Home / Gardene / 013 Skravlå

013 Skravlå


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 80 - 84

 

13. Skravlå (Vefsn 205)

Redigert 31. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser se kart.

 

Navn:

Skraffloff 1647, Schravelaae 1723, Skravelaa 1838, Skravlaa 1891. Skravlåga er navnet på elva som garden ligger ved. Den har bratt fall og "skravler". Daglignavnet er Bakken, dat. "i Bakkæ".

 

Brukstall og utskiftinger:

Garden hadde to bruk før ca 1690, seinere bare ett inntil 1908. 1722 ble et engstykke "Bach‑Enget", som fra gammelt hadde tilhørt Skravlå tilbakeført til garden, etter at det i sin tid av foged Peder Broch var blitt tillagt 14 Elsfjord. Brukeren på Skravlå hadde ikke protestert, da han var for fattig til å føre prosess. Det ble nå bestemt at høyeste åsrygg mellom Skravlå og 14 Elsfjord heretter skulle være grensen. Forligelseskommisionen bekreftet denne kjennelsen 1855.

 

Kvern:

Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774.

 

Skjerping:

Det ble fra århundreskiftet og fram til 1923 anvist mange skjerp på jernmalm og svovelkis. De er oftest oppgitt sammen med funn på nabogardene, så antall på Skravlå kan ikke oppgis. Det er ikke foretatt noen prøvedrift.

 

Bu på Hemnes nevnt i skifte 1809.

 

 

MATRIKKELGARDEN SKRAVLÅ, GNR. 13.

Ryddet i allmenningen før 1647. Landskyld 1647 1 pund fisk, fra 1680 ½ våg.

1723   "Ringe Jord til Sæd, god Græsning. Tømmer og Brendefang". Gl. matr.nr. 49, landskyld 1 pund 12 mark.

1838    Nytt matr.nr. 13, lnr. 128, landskyld 1 daler 1 ort 9 skill.

1865   Omtrent 22 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi omtrent 128 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig skog til husbehov, og 10 tylvter sagtømmer for salg årlig. Garden er frostlendt.

1891   Gnr. 13, skyld 4,92 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Rug

Bygg

Bl. k.

Havre

Poteter

1723

1

8

8

0

0

2  1/8

1

0

 

1835

1

11

10

0

¼

3 ¼

0

½

1 ½

1865

2

13

14

2

0

3 ½

0

¾

14 ½

1875

Opps.

1

9

10

0

0

3

0

½

9

Pl.

0

4

14

0

0

2/3

0

0

6

 

MANNTALL

1666 1 bruker, 1 sønn, 1 knekt (også sønn)

1701 1 bruker, 3 sønner

 

 

FOLKTELLINGER

 

Husbonds-

folk

Kårfolk

Tjenere

m. jord

Tjenere

u. jord

Husmanns-

folk

Inderster

Fattige

1801

7

0

2

0

2

0

0

1865

6

4

4

8

0

0

0

1875

9

4

1

8

2

2

2

1891

5

2

1

6

3

4

1

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1885, seinere selveier.

 

 

BRUKERE.

 

Før 1690.

BRUK I.

1) Thomas Johansøn, trolig rydningsmannen, var bruker 1647‑74 av ½ pund. Ved M 1666 var han 61 år med sønnene

1.      Thomas, som også var knekt, 24 år,

2.      Anders, 18 år.

3.      Jacob, som var på bruk II 1780‑87, var nok også sønn av Thomas.

 

2) Thomas Thomassøn, sønn av f.br. var bruker 1675-1714, kanskje sammen med broren Anders 1680‑89. Dette bruket hadde fra 1680 landskyld 1 pund. Fra 1690 var bruk I og II slått sammen med Thomas som bruker. Ved M 1701 var Thomas 64 år, med sønnene

1.      Johannes (15 Flotmoen),

2.      Thomas, 16 år,

3.      Abel, 10 år (her).

 

BRUK II.

