Home / Gardene / 023 Øvre Luktvassli

023 Øvre Luktvassli


Til oversikten | Til menyen

Luktvasli.

 

Navnet var før ca 1670 brukt nokså upresist om de tre gardene 23 Luktvassli øvre (Luktvatn), 22 Lukvassli midtre (i M 1666 kalt Luctwastind) og 21 Luktvassli nedre. Det eneste nogenlunde sikre holdepunkt for plassering av brukerne er landskylda som er brukt i skattelistene, og selv den er ikke helt pålitelig, da den i løpet av en del år ble forandret.

 

 

Hemnes Gård og Slekt, side 144 - 147

 

23. Luktvasli øvre (Vefsn 215) - Luktvatn

Redigert 1. februar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lugtwatten 1661, Lugtvaslie 1723, Lugtvatsli øvre 1838, Luktvasli øvre 1891. Daglignavnet Luktvatnet brukt i kirkebøkene første gang 1707.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk til 1889, da den ble delt i to like store bruk. Marke­skjellsforretning mot 34 Tronmoen og 33 Elsfjordosen 1826 og ‑76, skog‑ og markeskjellsforretning mot 34 Tronmoen 1856. Markeskjellsforretning mot 22 Luktvassli midtre 1754.

 

Kvern og sag:

Brukeren betalte 8 skill. kvernskatt 1774. Sagbruk i Håkaliforsen i nyere tid.

 

 

MATRIKKELGARDEN LUKTVASLI ØVRE, GNR. 23.

Garden er nevnt første gang av Landkommisjonen 1661 med landskyld 1 pund fisk.

1723 "Tømmer og Brendefang til Gaardens fornødenhed. Ligger i Sollie, temelig til Korn". Gl. matr.nr. 39, landskyld 1 pund.

1838 Nytt matr.nr. 23, lnr. 139, landskyld 1 daler 1 ort 9 skill.

1865 19 mål åkerland. Eng, sandjord som antas å gi omtrent 127 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 3 tylvter sagtøm­mer for salg årlig. Garden er frostlendt. Ligger 7/8 mil fra sjøen.

1891 Gnr. 23, skyld 4,46 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bygg Bl.k. Havre

1723 1 12 24 1 2 1/2  1 1/2

 Hester Storfe Sauer Bygg Havre Poteter

1835 1 7 18 3 0  1

1865

139a 1 6 8 1 1/4 0  2

139b 1 3 0 1/2 0  2

Pl. 0 3 2 1/2 0 0

Sum‑65 2 12 10 21/4 0 4

1875

139a 1 6 7 a+b2 0  6

139b 1 3 2

Pl. 0 3 3 2/5 0 3

Sum‑75 2 12 12 2 2/5 0 9

 

MANNTALL.

1666  1 bruker,  2 sønner, en av dem knekt.

1701  1 bruker, 3 sønner

 

FOLKETELLINGER.

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 6 0 1 4 3

1865 3 2 4 2 3

1875 7 3 2 3 1

1891 5 3 4 8 4

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Gulle Jonassen kjøpte garden 1885 (før den var skylddelt). Seinere har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Ole Jakobsøn var bruker av 1 pund 1661‑78. Ved M 1666 var han 52 år, med sønnene

1. Johannes, 14 år og

2. Hans, 7 år.

Ole er nevnt i Landkommisjonens matrikkelforarbeide 1661, men ikke i skatte­listene før 1666. Han kan ha hatt "friår" som rydningsmann. Haagen er nevnt som bruker i "Lugtvaslij" 1780‑95, men både før, samtidig og etterpå også i "Mit Lugtvaslij". Her kan være en misforståelse i skattelistene (eller sammenfallende navn ?, i så fall den eneste opplysning som fins om denne Haagen).

 

2) Mons Olsøn var bruker 1696‑1704 ifølge skattelistene, men hans etterfølger Anders Eriksøn er nevnt som oppsitter i M 1701.

 

3) Anders Eriksøn, fra 21 Luktvassli nedre, er nevnt i skattelistene fra 1705. Ved M 1701 var han 35 år, med sønnene

1. Per Monssøn, 16 år,

2. Christen, 8 år og

3. Hans, 4 år.

Han var nok gift med Mons Olsøns enke, ettersom hans eldste "sønn" var en Monssøn. G.II. m. Karen Olsd. (ca 1693‑1723) fra 142 Øverleir bnr. 1. Ved skiftet etter henne var enkemannen og hennes far eneste arvinger. Boets brutto var 110‑4‑12, avgang 35‑3‑2. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 5 markkviger, 1 markokse, 4 årsnaut, 9 sauer, 11 jømmer, 7 geiter, 3 hanegeiter, 3 bukker. G.III. 1724 m. Siri Augustinid. (ca 1700-7.10.‑77) fra 132 Holmsletta.

