Home / Gardene / 016 Svartkjønnli

016 Svartkjønnli


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 95 - 98

 

16. Svartkjønli (Vefsn 208)

Redigert 2. februar 2009

 

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Suartkiønli 1661, Svartkiønli 1723, Svartkjenlid (Svartkjernlid) 1838, Svart­kjønli 1891. Navn etter Svarttjønna nedenfor garden.

 

Brukstall:

Ett bruk til 1865, seinere to bruk til 1910.

 

Skjerping:

Det var skjerpet på gardens grund fra ca 1909 til først i 1920‑åra, både på jernmalm og svovelkis. Antall kan ikke oppgis, da skjerpene er oppgitt sammen med funn på nabogardene. Ingen eller ubetydelig prøvedrift.

 

Kirkestue på Hemnes ved F 1875.

 

 

MATRIKKELGARDEN SVARTKJØNLI, GNR. 16.

Garden var ryddet etter 1658, men før 1661.

1661     Landskyld ½ pund fisk, forhøyd til 1 pund 1706.

1723     "En Marchegd. uwis til Korn. Tømmer og Brendefang". Gl.matr.nr. 134, landskyld 1 pund.

1838     Nytt matr.nr. 16, lnr. 131, landskyld 4 ort 10 skill.

1865     Omtrent 19 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 150 lass høy årlig.  God og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. Garden ligger ½ mil fra sjøen med tålig god veg, den er tungbrukt, ligger høyt under fjellet, og korn modnes sjelden.

1891     Gnr. 16, skyld 3,74 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Havre

 

 

 

 

1723

1

7

15

2

 

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Bygg

Havre

Poteter

1835

1

8

12

3

0

1 ½

½

1

1865

131a

1

3

5

0

0

1

½

6

131b

1

6

6

0

1

1

½

8

Pl.1)

0

2

4

0

0

½

0

2

Pl.2)

0

2

1

0

0

¼

0

1

Pl.3)

0

2

0

0

0

¼

0

1

Sum -65

2

15

16

0

1

3

1

19

1875

131a

1

11

18

3

0

3

3/5

9

131b

1

4

6

1

0

3/5

1/5

3

1) Ikke navngitt  2) Svartkjønlihaug  3) Svartkjønlimo

 

 

MANNTALL

1666:              1 bruker, 1 sønn

1701:              1 bruker, 3 sønner

 

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

1801

4

2

2

0

1

1865

5

2

3

7

0

1875

15

2

6

0

0

1891

10

0

0

0

9

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Solgt til brukerne 1879 og 1886. Siden har brukerne vært eiere, bortsett fra at Mathias Eid var eier av bnr. 1 noen år, og leide det bort.

 

 

BRUKERE.

 

SVARTKJØNLI.

1) Ole Pedersøn, trolig rydningsmannen, var her 1661. Ved F 1666 var han 57 år, sønnen Ole 9 år. Bruker til 1689.

 

2) Halle Christophersøn, fra 53 Finneid bnr 3, f. ca 1640, var bruker fra 1690, alene til 1714, og så to år sammen med neste bruker. Ved M 1701 var Halle 60, med sønnene

1.      Christopher, 32 år,

2.      Rasmus, 26 år og

3.      Anders, 13 år.

 

3a) Jon Nilssøn (1689‑1782) var bruker sammen med Halle 1715‑16. 1717‑27 var garden delt i to bruk, hvert på 12 mark, se nedenfor, og så var Jon enebruker til 1748. Jon var antakelig bruker sammen med sønnen Nils 1749‑60, fordi han 1761 gjorde en avtale med Nils om at Jon skulle drive halve garden så lenge han maktet, og deretter få kår. G. I. ca 1716 m. Synnøve Thomasd. (ca 1690‑1749).

Barn:

1.      Nils, f. 1718 (her),

2.      Anne, f. ‑20,

3.      Thomas, f. ‑22 (husmann 14 Elsfjordnes),

4.      Kirsti, f. ‑25 (29 Kjerringhalsen bnr. 1),

5.      Sven, f. ‑27 (Husby i Nesna),

6.      Synnøve, f. ‑35 (47 Bjurbekkdalen).

G.II. 1750 m. enka Abelone Larsd., enke fra 32 Steinmoen. Ingen Barn.

 

3b) Nils Anderssøn var bruker sammen med Jon 1717‑27. Ingen fam. kjent.

 

4) Nils Jonsøn (1718‑ultimo 1809), sønn av br.nr. 3a, fikk bbr. dat. 9.1., tl. 30.4.1748. G.I. 1749 m. Doreth Olsd. (1729‑89).