1) Olluf var trolig rydningsmann sammen med Thomas Johansøn, og var bruker til 1651.

 

2) Jens var bruker fra 1652, uvisst hvor lenge, men var ikke her 1661. Kanskje var bruket øde noen år, da landskylda for dette bruket ikke er nevnt inntil 1688.

 

3) Jacob Thomassøn, antatt sønn av Thomas Johansøn, var bruker 1680‑87.

 

Etter 1690.

Bnr. 1 (lnr. 128) SKRAVLÅ, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 4,92.

Thomas Thomassøn fra Bruk I fortsatte som bruker av hele garden til 1714.

 

4) Abel Thomassøn (1691‑1747), sønn av f.br. var bruker 1715‑19, og flyttet så til 20 Drevvatn bnr. 2. Om fam. se der.

 

5) Anders Jenssøn (1683‑1761), var bruker 1720‑39. Han kom hit fra 20 Drevvatn bnr. 2 ved bytte med Abel Thomassøn. Anders var gift før 1700 med Marit Olsd., d. Drevvatn 1713. I et tidligere ekteskap med en Ole, hadde hun døtrene Kirsten, Lisabeth og Marit.

Felles barn:

1.      Guru, f. ca 1700, d. ‑80 ugift,

2.      Karen, d. før ‑59,

3.      Ole, f. ‑05, d. -91 (Giedsfjord i Herøy, også Mastermoen i Bardal),

4.      Jens (Sør‑Langøy i Nesna),

5.      Marit, f. ‑13 (Kvalnes i Nesna).

G.II. m. Gjertru Nilsd.

Barn:

6.      Nils, f. ‑14 (her),

7.      Peder, d. før ‑59,

8.      Kirsten, f. ‑19 (hos Klæboe på Saura 1761),

9.      Ole, f. ‑22, d. etter 1801 (Feøya i Nesna),

10.    Gjertrud, f. ‑26, d. 1804 (15 Flotmoen).

G.III. 1706 m. nok en Gjertrud Nilsd. Ingen barn. Opplysningene om denne familien er bekreftet ved tre skiftebrev.

 

6) Nils Anderssøn (1714‑47), sønn av f.br. fikk bbr. 1740, men han og faren drev garden sammen. G. 1743 m. Ingeborg Andersd. (1720‑99) fra 26 Hjartli.

Barn:

1.      Peternille, f. 1744 (74 Gjesbakken bnr. 1),

2.      Anders, f. 46, d.‑79 ugift.

Nils bykslet 15 Flotmoen 1746. Flotmoen var rydningsplass under Skravlå, og de to brukene ble da brukt sammen, noe som også framgår av husdyrholdet i skiftet etter Nils 1647: Boets brutto 193‑5‑14, gjeld og avgang 26‑5-6. Husdyr: 2 hester, 11 kyr, 2 dalkviger. 2 markkviger, 1 dalokse, 1 markokse, 4 kalver, 9 sauer, 3 værer, 8 lam, 7 geiter, 1 hanegeit, 3 risbit bukker, 1 kje.

 

7) Jon Anderssøn Falk (1715‑18.6.‑93) fra 14 Elsfjord var bruker fra 1748. G. 1748 m. enka Ingeborg.

Barn.

1.      Maren, f. 1748 (20 Drevvatn bnr. 5),

2.      Brønnelle, f. ‑50, d. før ‑93,

3.      Nils, f. ‑51,

4.      Jacob Andreas, f. ‑54, kom bort under fiske i Vågan ‑79,

5.      Adrian, f. ‑56 (her),

6.      Ingebricht, f. ‑58 (78 Brattland bnr. 2, se også 61 Grønvik).

Ved skiftet etter Jon 1793 var boets brutto 175‑1‑4, gjeld og avg. 24‑4‑12. Banco sedler 10 Rd. Gull og sølv for 16‑3‑2. Husdyr som kårmann: 4 kyr, 4 sauer, 4 jømmer, 1 geit.