Barn:

1. Erik, f. 1725 (12 Fuglstrand bnr. 1),

2. Augustinus, f. ‑27 (39 Seljeli, rydningsplass),

3. Randi, f. ‑30 (Blåfjell i Vefsn),

4. Martha Catharina, f. ‑34 (148 Valla bnr. 4).

Anders døde 1742, 76 år gammel. Ved skiftet etter ham var boet av samme størrelsesorden som etter kona Karen, og nå var her følgende bøker: 2 postiller og 5 andre, bl.a. 2 av Dorothea Engelbrechtsdatter. Anders deltok i "sjøslaget' ved Dørvær, se 20 Drevvatn.

 

4) Haagen Hanssøn (1719‑98) fra 22 Håkali fikk bbr. dat. 6.4.1744, tl. 1.10.‑54. G.I. 1742 m. enka Siri. Ingen barn. Ved skiftet etter Siri 1778, var boets brutto 230-2‑6, gjeld og avgang 31‑2‑4. Sølv for 3‑0‑8. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 3 kviger, 1 årsokse, 2 kalver, 11 sauer, 7 jømmer, 3 værer, 6 lam, 3 geiter, 6 kje. G.II. 1779 m. Maren Jonasd. [Budde] (1755‑26.10.1842) f. 104 Solhaug.

Barn:

1. Karen Maria, f. 15.9.1780 (husmannskone her),

2. Siri Elisabeth, f. 9.3.‑82 (21 Luktvassli nedre bnr. 2),

3. Johanna, f. 15.10.‑83,

4. Olenelle, f. ‑86 (Remmen på Hugla i Nesna, gm Erik Ottesen),

5. Hans, f. ‑88 (17 Vesterbekkmo),

6. Jonas, f. ‑93 (her).

 

5) Jon Thomassøn (1761‑1817) fra 45 St.Målvatnet, f. 53 Finneid, fikk bbr. dat. 25.1., tl. 25.4.1800. G. 1798 m. enka Maren.

Barn:

1. Heimedøpt barn, d. 1799.

 

6) Jonas Haagensen (1793‑aug.1877), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.9., tl. 9.10.1820. Jonas hadde f.e. en sønn

1. Johannes, f. 13.9.1820,  Mor: pike Berit Jakobsd. 26 Tverråmo.

G. 1821 m. Gurine (Gura) Olsd. (1793‑8.3.1886) fra 20 Drevvatn bnr. 1.

Barn:

2. Elen Chierstine, f. 9.9.1821, d. 9.4.‑69 ugift,

3. Maren f. 5.9.‑23 (bnr. 2 her),

4. Haagen Olai, f. 26.3.‑26 (USA‑66) hadde en datter Anne Emilie f. 1861. Mor: Berit Andersdatter fra 26 Hjartli, hun drev søm og spinning på Hemnesberget 1875,

5. Jørgen Brose, f. 12.6.‑28 (25 Skogsmo i Vefsn),

6. Gulle Mikal, f. 24.7.‑31 (her),

7. tv. Peder, f. 19.4.‑35, død straks, og

8. tv. Mikelina, f. 19.4.‑35, død straks,

9. Mikelina, f. 8.6.‑36 (husmannskone her).

 

7) Gulle Jonassen (1831‑18.11.1923), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 26.6., tl. 15.8.1862, og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1033,33, dat. 21.8.1885, tl. 1.7.‑95. G.1870 m. Anna Ivarsd. (1842‑23.11.‑88) fra 29 Kjerringhals bnr. 2.

Barn:

1. Iver Christian, f. 21.11.1871,

2. Johan Heitmann, f. 23.6.‑75, d. før ‑83

3. Johan Jakob, f. 18.7.‑83 (Tjente i 39 Seljeli hos Anders N. Eliassen 1900 > Selbu).

Gulle hadde sin eldre bror Haagen som medbruker i noen år, inntil Haagen reiste til USA. Garden var faktisk – men ikke formelt – delt i to bruk, og Haagen hadde sin søster Elen som husholderske. Skyldsetning av bnr. 2 fant først sted 1889, og da fortsatte Gulle på bnr. 1 med M. 2,23.

Anna tjente hos Gulle og styrte hans husholdning 1865, gardbrukerkone der 1875.

 

8) Kristen Absalonsen (1860‑6.9.1931) fra 15 Flotmoen, fikk skj. fra Gulle Jonassen for kr. 550 og kår, dat. 22.6., tl. 1.7.1895. G. 1890 m. Synive Eliasd. (1865-28.2.1962) fra 39 Seljeli bnr. 1.