Barn:

1.      Jon, f. 1749 (9 Næverlia),

2.      Pernelle, f. ‑51 (Ekkeren i Bardal),

3.      Sønneve, f. ‑53 (37 Kobhaugen pl. Hestmyrbakken),

4.      Ole, f. ‑55, trolig d. før -59,

5.      Jacob Andreas, f. ‑57,

6.      Ole, f. ‑59 (her),

7.      Maren Dorthea, f. ‑61, d. 2.5.‑82,

8.      Berte Christine, f. 18.8.‑65, d. 21.8.‑72.

G.II. 1790 m. enka Marit Olsd. fra 3 Hestnesosen. Ingen barn.

 

5) Ole Nilssøn (1755‑3.8.1835). sønn av f.br., fikk bbr. dat. 18.8., tl. 29.9.1792. G.I. 1790 m. Pernella Andersd. (1760‑97) fra 37 Kobhaugen.

Barn:

1.      Dorthea, f. 25.9.1794 (her),

2.      Kierstina Maria, f. ‑96, d. 1851 ugift.

Ved skiftet etter Pernilla var boets brutto 84‑5‑9, gjeld og avg. 40‑0‑5. Husdyr: 5 kyr, 1 dalokse, 1 kalv, 6 sauer, 1 geit, 2 risbit bukker. G.II. 1798 m. Kiersten Larsd. (1745‑før 1835) fra 18 Dyrhaug bnr 1. Ingen barn.

 

6) Anders Jørgensøn (1788‑1835) fra 134 Skresletta bnr. 2, fikk bbr. dat. 18.8., tl. 2.10.1826. G. ca 1825 m. Dorthea Olsd. (1794‑7.3.1884).

Barn:

1.      tv. Ane, f. 1.1.1826, død straks, og

2.      tv. Pernilla, f. 1.1.1826, død straks,

3.      Ane Kierstina, f. 27.1.‑27, d. 4.11.‑32,

4.      Jørgen Nicolai, f. 18.2.‑29 (35 Forsmoen pl. Kniggranmoen),

5.      Ole Johan, f. 22.3.‑30 (Dakota, USA‑69), Var med og grunnla Hemnes menighet i Dakota Territory 4.9.1871.

6.      Nils Christian, f. 31.12.‑31 (her).

Ved skiftet etter Anders var boets brutto 167‑3‑8, gjeld og avg. 62‑4‑12.

 

7) Jon Gregussen (1808‑12.6.‑87), fra 29 Kjerringhalsen, f. Røsvassbukt, fikk bbr. dat. 2.8., tl. 29.9.1837. G. 1836 m. enka Dorthea.

Barn:

1.      Anders Jørgen, f. 14.11.1836 (40 Myrvik, så USA‑69),

2.      Gulle Johan, f. 25.10.‑38 (her).

 

8) Nils Anderssen, f. 1831, stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 24.8., tl. 7.9.1863. G. 1863 m. Christine Olsd. f. 1828, fra 102 Mellingsjorda bnr. 2. Fam. reiste til USA‑66. Garden ble da delt i to bruk, men skylddeling ble ikke foretatt før 1875. Realpanteregisteret gjør ikke greie for på hvilke vilkår de nye brukerne overtok.

 

Bnr. 1 (lnr. 131a) SVARTKJØNLI, oppstått ved deling 1875 med skyld M. 1,87. Det fins svært få opplysninger om skifte av brukere på dette bruket, da den opprinnelige kjøperen 1875 hadde betalt bare halvparten av kjøpesummen og derfor ikke fått utstedt skjøte.

 

9) Peder Johansen, f. 1832, fra 13 Skravlå, var her ved F 1865 og flyttet til 40 Myrvik bnr. 1 ca 1867. Hans avtale med forrige bruker er ikke kjent.

 

10) Gulle (Gregus?) Johnsen (1838‑18.12.1924), sønn av bruker nr. 7, var husmann her ved F 1865, og hadde overtatt gardsbruket 1867. 1875 var han oppført som selveier. G.I. m. Judith Pedersd. (1837‑5.3.1903) fra 17 Vesterbekkmoen pl. Remma. Død i Nord-Dakota. Skifte etter henne 1909.