 

8) Adrian Jonsøn (1756‑20.3.1834), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.6., tl. 16.10.1787. G. 1787 m. Pernille Nilsd. (1755‑1809) fra 20 Drevvatn bnr. 5.

Barn:

1.      Nils, f. 1790, d. 1859 (husmann 14 Elsfjordneset),

2.      Ingebor Anna, f.‑92, død straks d. etter 1834,

3.      Dorethea, f. 7.4.‑94, d. 5.2.1826 ugift,

4.      Johan Jacob, f. ‑97 (her),

5.      Gjertrud Pernille, f. ‑99 (husmannskone 65 Hemnessjøen).

Ved skiftet etter Pernille 1809 var boets brutto 205‑42, gjeld og avg. 30‑1‑0. Sølv for 10‑1‑2. Lofotbruk, bu på Hemnes. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 5 sauer, 3 værer.

 

9) Johan Adriansen (1797‑15.1.1892), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.5., tl. 9.10.1824. G. 1823 m. Randi Jensd. (1801‑20.6.‑63) fra 34 Tronmoen.

Barn:

1.      Adrian Falk, f. 18.3.1824 (her),

2.      Jens Jacob, f. 26.10.‑26 (husmann her),

3.      Pernille Dorthea, f. 14.4.‑29 (34 Tronmoen),

4.      Peder Nikolai, f. 7.10.‑32 (16 Svartkjønli),

5.      Marith Elisabeth, f. 10.4.‑37, d. 20.4.‑62.

G.II. 1864 m. Karen Kristoffersd. (1819‑etter 1891) f. i Nord-Rana. Ingen barn.

 

10) Adrian Falk Johansen (1824‑2.12.‑60), sønn av f.br. G.I. 1852 m. Else Margrethe Jensd. (1831‑11.4.54) fra Vassdal i Nesna.

Barn:

1.      Else Margrethe Juell, f. 7.4.1853, død samme år,

2.      Else Margrethe Juul, døpt 23.4.‑54 (29 Kjerringhals bnr. 2).

G.II. 1855 m. Berith Christine Iversd. (1833-20.2.1907) f. i Nesna.

Barn:

3.      Randine Julianna, f. 23.4.‑56, d. 2.2.‑97 ugift,

4.      Johan Jakob Falk, f. 11. 2.‑58 (her),

5.      Anne Cathrine, f. 11.5.‑60 (39 Seljeli, pl. Gammelli).

 

11) David Isaksen (1831‑9.2.1921) fra 74 Gjesbakken bnr. 2.  G. 1863 m. enka Berith.

Barn:

1.      Jensine Johanna, f. 21.4.‑64 (her pl. Naustberget),

2.      Karen Nikoline, f. 26.1.‑67 (38 Elsfjordstrand),

3.      Jertrud Marie, f. 5.2.‑70 (Hemnesberget),

4.      Iver Anker, f. 13.4.‑73 (gruvearbeider Båsmo).

 

12) Johan Falk Adriansen (1858‑12.5.1952), stedsønn av f.br., fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 2880,dat. 2.3., tl. 29.5.1885. G. 1895 m. Ane Pedersd. (1871‑19.5.1938) fra 64 Presteng.

Barn:

1.      Pauline Alfhilde, f. 5.4.1896 (14 Elsfjord),

2.      Jenny Randine, f. 4.4‑97 (1 Sandnes bnr. 8),

3.      Ardis Bergljot Falk, f. 25.8.1900 (Enge bnr. 5 i Nord-Rana),

4.      Arne Johan, f. 14.3.‑03 (her)

5.      Ingrid Margrete, f. 30.3.‑14, d. 10.4.‑21.

 

13) Arne Skravlå (1903‑31.12.‑78), sønn av f.br., fikk skjøte tl. 16.12.1936. G.m. Jenny Svendsen, f. 1908 fra 78 Brattland bnr. 10.