Barn:

1. Anna Margrethe, f. 9.4.1891, d. 15.4.1942 ugift,

2. Albertine Pauline, f. 3.2.‑95, d. 17.11.‑83 ugift,

3. Inga Ovedia, f. 5.12.‑97, d. 3.9.‑84 ugift,

4. Konrad Sander, f. 29.6.1901 (her),

5. Arne, f. 25.5.‑09 (her).

 

9) Konrad Luktvatn (1901‑1.7.‑72), sønn av f.br., ugift.

 

10) Arne Luktvatn f. 1909, bror av f.br. Han hadde drevet landhandel her flere år før han overtok gardsbruket. G.m. Anna Andreassen (25.1.1920-31.3.1984).

 

Bnr. 2 NYGÅRD (HUSMOEN), fraskilt 1889 fra bnr. 1 med skyld M. 2,18.

1) Johan Peder Jensen (1832‑1.5.-98) f. i Mo prestegjeld., var bruker sammen med svigerfaren noen år. Han bodde her fra 1865, og var ved F 1875 oppført som selveier, uten at dato for skjøte er kjent. G. 1865 m. Maren Jonasd. (1823-11.12.‑90) f. her.

Barn:

1. Peder Mical, f. 1.3.1860, d. 9.4.‑63,

2. Grethe Rebekka, f. 24.6.‑68, d. 31.1.1956.

 

2) Peder Johansen (1853‑1943) fra 21 Luktvassli nedre bnr. 3 var bruker fra før 1891. G. 1888 m. Pernille Johansd. (1854‑31.5.1921) fra 33 Elsfjordosen pl. Older­bakken.

Barn:

1. Anna Gurine, f. 14.7.1890 (21 Luktvassli nedre bnr. 3 og her).

Pernille tjente 1875 hos Johan Arntsen i 21 nedre Luktvassli

 

3) Julius Pedersen (1892‑4.11.1966), tidl. bruker på 21 Luktvassli bnr. 3 fikk skj. 1961 fra sin svigerfar. G. 1922. m. Anna Pedersd. (1890‑26.8.1982), datter av f.br.

Barn:

1. Pernille, f. 21.8.1921, d.‑71,

2. Audun, f. 19.1.‑34.

 

4) Audun Pedersen, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. 1969.

 

 

HUSMENN.

 

KØTAMOEN, under bnr. 2.

1) Isach Arntsøn (1753‑før 1816). Hans fødested ikke oppgitt i militære ruller 1808. G. 1792 m. Randi Augustinid. (1768‑16.10.1838) fra 39 Seljeli.

Barn:

1. Ane Johanna, f. 1793,

2. Ingebor Anna, f. ‑95,

3. Johanna, f. ‑99,

4. Arent, f. 1804,

5. Anna Hellena, f. ‑06 d. ‑07.

Fam. til 45 St.Målvatnet etter 1808. Enka Randi gift igjen 1816 og ble husmanns­kone på 147 Nerleiren.

 

2) Rasmus Thomassen (1796‑14.6.1867) fra 7 Leirvik bnr. 1. G.I. 1822 m. Karen Haagensd. (1792‑5.11.1851) f. her.

Barn:

1. Jonella, f. 24.7.1823, d. 27.5.‑24.

G.II. m. Rebekka Jacobsd. (1807‑6.4.‑93) f. i Vefsn.

 

3) Jon Andersen (1839‑25.2.1915) fra 26 Tverråmoen pl. Langmoen, var husm. fra seinest 1871. G. 1866 m. Mikelina Jonasd. (1836‑30.6.1923) f. her.

Barn:

1. Peder Mikael, f. 20.4.1866, trolig d. før 1879,

2. Emelie Kirstine, f. 21.7.‑71 (heime 1900),

3. Peder, f. 1879

 

HUNDVIKA, under bnr. 1. Brukt bare av én husmann.

1) Ole Iversen (1845‑17.6.1919) fra 29 Kjerringhals bnr. 2, fikk husmannsseddel ca 1880 av sin svoger Gulle Jonassen. G. 6.11.1870 m. Olava Olsd. (1844‑20.3.1921) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1.

Barn:

1. Jacob Andreas, f. 23.2.1870, d. 1942 (Hemnesberget),

2. Iver Martin, f. 8.8.‑74, d. 17.11.‑94 ugift,

3. Kristine Marie, f. 30.4.‑76 (Skjønstå i Salten),

4. Ole Johannes, f. 16.9.‑78 (35 Forsmoen bnr. 2),

5. Anna Emilie, f. 14.12.-81 (37 Kobhaug bnr. 2),

6. Martin Georg, f. 23.8.‑84, d. 1.9.1971.

Ole var inderst i 37 Kobhaug pl. Bakkan 1875, gift.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.