Barn:

1.      Anna Pedernille, f. 27.10.185 8, d. 1.12.‑69, gm Kristian Seim i Amerika,

2.      Johanna Dorthea, f. 2.8.‑66 (Bardal),

3.      Johan Peter, f. 27.4.‑69 (USA‑88),

4.      Gurine Jacobea, f. 23.4.‑73, d. før 1909, gift Flom (Nord-Dakota USA‑88),

5.      Olava Antonette, f. 16.7.‑75, død straks,

6.      Gisken Bergitte, f. 6.9.‑76, gm Jens Loe i Amerika,

7.      Anders Jørgen, f. 12.12.‑79, d.30.8.‑85.

G.II. 1910 m. Randi Johansd. f. 1861 på Straumfors, d. 20.8.1945 (Hemnesberget). Ingen barn. Gregus (Gulle?) var bruker her ennå 1891, reiste til USA (m. fam?) i 1890‑åra, kom tilbake ‑99 og slo seg ned på Hemnesberget som møbelsnekker.

 

11) Benjamin Pedersen, f. 1832, d. 13.10.1918 i 77 Storstrand, husmann fra 17 Vesterbekkmoen pl. Remma, kjøpte bruket 1875, men hadde ikke skjøte. Det ser ut for at han ‑ eller svigersønnen Gulle ‑ hadde utløst den tidligere nevnte halvparten av den opprinnelige kjøpesummen, for da Mathias Eid fikk skjøte på dette bruket, var prisen nøyaktig halvparten av hva som ble betalt for bnr. 2, som hadde samme landskyld. B. Pedersen er nevnt her bare ved F 1875, og fins ikke i Hemnes ved F1891. 1875 var Gregus (Gulle?) inderst, men seinere oppført som gbr. Mathias Eid fikk skjøte fra Pauline Walnum på bnr. 1 for kr. 433,33, dat. 13.8.1886, tl. 29.5.1912.

 

12) Peder Johannessen (1852‑30.7.1909) fra 20 Drevvatnet bnr. 6, inderst og båtbygger i 19 Drevvassbukt før han kom hit. G. 1879 m. Christense Olsd. (1854-24.4.1939) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1.

Barn:

1.      Johannes Olai, f. 15.1.1880,

2.      Johanna Helena, f. 11.9.‑82 (17 Vesterbekkmo),

3.      Christina Marie Falk, f. 9.5.-86.

Ved F 1900 var Peder enebruker, og ved matr. 1907 var eieren Mathias Eid medbruker.

 

 

Bnr. 3 SJØBAKKEN, den parten som Peder Johannessen hadde brukt, ble fraskilt 1910 fra bnr. 1 med skyld M. 0,94.

1) Petra Fladmo (1889‑11.5.1976), fra 15 Flotmoen, fikk skjøte fra sin far Martin Fladmo for kr. 1000, tl. 26.10.1918. Realpanteregisteret har ingen opplysning om Martin Fladmos hjemmel. G.m. Martin Kristoffer Svartkjønli (1883-14.5.1958) fra bnr. 2.

Barn:

1.      Sverre Haugne, f. 8.11.1916 (her),

2.      Magda Johanna, f. 12.5.‑20,

3.      Milrid Jørgine, f. 25.6.‑26 (Steinkjer).

Bruket overtatt som felles eie av barna, skjøte tl. 27.5.1975.

 

Bnr. 2 (lnr.131b) SVARTKJØNLI, fraskilt ved delinga 1875 med skyld M. 1,87.

1) Jakob Falk Anderssen (13.3.1827‑1913) fra 14 Elsfjord pl. Falkmoen, var bruker her 1864‑68, og flyttet så til 147 Nerleir bnr. 2.

 

2) Johan Olsen (1845‑11.5.‑92) fra Båtstrand i Vefsn kom hit som husmann ca 1870, og var bruker fra før -75. Fikk skjøte fra pastor Walnum for kr. 866,67, dat. 13.9.1879, tl. 14.6.‑80. G. 1887 m. Karen Olsd. (1841-25.3.1916 i 97 Straumbukt) f. her.

Barn:

1.      Maren Pedernille, f. 12.5.1872, g. Utland, var i Nord-Dakota ved mord skifte 1916.

Johan flyttet til 97 Straumbukt med fam. 1884.

 

3) Mathias Andreassen Eid (12.6.1848‑1.9.1934) f. i Grong, var bruker her fra ca 1880. Ved barndåp 1879 og ‑80 hadde han adr. 35 Forsmoen. Fikk skjøte fra Karen Olsd., enke i uskifte etter f. br., dat. 6.1.1894, tl. 28.5.96. G.m. Jørgine Bergitte Pedersd. (19.5.1847-1.11.1939).