Barn:

1.      Johan Arnt, f. 17.7.1934,

2.      Sigrunn, f. 26.2.‑39 (Vefsn).

 

14) Johan Arnt Skravlå, f. 1934, sønn av f.br., fikk skjøte fra faren, tl. 14.8.1967. G.m. Gerd Arntsen, f. 4.9.1939, fra Hemnesberget.

Barn:

1.      Randi, f. 16.6.1963.

 

 

HUSMENN.

 

OKSSTØA.

1) Jens Nilssen (1804‑8.11.‑81) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 1, var hus­mann her fra før 1834. G. 1830 m. Judith Johansd. (1801-1.3.‑88) f. 131 Reinåmoen.

Barn:

1.      Johan Andreas, f. 6.9.1829 (38 Elsfjordstrand pl. Krokvatnet),

2.      Gunil Margrethe, f. 15.4.‑31, d. 12.4.1904 ugift (38 Elsfjordstrand),

3.      Johanna Nicoline, f. 23.8.‑34 (29 Kjerringhalsmoen),

4.      Nils Andreas, f. 13.2.‑36 (14 Elsfjord pl. Falkmoen),

5.      Peder Olai, f. 26.8.‑38 (her).

 

2) Peder Jensen (1838‑25.11.1908), husmann fra før 1865. G. 1864 m. Christine Dorthea Larsd. (1831-etter 1900) fra Myklebostad i Nesna. Ingen barn. Plassen fraflyttet 1901.

 

Bnr. 3 OKSSTØA, fraskilt 1917 fra bnr. 1.

3) Pauline Alvilde Pedersen, f. 1896, datter av bruker nr. 12 her, g.m. Hjalmar Eugen Pedersen (1894-6.10.1965) fra 14 Elsfjord, fikk overdratt eiendommen Oksstøa 1917. Tl. skjøte 28.10.1953.

Barn:

1.      Hjørdis, f. 17.8.1917 (14 Elsfjord),

2.      Aslaug, f. 30.7.‑20,

3.      Per, f. 10.10.‑22.

 

 

PYNTARABBEN, seinere MØLNHUSMOEN.

1) Jens Johansen (1826‑9.6.1906) f. her, sønn av bruker nr 9, fikk husmannsseddel hos faren Johan Adriansen ca 1857. G. 1852 m. Anne Larsd. (1821‑23.10.1903) fra 18 Dyrhaug bnr. 1.

Barn:

1.      Samuel Heitmann f. 15.7.1850,

2.      Johan Jakob Falk f. 30.7.‑52 (36 Stormoen bnr. 1),

3.      Randine Indianna f. 11.9.‑54,

4.      Lars Christian, f. 2.5.‑57, d. 24.3.‑86,

5.      Anne Johanne, f. 13.10.‑61, d. 30.1.1945.

6.      Marith Dørthea f. 13.5.‑64 (se også 15 Flotmoen, barn m. bruker 10 der).

Jens og Anna var de eneste husmannsfolkene som bodde her. Plassen fraflyttet 1895.

 

Bnr. 2 MØLNHUSMOEN, fraskilt 1908 med skyld M. 0,35. Haagen Hansen 15 Flotmoen fikk skjøte fra Johan Falk Adriansen for kr. 1000, tl. 2.11.1908. Brukt sammen med 15 Flotmoen.

 

NAUSTBERGET.

1) Andreas Bek Nilsen (1861‑15.12.1938) f. i Vefsn, var husmann uten jord her 1891, men holdt husdyr 1900. G. 1887 m. Jensine Davidsd. (1864‑10.1.1925) f. her.

Barn:

1.      Borghild Lovise Dahl, f. 10.7.1888, død samme år,

2.      Nanna Jørgine, f. 27.10.‑91, d. 23.3.‑93,

3.      Borghild Lovise, f. 2.8.‑93 (Hemnesberget),

4.      Nanna Dal, f. 15.9.‑97, d. 1922.

Plassen fraflyttet 1924.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.