftninger:
Garden har alltid hatt bare ett bruk. Utskiftning mot 44 Øninglia og 149 Lillebjerka 1825.

Skjerping:
1906‑19 var anmeldt svovelkisfunn i strøket Vekthaugkråa ‑ Lillebjerka, 12 av dem sikkert angitt å ligge på gnr. 43.

MATRIKKELGARDEN VEKTHAUGKRÅA, GNR. 43,
Garden er nevnt første gang i "Extraskatten", hvor den er oppført som husmannsplass under 48 Forsbakken, men på ett eller annet tidspunkt fått status som rydningsplass. Garden hadde ikke landskyld og nr. i den gamle matrikkelen.
1838   Nytt matr.nr. 91, lnr. 218, landskyld 1 ort.
1865   6 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 80 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Ligger så høyt til fjells at korn ikke modnes. Skog til husbehov, og omtrent 2 tylvter sagtømmer for salg årlig. Garden ligger ½ mil fra sjøen med meget tung og besværlig veg.
1891   Gnr. 43, skyld 0,43 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg    Havre   Poteter

17771)               1                                  5                                  5                                  6                                  0                      0                                  0

1835                 2                                  5                                  17                                0                                  1/2       0                                   1/2

1865                 1                                  6                                  9                                  0                                  1                      0                                  5

1875                 2                                  6                                  10                                0                                  1                      1/2                   7

1) fra et skifte

FOLKETELLINGER

                                   Husbondsfolk   Kårfolk             Tjenere

1801                 3                                                         1                                             1

1865                 2                                                         2                                             1

1875                 5                                                         0                                             0

1891                 5                                                         0                                             0

EIERE.
Tilhørte rydningsgodset, se Bjurselvmoen (nr 109).

BRUKERE.

1) Ivar Larssøn (ca 1737‑22.3.‑77) fra Kjelddal i Nord-Rana (6 år ved fars skifte -43), var første kjente bruker her, nevnt i "Extra­skatten" 1765. Angivelig husmann under 48 Forsbakken. G. 1764 m. Kjersten Olsd. (1733‑27.5.1808) fra 53 Finneid bnr. 1.
Barn:
    
1.    Ole, f. 29.1.1765, d. 22.10.‑75,
    
2.    Apolone, f.‑68,
    
3.    Anne Øllegaard, f. 21.5.‑71 (her),
    
4.    Marit, f. 24.9.‑74, d. 12.9.1833 ug.
Ved skiftet etter Ivar 1777, var boets brutto 32‑1‑12, gjeld og avg. 18‑2‑4. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 1 toårs kvige, 3 sauer, 2 jømmer, 3 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk.

2) Elias Jonsøn (1740‑99) fra Hauknes NR, var bruker fra 1778. G. 1778 m. enka Kjersten. Ingen barn.

3) Ole Nilssøn (1763‑1.11.1832) fra 125 Krokselvmoen var bruker fra 1799. G.I. 1799 m. Anne Ivarsd. (17711814), steddatter av f.br.
Barn:
    
1.    Valborg, f. 1800, i 146 Troneset ved fars skifte 1832,
    
2.    Abelona, f.‑02, trolig død før -20,
    
3.    tv. Nils, f. -05 (her), og
    
4.    tv. Iver, f.‑05 (husm. 70 Dalos),
    
5.    Mathias, f.‑08 (Andfiskvatnet NR).
G.II. 1815 m. Abelona Larsd. (1779‑24.4.1847) fra 53 Finneid bnr. 5.
Barn:
    
6.    Hendrika, f. 1816, hjemme ved fars skifte 1832,
    
7.    Ole, f. ‑19, d. str.,
    
8.    Abelun, f. 14.12.‑20 (55 Urland pl. Midtenget).

4) Nils Olsen (1805‑etter -65), sønn av f.br., fikk bbr. på rydningsplassen dat. og tl. 2.10.1832. G. 1834 m. Elisabeth Larsd. (1795‑etter 1865) fra 123 Smalsund­moen. Ingen barn.

5) Lars Johnsen fra Sæterdal NR, var bruker her fra ca 1851. G. 1851 m. Abelun Larsd. Olsd., halvsøster av f.br. Husm. på 55 Urland pl. Midtenget fra 1858. Om fam. se der.

6) Abraham Andersson (ca 1825‑etter 1875) fra Stensele Sv., fikk bbr. dat. 4.10.1858 og kår til Nils Olsen. G. 1856 m. Inger Andreasd. (1821‑etter 1875) f. 14 Elsfjord. Hennes datter f.e. Elen, f. 20.10 1846, Far: Zacharias Iversen Brennberg.
Felles barn:
    
1.    Julianna Dorthea, f. 20.2.1857 (141 Meland pl. Stykkan),
    
2.    Nils Olai, f. 12.5.‑58 (USA‑83),
    
3.    Marthinus Benjamind, f. 22.6.‑59 (USA‑82),
    
4.    Anthon Johan, f. 21.1.‑60 (USA‑93),
    
5.    Edvard Anders, f. 10.6.‑62, d. 27.10.‑64,
    
6.    Peder Johan, f. 25.7.‑64 (USA‑89).

7) Anton Olsen (1846‑11.8.1911), tidl. bruker på 45 St. Målvatn. var bruker her fra før 1891. G. 1877 m. Elen Zachariasd. (1846‑12.11.1936), steddatter av f. br.
Barn:
    
1.    Adolf Mathias, f. 31.3.1877 (her),
    
2.    Ane Emilie Bek, f. 1.1.‑81, død samme år,
    
3.    Antonette Emilie Bech, f. 22.4.‑88, hjemme ved F1900.

8) Adolf Antonsen (1877‑23.12.1916), sønn av f.br., var bykselmann fra farens død. G. 1908 m. Berit Benonisd. (1866‑29.5.1942) fra 118 Kongsdal bnr. 4. Ingen barn. Bilde og tekst i Rana Blad 20.5.2005

9) Martin Jensen m.fl. fikk forpaktningskontrakt fra Helgeland skogforvaltning for 10 år, mot årlig avgift kr. 30, tl. 4.9.1920.

10) Anton Kr. Larsen (8.3.1877‑12.1.1963), G.m. Sofie Amanda Magnusson (6.2.1872‑2.2.1959), tidligere husmannsfolk på 136 Fjelldal, pl. Koppernagelen, forpaktet her 1924. Om barn, se 136 Fjelldal.

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.