Barn:

1.      Marthin, f. apr. 1878, d. 24.1.‑79,

2.      Pauline Bergitte, f. 8.6.‑79 (68 Y.Dilkestad bnr. 8),

3.      Petra Lovise, f. 16.5.‑81, (bnr. 6 her),

4.      Martin Kristoffer, f. 23.8.‑83 (bnr. 3 her),

5.      Arnt Tobias, f. ‑85, d. 13.2.‑90,

6.      Jørgen Gerhard, f. 26.3.‑88, d. 13.2.‑90,

7.      Jørgen Gerhard, f. 18.11.‑90 (her),

8.      Borghild Josefine, f. 26.5.‑93, (bnr. 6 her).

Etterat bnr. 4 og 5 var fraskilt, var bnr. 2 reduseret til M. 1,09.

 

4) Jørgen Gerhard Svartkjønli (1890‑12.7.1990), sønn av f.br., fikk skjøte fra foreldrene, tl. 20.11.1933. G.m. Olga Buvik, f. 1913, fra 67 Buvik bnr. 4.

Barn:

1.      Harald, f. 10.7.1939,

2.      Magnus, f. 10. 12.‑40,

3.      Evelyn Fransiska, f. 17.11.‑42,

4.      Alv Odvar, f. 29.11.‑44,

5.      Jarl Bernhard, f. 2.10.‑47,

6.      Petra Ragnhild, f. 25.6.‑53.

 

Bnr. 4 LANGMOEN, fraskilt 1916 fra bnr. 2 med skyld M. 0,13 og rett til havning i hovedbrukets utmark.

1) Jens Rasmussen, f. 1878 i Rødøy, og bodde her som inderst i mange år, fikk skjøte fra sin svigerfar Mathias Eid for kr. 500, dat. 15.1., tl. 29.4.1916. Fam. flyttet 1917 til 68 Y.Dilkestad bnr. 8. Bruket tilbakeført til bnr.2, Svartkjønnli, dagbokført i 1955.

 

Bnr. 5 BØRSTAD, fraskilt 1928 fra bnr. 2 med skyld M. 0,65 og rett til veg og havning.

1) Reidar Rasmussen fra 68 Y.Dilkestad, f. her 1907, fikk skjøte fra sin morfar Mathias Eid for kr. 2000, tl, 18.6.1932.

 

Bnr. 10 MYRTUN, fraskilt 1929 fra bnr. 2 med skyld M. 0. 12.

1) Kåre Bang Rasmussen fra 68 Y. Dilkestad, f. her 1912, kjøpte bruket 1929 og fikk skjøte fra sin morbror Jørgen Svartkjønli, dat. 30.6.1956. G.m. Eva Johansen, f. 8.11.1909, fra Mosjøen.

Barn:

1.      Anne Lise, f. 26.2.1935 (Værdal),

2.      Kårhild, f. 15.7.‑36 (Oslo),

3.      Terje, f. 27.5.‑39 (Mosjøen),

4.      Jan Paul, f. 18.1.‑47 (Mo i Rana).

 

Bnr. 6 GRANHEIM, fraskilt 1937 fra bnr. 3 med skyld M. 0,05.

1) Birger Karoliussen, f. 1894, fra 37 Kobhaugen, fikk skjøte fra eieren av bnr. 3, tl, 15.4.1937. G.m. Elvira Johansen, f. 20.9.1903, fra Mosjøen, f. Kobbhaug i Nesna.

Barn:

1.      Trygve, f. 16.6.1924.

2.      Birgit, f. 9.5.1928.

 

2) Petra Lovise Svartkjønli (1881‑1.8.1950) og Borghild Josefine Svartkjønli (1893‑4.1.1974), begge fra bnr. 2, kjøpte bnr. 6 ved skjøte tl. 16.7.1942. Ingen barn.

 

3) Magnus Svartkjønli, f. 1940, fra bnr. 2, fikk bnr. 6 overført som arv etter de forrige eierne, som var hans fars søstre. Skjøte tl. 21.9.1982. Ingen barn.

 

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Ole Anderssen (1799‑20.1.1863) fra 5 Brennesvik. G. 1832 m. Maren Nilsd. (1800‑3.2.‑70) fra 21 Luktvassli lnr. 137.

Barn:

1.      Johannes Peder, f. 31.5.1831 (5 Brennesvik),

2.      Karen Maria, f. 29.3.‑41 (G. her).

 

2) Even Iversen, f. 1830 i Sparbu, var husmann fra ca 1861. G. 1861 m. Elisabeth Gregusd. fra 29 Kjerringhalsmoen, f. 1820. (fam. USA‑66).

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.